logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
oktober 2016
 
 
Voordeel adjuvante combinatietherapie beperkt voor ouderen met darmkanker
Betrouwbare prognose bij gevorderde dikkedarmkanker met QLQ-C30
Oudere leeftijd speelt grote rol bij krijgen palliatieve, systemische therapie
Behandeling met obinutuzumab is kosteneffectief bij patiënten met CLL
Significante variatie in aanbieden adjuvante chemotherapie pancreascentra
Variatie en kwaliteit pelviene lymfeklierdissectie bij invasieve blaaskanker
Incidentie vestibulair schwannoom hoger dan tot dusver aangenomen
Succes implementatie zorgplannen vooral afhankelijk van patiëntfactoren
 
 
 
 
Voordeel adjuvante combinatietherapie beperkt voor ouderen met darmkanker
 
 
Oudere patiënten met stadium III dikkedarmkanker die na een operatie adjuvante chemotherapie krijgen met CAPOX (oxaliplatin en capecitabine) of CapMono (uitsluitend capecitabine) hebben zowel een betere ziektevrije als algehele overleving. Deze toegenomen overleving lijkt echter niet samen te hangen met de gekozen adjuvante therapie, maar vooral met het kunnen afronden van deze behandeling. Felice van Erning (IKNL) en collega’s concluderen op basis van deze studie dat oxaliplatin waarschijnlijk geen extra overlevingsvoordeel oplevert en dat het toevoegen van dit middel mogelijk niet gerechtvaardigd is. Vanwege de observationele opzet van de studie dienen deze bevindingen vooralsnog voorzichtig geïnterpreteerd te worden.   Lees verder
 
 
Betrouwbare prognose bij gevorderde dikkedarmkanker met QLQ-C30
Het beoordelen van het fysiek functioneren van patiënten met gevorderde dikkedarmkanker met behulp van een door henzelf ingevulde QLQ-C30-vragenlijst levert een betrouwbare, prognostische waarde op. De uitkomsten van deze vragenlijst zijn zelfs superieur aan de WHO-performance status die door artsen wordt afgenomen. Dat concluderen Linda Mol (IKNL) en collega’s van Radboudumc, UMCU en AMC in de European Journal of Cancer. De onderzoekers adviseren om de QLQ-C30-vragenlijst voortaan als stratificatieinstrument te gebruiken bij het selecteren van patiënten voor eventuele deelname aan klinische trials in plaats van de WHO-performance status.   Lees verder
 
 
Oudere leeftijd speelt grote rol bij krijgen palliatieve, systemische therapie
 
 
Bij patiënten met dikkedarmkanker en metachrone metastasen (stadium IV) speelt een hoge leeftijd (vanaf 75 jaar) een belangrijke rol bij het wel of niet krijgen van palliatieve, systemische therapie. Zelfs bij oudere patiënten, geselecteerd voor het volgen van een gecombineerde therapie met CAPOX, wordt de behandeling in de praktijk vaak eerder gestaakt. Dat concluderen Lieke Razenberg (Catharina Ziekenhuis, IKNL) en collega’s in een population-based studie verschenen in Geriatric Oncology. De onderzoekers signaleren verder een aanzienlijke variatie tussen ziekenhuizen in het voorschrijven van palliatieve, systemische therapie, met name bij patiënten van 75 jaar of ouder.   Lees verder
 
 
Behandeling met obinutuzumab is kosteneffectief bij patiënten met CLL
Behandeling van nieuw gediagnosticeerde patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) met de combinatie obinutuzumab en chloorambucil is een kosteneffectieve behandeling in vergelijking met andere behandelopties, zoals chloorambucil monotherapie, of chloorambucil in combinatie met rituximab of ofatumumab. Dat concludeert een groep Nederlandse onderzoekers van de Erasmus Universiteit, UMC Groningen, Reinier de Graaf (Delft), Roche en IKNL. Ter bevestiging van de huidige studie is een directe vergelijking wenselijk tussen de kosten en effecten van chloorambucil in combinatie met obinutuzumab of ofatumumab.   Lees verder
 
 
 
Significante variatie in aanbieden adjuvante chemotherapie pancreascentra
 
Geobserveerd percentage patiënten met pancreascarcinoom dat adjuvante chemotherapie kreeg na een pancreatoduodenectomie in 19 pancreascentra in Nederland tussen 2008 en 2013.

Er bestaat ‘significante variatie’ tussen de 19 pancreascentra in Nederland wat betreft het aanbieden van adjuvante chemotherapie na een Whipple-operatie. Tussen 2008 en 2013 lag het aandeel patiënten met alvleesklierkanker dat adjuvante chemotherapie kreeg aangeboden in deze centra tussen 26% en 74%. Dat blijkt uit een gezamenlijke studie van Catharina Ziekenhuis, AMC, Erasmus MC en IKNL. De onderzoekers stellen tevens vast dat het minder waarschijnlijk is dat oudere patiënten en patiënten met een lager tumorstadium in aanmerking komen voor adjuvante behandeling. Deze onderbenutting verdient meer aandacht, want de meeste patiënten blijven langer leven na adjuvante chemotherapie.   Lees verder
 
 
Variatie en kwaliteit pelviene lymfeklierdissectie bij invasieve blaaskanker
 
 
In 2010 is gestart met de centralisatie van zorg aangaande het spierinvasieve blaascarcinoom en sindsdien wordt er vrijwel standaard een pelviene lymfeklierdissectie uitgevoerd ten tijde van radicale cystectomie. Voorheen bleek dit niet altijd het geval. Dat blijkt uit een population-based studie door urologen en onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en het IKNL. Tevens tonen zij aan dat de stijging van het aantal onderzochte lymfeklieren in de periode 2006-2012 samenhangt met een toename van de incidentie lymfeklierpositieve ziekte. Dit suggereert uitbreiding van klierdissectie templates en derhalve een ruimere naleving van de huidige richtlijnen.   Lees verder
 
 
Incidentie vestibulair schwannoom hoger dan tot dusver aangenomen
De ziektelast van vestibulair-schwannoom is hoger dan tot dusver werd aangenomen. Uit onderzoek van Maarten Kleijwegt (LUMC), Willem Godefroy (St. Anthonius, Nieuwegein) en IKNL blijkt dat schattingen van de incidentie van deze ziekte in regio's met de hoogste incidentie (37,5 tumoren per één miljoen inwoners) bovendien hoger ligt dan in eerdere studies is gerapporteerd. Deze cijfers geven een reële benadering van de werkelijke ziektelast van vestibulair-schwannoom in Nederland. De mogelijke toename in incidentie hangt vooral samen met het toegenomen gebruik van MRI-scans.   Lees verder
 
 
Succes implementatie zorgplannen vooral afhankelijk van patiëntfactoren
 
 
Het succes van implementatie van persoonlijke zorgplannen (Survivorship Care Plans) in de klinische praktijk bij patiënten met baarmoeder- of eierstokkanker wordt vooral beïnvloed door individuele patiëntfactoren en niet door factoren gerelateerd aan zorgverleners. Het gaat hierbij onder andere om een hogere leeftijd, eierstokkanker en een type D (negatieve en terughoudende) persoonlijkheid. Dat blijkt uit een studie van Belle H. de Rooij (Tilburg University, IKNL) en collega’s. Of alle patiënten met baarmoeder- of eierstokkanker behoefte hebben aan een persoonlijk zorgplan vergt nog nader onderzoek. Bij patiënten met een type D persoonlijkheid kan extra informatie bijvoorbeeld leiden tot meer ongerustheid.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Donderdag 27 oktober 2016
Amsterdams Symposium Hematologie 2016
Planetarium, Amsterdam
 
 
Vrijdag 11 november 2016
Samen verbeteren; regionale longkankerzorg Zuidwest Nederland
Van der Valk Hotel, Ridderkerk
 
 
Maandag 14 november 2016
Sarcomen: data en toekomst
IKNL, Leiden
 
 
Maandag 21 november 2016
Symposium Pathologie; colorectale oncologie
LUMC, Leiden
 
 
Donderdag 24 november 2016
Symposium Cervixcytologie
Eenhoorn, Amersfoort
 
 
Donderdag 24 november 2016
Regiobijeenkomst Zuid West aanvullende oncologische zorg
Kellebeek College, Roosendaal
 
 
Donderdag 1 december 2016
Samenwerken aan aanvullende oncologische zorg op maat
IKNL, Leiden
 
 
Vrijdag 9 december 2016
6e DUOS Jaarsymposium
Boerderij Mereveld, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook