logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
September 2016
 
 
Overleving na darmkankerchirurgie gelijk door hoge ziekenhuisvolumes
Samen werken aan betere registratie zorg slokdarm-, maag- en alvleesklierkanker
Tegen het dogma in: peritoneale metastasen zijn wél behandelbaar
Betere overleving na lymfeklierdissecties bij epitheliale eierstokkanker
Digitale en analoge mammografie leveren vergelijkbare resultaten op
Incidentie, behandeling en overleving van zeldzame, vulvaire maligniteiten
Geen extra overleving door metformine bij type 2 diabetes en mesothelioom
 
 
 
 
Overleving na darmkankerchirurgie gelijk door hoge ziekenhuisvolumes
 
 
Er zijn in Nederland geen significante verschillen tussen het ziekenhuisvolume en de 5-jaarsoverleving van patiënten met niet-gemetastaseerde darmkanker. Dat blijkt uit een studie van Amanda Bos (IKNL) en collega’s. Dat betekent niet dat het aantal operaties per ziekenhuis geen belangrijke factor is. Gerekend naar volumenormen die in de meeste Amerikaanse studies worden gehanteerd, behoren Nederlandse ziekenhuizen wat betreft darmkankeroperaties namelijk tot de categorie ‘hoog volume’. De onderzoekers vonden wel marginale verschillen in chirurgische benadering en postoperatieve 30-dagenmortaliteit in relatie tot het ziekenhuisvolume.   Lees verder
 
 
Samen werken aan betere registratie zorg slokdarm-, maag- en alvleesklierkanker
De DUCG, de DPCG en IKNL hebben op 7 september 2016 twee reglementen getekend waarin onderlinge werkafspraken zijn vastgelegd om met elkaar de zorg voor patiënten met slokdarm-, maag- en alvleesklierkanker verder te kunnen verbeteren. In de twee registers, het Slokdarm- en maagkankerregister en het Alvleesklierkankerregister, combineren partijen hun gegevens: de verzameling klinische gegevens van deze registers, de databases van de observationele cohortstudies POCOP en PACAP, komt overeen met de klinische gegevens van slokdarm-, maag-  en alvleesklierkanker in de NKR.   Lees verder
 
 
Tegen het dogma in: peritoneale metastasen zijn wél behandelbaar
 
 
Hoewel vaak als ‘onbehandelbaar’ bestempeld, kunnen patiënten met dikkedarmkanker én peritoneale metastasen wel degelijk worden behandeld met onder andere cytoreductieve chirurgie in combinatie met hypertherme intraperitoneale chemotherapie (CRS-HIPEC). Uit onderzoek van Lieke Razenberg (Catharina Ziekenhuis, IKNL) en collega’s blijkt dat de overlevingskansen van deze patiënten tussen 1995 en 2014 significant zijn gestegen. Deze toename lijkt samen te hangen met de multidisciplinaire benadering van deze patiënten en het gebruik van moderne systemische behandelingen en het toepassen van locoregionale, chirurgische technieken.   Lees verder
 
 
 
Betere overleving na lymfeklierdissecties bij epitheliale eierstokkanker
 
Algehele overleving van patiënten met een vroeg stadium (I-IIA) van epitheliale eierstokkanker in relatie tot het aantal onderzochte lymfeklieren.

Vrouwen met een vroeg stadium van epitheliale eierstokkanker bij wie minimaal tien, maar bij voorkeur meer dan twintig lymfeklieren zijn verwijderd, hebben een aanzienlijk betere overleving. Naarmate er meer lymfeklieren worden verwijderd, des te beter de algehele overlevingskansen. Vanwege dit therapeutisch belang dient adequate lymfeklierdissectie de standaardprocedure te zijn bij deze patiënten. Die conclusie staat te lezen in een publicatie van Marjolein Kleppe en collega’s van Maastricht UMC in samenwerking met IKNL. Uit de studie blijkt verder dat adjuvante chemotherapie, na volledige lymfeklierdissectie, niet lijkt bij te dragen aan een betere overleving.   Lees verder
 
 
Digitale en analoge mammografie leveren vergelijkbare resultaten op
 
 
Digitale mammografie levert vergelijkbare aantallen screen-gedetecteerde kankers en intervalkankers op als de voorheen gebruikelijke analoge mammografie. Ook zijn er geen signalen van toename van laaggradig ductaal carcinoom in situ. Digitale mammografie kan echter na de eerste screening wel leiden tot een hoger aantal vrouwen dat wordt doorverwezen voor nader onderzoek en een lagere, positief voorspellende waarde. Dit concluderen Linda de Munck (IKNL) en collega’s in het British Journal of Cancer. De studie is gebaseerd op gegevens van ruim 900.000 mammogrammen van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker aangevuld met data van patiënten uit de NKR.   Lees verder
 
 
Incidentie, behandeling en overleving van zeldzame, vulvaire maligniteiten
Vrouwen die behandeld zijn vanwege een vulvair basaalcelcarcinoom ondervinden daarvan geen nadelig effect op hun overlevingskansen. De relatieve 5-jaarsoverleving van deze vrouwen is honderd procent en de incidentie is al jaren stabiel. Opmerkelijk is dat deze patiënten in de periode tussen 1989 en 2012 wel vaker een chirurgische behandeling kregen, zo blijkt uit een studie van onderzoekers van Radboud UMC in samenwerking met IKNL. De prognose van vrouwen met een vulvair melanoom is duidelijk slechter, maar hun overlevingskansen zijn in de loop van de tijd wel verbeterd.   Lees verder
 
 
Geen extra overleving door metformine bij type 2 diabetes en mesothelioom
 
 
Het gebruik van metformine leidt niet tot een toename van de overleving van patiënten met type 2 diabetes en pleuraal mesothelioom. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door een groep onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk en Ronald Damhuis van IKNL die recent is gepubliceerd in het medische tijdschrift Lung Cancer. De uitkomsten van de studie geven aan dat het niet zinvol is om medische trials uit te voeren met metformine bij mensen met de diagnose mesothelioom. In het onderzoek is rekening gehouden en gecorrigeerd voor allerlei factoren, zoals leeftijd, geslacht, duur van de diabetes en sociaaleconomische status.   Lees verder
 
 
Agenda
 
vrijdag 30 september 2016
Wetenschappelijke dag LWNO
Jaarbeurs Utrecht, Beatrixgebouw
 
 
maandag 3 oktober 2016
"Borstkankerzorg evolueert"
Evoluon, Eindhoven
 
 
dinsdag 4 oktober 2016
GE-maligniteiten: 20 jaar CONL Toekomst van de oncologische chirurgie
Theaterhotel de Oranjerie, Roermond
 
 
donderdag 27 oktober 2016
Amsterdams Symposium Hematologie 2016
Planetarium, Amsterdam
 
 
vrijdag 11 november 2016
Samen verbeteren; regionale longkankerzorg Zuidwest Nederland
Van der Valk Hotel, Ridderkerk
 
 
maandag 21 november 2016
Symposium Pathologie; colorectale oncologie
LUMC, Leiden
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook