logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
oktober 2015
 
 
Vroeg stadium tumor bij diagnose van vitaal belang overleving borstkanker
Onderzoekers: ‘Gepast gebruik van preoperatieve MRI bij borstkanker’
Chemotherapie binnen 8 weken na darmoperatie gunstig voor overleving
Diverse factoren hebben invloed op lichamelijke activiteit na darmkanker
Gebruik van statines geassocieerd met lagere sterfte dikkedarmkanker
Nazorgplan na baarmoederkanker leidt niet tot hogere tevredenheid
RegisTree: NKR goed voorbeeld voor kankerregistraties in Europa
Website over voeding en kanker vult leemte in betrouwbare informatie
 
 
 
 
Vroeg stadium tumor bij diagnose van vitaal belang overleving borstkanker
 
 
Een vroeg stadium van borstkanker op het moment van diagnose blijft, ondanks de beschikbaarheid van effectieve aanvullende hormonale-, chemo- en antiher2neu-therapieën, van vitaal belang voor de overleving. Dat blijkt uit een uitgebreide studie die is uitgevoerd door S. Saadatmand en M. Tilanus-Linthorst (Erasmus MC) en R. Bretveld en S. Siesling van IKNL en Universiteit Twente met behulp van gegevens van bijna 174.000 patiënten die tussen 1999 en 2012 werden gediagnosticeerd en behandeld. Het onderzoek toont verder aan dat de relatieve 5-jaarsoverleving van vrouwen met borstkanker tussen 2006-2012 steeg tot 96 procent en verbeterde voor alle tumor- en lymfeklierstadia ten opzichte van 1999-2005.   Lees verder
 
 
Onderzoekers: ‘Gepast gebruik van preoperatieve MRI bij borstkanker’
Het gebruik van preoperatieve MRI is significant geassocieerd met uitgebreidere operaties bij borstkanker. Een uitzondering hierop zijn jonge vrouwen (tot 40 jaar) en patiënten met invasieve, lobulaire borstkanker. Dat blijkt uit onderzoek van Elvira Vos (Erasmus MC) en collega’s van IKNL. Bij patiënten met invasieve borstkanker of een ductaal carcinoom in situ werd geen verband gevonden tussen het gebruik van MRI en de kans op een positieve resectiemarge of een re-excisie na een borstsparende operatie. Volgens de onderzoekers is gepast gebruik van MRI bij deze subgroepen op zijn plaats en dient ruime inzet van preoperatieve MRI in het algemeen ontmoedigd te worden.   Lees verder
 
 
Chemotherapie binnen 8 weken na darmoperatie gunstig voor overleving
 
 
Patiënten met darmkanker die binnen 8 weken na de operatie starten met adjuvante chemotherapie laten een betere, totale 5-jaarsoverleving zien in vergelijking met patiënten die ná 8 weken of later met deze behandeling beginnen. Dat blijkt uit een eerste, grote landelijke studie van Amanda Bos (IKNL) en collega’s die recent is gepubliceerd in de European Journal of Cancer. Aangezien er geen negatief effect op de overleving werd waargenomen bij starten van de chemotherapie tussen 5 en 8 weken na de operatie, kan deze tijd nuttig worden besteed aan het herstellen van de operatie en voorbereiding op de volgende stap in het behandelproces.   Lees verder
 
 
Diverse factoren hebben invloed op lichamelijke activiteit na darmkanker
Lichamelijke activiteit kan bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van overlevenden na kanker. Om bewegen onder deze groep mensen te bevorderen, is meer inzicht nodig in welke factoren daarbij een rol spelen. Margreet van Putten (IKNL) en collega’s onderzochten daarom met behulp van het patiëntenvolgsysteem PROFILES de relatie tussen symptomen, functionele en psychologische barrières en socio-demografische en klinische factoren die invloed uitoefenen op de lichamelijke activiteiten van overlevenden van dikkedarmkanker. Niet één specifieke, maar diverse groepen van barrières blijken hierbij een rol te spelen.   Lees verder
 
 
Gebruik van statines geassocieerd met lagere sterfte dikkedarmkanker
 
 
Cumulatieve blootstelling aan statines na diagnose van dikkedarmkanker is geassocieerd met een lagere, totale sterfte. Dat blijkt uit observationeel onderzoek van dr. Marjolein Zanders (IKNL) en collega’s op basis van data van patiënten met dikkedarmkanker én diabetes. Deze uitkomst suggereert dat statines bij gebruikers van glucoseverlagende medicijnen, onafhankelijk van het gebruik van metformine en aspirine geassocieerd is met een lagere sterfte. Er werd geen effect van het gebruik van metformine en aspirine gevonden op de overleving. Volgens de onderzoekers zijn er gerandomiseerde studies nodig om de associatie tussen statines en mortaliteit diepgaander te onderzoeken.   Lees verder
 
 
Nazorgplan na baarmoederkanker leidt niet tot hogere tevredenheid
 
 
Het aanbieden van een automatisch gegenereerd nazorgplan aan vrouwen na behandeling van baarmoederkanker, leidt niet tot een hogere tevredenheid over de ontvangen medische zorg en informatie over de ziekte. Dat blijkt uit onderzoek van Kim Nicolaije (IKNL) en collega’s. De onderzoekers zagen daarentegen wel dat een nazorgplan leidt tot toename van de bezorgdheid onder patiënten, en toename van de emotionele impact, ervaren symptomen en stijging van het aantal kankergerelateerde contacten met de huisarts. Aanvullend onderzoek moet aantonen of een nazorgplan bijdraagt aan meer empowerment van deze patiënten.   Lees verder
 
 
RegisTree: NKR goed voorbeeld voor kankerregistraties in Europa
De RegisTree is een metaforisch model dat ontwikkeld is in het EUROCOURSE-project. In Europa zijn ongeveer 160 kankerregistraties die informatie leveren over de variatie in het risico op kanker en de overleving na de diagnose. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is daar één van. Maar niet zomaar één. De NKR produceert de meest uiteenlopende kennis en is een voorbeeld voor veel Europese registraties. In dit artikel beschrijven prof. dr. Jan Willem Coebergh (emeritus hoogleraar kankersurveillance) en collega’s de schat aan mogelijkheden van een kankerregistratie, weergegeven als een boom met vele vruchten.   Lees verder
 
 
Website over voeding en kanker vult leemte in betrouwbare informatie
 
 
De website www.voedingenkankerinfo.nl die in 2014 door IKNL, Wageningen UR en de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie is gelanceerd, voorziet op basis van het aantal bezoekers in een duidelijke behoefte aan evidence-based informatie en betrouwbare ervaringsinformatie over voeding en kanker. Dat stellen Merel van Veen (IKNL) en collega’s in een artikel in JMIR Research Protocols. De website werd in het eerste jaar na de lancering door ruim 90.000 mensen bezocht. De ingediende vragen van bezoekers gingen meestal over kankerpreventie en voeding tijdens de behandeling van kanker.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Woensdag 4 november
Invitational conference: Start van een Platform voor versterken klinisch/translationeel wetenschappelijk (hemato)oncologisch onderzoek in Nederland
Jaarbeurs MeetUp (Beatrixgebouw) Utrecht
 
 
Woensdag 4 november
7e nationale symposium ‘Ouderen en kanker'
De Reehorst, Ede
 
 
Donderdag 5 november
Symposium Schildkliernodi en schildklierkanker
De Kuip, Rotterdam
 
 
Donderdag 12 november
Symposium ‘Ratio in de regio’ van het regionaal netwerkwerk longoncologie
Postillion Hotel, Dordrecht
 
 
Donderdag 12 november
Symposium neuro-oncologie: Wervelmetastasen, Meningeoom, Gliomen. Implementatie van de nieuwe richtlijnen.
Golden Tulip Jagershorst, Leende
 
 
Maandag 23 november
Symposium Pathologie; Endometriumcarcinomen
LUMC, Collegezaal 5, Leiden
 
 
Dinsdag 24 november
Regionaal symposium Mammacarcinoom (INSCHRIJVING GESLOTEN)
Hotel Wientjes, Zwolle
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Werken bij IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook