logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
Maart 2019 - Gynaecologische oncologie
 
 
Revisie richtlijnen gynaecologische oncologie nemen een vlucht
Overzicht van gynaecologische oncologische trials
Analyse NKR-data naar aanleiding van resultaten LACC-trial
Richtlijnen CIN en Cervixcytologie vertaald in routekaart op Oncoguide
Keuzehulp bij eierstokkanker
Méér informatie over kanker en gevolgen na behandeling niet voor iedereen beste
Kom ook naar het Kankeroverleverschap Symposium
Professionele hulp bij overgangsklachten via Verwijsgids Kanker
 
 
Gynaecologische tumoren Cijfers over kanker
 
Revisie richtlijnen gynaecologische oncologie nemen een vlucht
 
 
Verschillende expertgroepen zijn gestart met de richtlijnrevisie volgens de nieuwe structuur en procedure zoals vastgesteld door de Pijler Oncologie van de NVOG. De richtlijn ovariumcarcinoom is in revisie en sinds kort is ook de revisie van de richtlijn endometriumcarcinoom gestart. In totaal lopen in 2019 de revisies van zeven richtlijnen. Per 1 januari 2019 is de Commissie Richtlijnen Gynaecologische Oncologie (CRGO) definitief geformeerd met een nieuwe voorzitter. De CRGO heeft tijdens de eerste vergadering in 2019 de nieuwe procedure besproken en aangescherpt waar dat nodig was   Lees verder
 
 
 
Overzicht van gynaecologische oncologische trials
 
 
Door het delen van studie-informatie en verwijzen naar trials kan de inclusie van studies waar mogelijk worden verhoogd. Daarom is een overzicht van gynaecologische oncologische trials beschikbaar op de DGOG-website. Ook wordt jaarlijks een overzicht van trials gepresenteerd tijdens het DGOG symposium. Voor patiënten is studie-informatie beschikbaar in toegankelijke teksten op Kanker.nl om te bespreken met hun arts.   Lees verder
 
 
 
Analyse NKR-data naar aanleiding van resultaten LACC-trial
 
Op basis van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) worden de resultaten bekeken van open versus laparoscopisch opereren van cervixcarcinomen. Dit naar aanleiding van de resultaten van de internationale LACC-trial. In het voorjaar van 2018 kwam naar buiten dat de LACC-trial, naar het open of laparoscopisch opereren van cervixcarcinomen, is stopgezet vanwege ‘safety issues’. Niet veel later kwamen de eerste resultaten naar buiten en werd duidelijk waarom de LACC-trial is stopgezet.   Lees verder
 
 
 
Richtlijnen CIN en Cervixcytologie vertaald in routekaart op Oncoguide
 
 
Twee gynaecologische richtlijnen zijn beschikbaar als beslisbomen in de digitale beslisondersteuning Oncoguide. Dit zijn de richtlijnen CIN (cervicale intra-epitheliale neoplasie, voorstadium van baarmoederhalskanker) en Cervixcytologie (onderzoek naar afwijkingen aan de baarmoederhals). Deze richtlijnen zijn in 2015 en 2016 gereviseerd en zijn in 2018 omgezet naar beslisbomen door de Werkgroep Cervix Uteri (WCU) van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) samen met IKNL. Het doel van de beslisbomen in snelle toepassing van omvangrijke richtlijnen op de individuele, unieke, patiënt en ondersteuning bij gedeelde besluitvorming.   Lees verder
 
 
 
Keuzehulp bij eierstokkanker
 
 
In de behandeling van eierstokkanker zijn veel afwegingen die gemaakt kunnen worden. Er is geen ideale behandeling voor uitgezaaide eierstokkanker en de behandelkeuzes hebben een grote impact op de kwaliteit van leven. Het is daarom belangrijk dat patiënten volledig en eenduidig worden voorgelicht over de voor- en nadelen, en mogelijke uitkomsten van de behandelopties. Pas dan kan de patiënte bewust een afweging maken wat het beste past bij haar situatie en dit meewegen in het behandelbesluit. Voor deze gezamenlijke besluitvorming is nu een keuzehulp beschikbaar.   Lees verder
 
 
 
Méér informatie over kanker en gevolgen na behandeling niet voor iedereen beste
 
Veel mensen krijgen na de behandeling van kanker te maken met vervelende bijwerkingen of emotionele klachten. Helaas is niet iedereen daar goed op voorbereid. Daarom is er steeds meer aandacht voor het geven van de juiste informatie over de ziekte, behandelingen en mogelijke klachten in de toekomst. Ook de federatie van kankerpatiëntenorganisaties NFK wees recent weer op het belang hiervan. Maar de toepassing hiervan luistert wellicht nauw, dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University en IKNL. Patiënten met een hoge informatiebehoefte hebben zeker baat bij deze informatie, maar bij anderen kan het leiden tot meer angst en zorgen.   Lees verder
 
 
Kom ook naar het Kankeroverleverschap Symposium
 
 
Tijdens het 4e Kankeroverleverschap Symposium op 12 april aanstaande bespreken zorgverleners en belangenbehartigers van patiëntenorganisaties hoe de zorg bij en na kanker kan verbeteren. Daarbij is veel aandacht voor de gevolgen van kanker. Door een stijging in overleving, gecombineerd met een toename in het aantal mensen dat kanker krijgt, zijn er steeds meer mensen die leven met of na kanker. Veel mensen ervaren echter tot lange tijd na de behandeling of zelfs blijvend klachten van de ziekte en/of behandeling, de zogenaamde ‘late gevolgen’, zoals chronische vermoeidheid.   Lees verder
 
 
 
Professionele hulp bij overgangsklachten via Verwijsgids Kanker
 
 
Verschillende behandelingen tegen kanker, of ter preventie van kanker, kunnen leiden tot een vervroegde overgang of overgangsklachten. Sommige vrouwen hebben zulke hevige klachten dat normaal functioneren lastig wordt. Voor professionele hulp kunnen zij terecht bij een verpleegkundig overgangsconsulente. Sinds kort zijn de adresgegevens van overgangsconsulenten opgenomen in de Verwijsgids Kanker op verwijsgidskanker.nl. Deze Verwijsgids Kanker wordt door IKNL onderhouden en bevat gegevens van zorgverleners, organisaties en zelfhulpprogramma’s voor aanvullende zorg en begeleiding voor mensen met kanker.   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
21-22 maart
European Network for Gynaecological Oncological Trial groups
Frankurt
 
 
5 april en 23 mei
Masterclass psychosociale zorg voor verpleegkundigen
Domstad, Utrecht
 
 
vrijdag 12 april
4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium
Antropia, Driebergen-Rijsenburg.
 
 
29 en 30 mei
GCIG Spring 2019 meeting
Chicago
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook