logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
Februari 2019 - Thema: Upper GI & HPB
 
 
Proefschrift: plan B nodig voor kwetsbare ouderen met pancreascarcinoom
Laatste incidentiecijfers voor slokdarm-, maag- en HPB-tumoren
Regiorapportage alvleesklierkanker leidt tot concrete verbeteracties
VARIATE: welke factoren beïnvloeden behandelkeuze slokdarm- of maagkanker?
Managed Clinical Network voor HPB-tumoren in Noordoost-Nederland
Vergelijkende informatie over slokdarmkanker voor ziekenhuizen
Datamanagers Nederlandse Kankerregistratie: ‘Bijdragen aan betere zorg’
Invloed spiermassa op palliatieve chemotherapie bij slokdarm- of maagkanker
 
 
Upper GI & HPB tumoren Cijfers over kanker
 
Proefschrift: plan B nodig voor kwetsbare ouderen met pancreascarcinoom
 
 
Oudere patiënten met pancreascarcinoom krijgen minder vaak een behandeling volgens de richtlijnen en wanneer ze wel een behandeling krijgen, lopen ze een verhoogd risico op slechtere uitkomsten, zo blijkt uit het proefschrift van Lydia van der Geest. Binnen oudere leeftijdsgroepen komen echter grote verschillen voor wat betreft ‘functionele leeftijd’ of ‘risicoprofiel’. Ze pleit daarom voor opname van een ‘plan B’ in richtlijnen ofwel de best mogelijke behandeling voor minder fitte, oudere patiënten die nu geen behandeling krijgen en voor patiënten die een sterk verhoogd risico hebben op ongewenste uitkomsten.   Lees verder
 
 
 
 
Laatste incidentiecijfers voor slokdarm-, maag- en HPB-tumoren
 
Steeds meer mensen kregen de afgelopen decennia slokdarmkanker, terwijl maagkanker steeds minder vaak voorkwam.

Steeds meer mensen kregen de afgelopen drie decennia een diagnose slokdarm-, alvleesklier- of leverkanker. Uitgedrukt in aantal diagnoses per 100.000 inwoners (ESR) en gecorrigeerd voor leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking, is de stijging minder uitgesproken. Dat toont dat toename van het aantal diagnoses van deze kankersoorten grotendeels te verklaren is door de gestegen leeftijd van de bevolking. Het aantal tumoren van galblaas en galwegen bleef nagenoeg stabiel, terwijl het aantal diagnoses van maagkanker is gedaald.   Lees verder
 
 
Regiorapportage alvleesklierkanker leidt tot concrete verbeteracties
 
 
Jaarlijks genereert IKNL rapportages uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) voor regionale samenwerkingsverbanden binnen de oncologie. Met deze gegevens evalueren netwerken de afspraken rondom verwijsstromen en de uitkomsten van zorg. Het ondersteunt zorgprofessionals om samen te komen tot steeds betere oncologische zorg in de regio. Bespreking van de regiorapportage voor alvleesklierkanker in de netwerktumorgroep Pancreas van EMBRAZE heeft inmiddels geleid tot concrete verbeteracties.    Lees verder
 
 
 
VARIATE: welke factoren beïnvloeden behandelkeuze slokdarm- of maagkanker?
 
 
Welke factoren zijn van invloed op de behandelkeuze van patiënten met slokdarmkanker of maagkanker? En welke invloed oefenen zorgverleners en patiënten uit op dit besluitvormingsproces? Deze vragen staan centraal in de VARIATE-studie, een kwalitatief én kwantitatief onderzoek, met als doel een zo compleet mogelijk overzicht van dit proces te krijgen. De focus is daarbij niet alleen gericht op curatieve behandelingen (met kans op serieuze bijwerkingen), maar ook op het bewust afzien van een curatieve behandeling & een betere kwaliteit van leven op korte termijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door IKNL in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis en elf ziekenhuizen met uiteenlopende zorgprofielen.   Lees verder
 
 
 
Managed Clinical Network voor HPB-tumoren in Noordoost-Nederland
 
 
Optimale zorg voor patiënten met een kwaadaardige aandoening van lever, alvleesklier en galwegen (HPB-tumoren) vraagt een multidisciplinaire benadering, waarbij operatieve behandeling een centrale rol speelt. Dit betreft ‘hoog-complex en laag-volume operaties’. In Noordoost-Nederland is dit aanleiding geweest voor betere onderlinge afstemming en centralisatie van de chirurgische zorg binnen een Managed Clinical Network (MCN). Binnen dit netwerk wordt gewerkt met een gerichte indicatorenset, met als doel het reduceren van ongeplande heropnames en het borgen van dezelfde behandelkansen voor iedere patiënt.   Lees verder
 
 
 
Vergelijkende informatie over slokdarmkanker voor ziekenhuizen
 
 
Voor zorgprofessionals in de ziekenhuizen is vergelijkende informatie uit de Nederlandse Kankerregistratie beschikbaar in de beveiligde omgeving NKR Online. Zij kunnen daar de resultaten van het eigen ziekenhuis, de regio en het landelijk gemiddelde bekijken. Met name voor slokdarmkanker zijn veel gegevens inzichtelijk, zoals de behandeling van patiënten met potentieel curabel slokdarmcarcinoom en van patiënten met afstandsmetastasen.   Lees verder
 
 
 
Datamanagers Nederlandse Kankerregistratie: ‘Bijdragen aan betere zorg’
 
 
De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is een onafhankelijke bron van betrouwbare en relevante gegevens van alle patiënten met kanker, van diagnose tot eventueel overlijden, ongeacht de behandellocatie. Door terugkoppeling van deze gegevens aan zorgprofessionals in ziekenhuizen en regionale netwerken, leiden de gegevens tot beter inzicht in het zorgproces, effectievere interventies en uiteindelijk tot betere zorg voor patiënten met kanker. Hoe komt deze registratie tot stand? Twee datamanagers vertellen over hun belangrijke werk.   Lees verder
 
 
 
Invloed spiermassa op palliatieve chemotherapie bij slokdarm- of maagkanker
 
 
Palliatieve chemotherapie bij patiënten met gevorderde of uitgezaaide slokdarm- of maagkanker kan bijdragen aan een betere algehele overleving en kwaliteit van leven. Bij verschillende kankersoorten hangt ernstige afname van spiermassa en spierkracht echter samen met verminderde overleving en verhoogde chemotherapiegerelateerde toxiciteit. Uit onderzoek van Willemieke Dijksterhuis (IKNL) en collega’s blijkt dat bij patiënten met gevorderde slokdarm- of maagkanker die behandeld zijn met CapOx geen samenhang is tussen spiermassa en overleving, maar wel met behandelgerelateerde toxiciteit. De onderzoekers pleiten voor aanvullend onderzoek om de afname van spiermassa en -dichtheid bij deze patiënten te verhogen of te voorkomen.   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Woensdag 13-16 maart 2019
7e ACP-I congres
De Doelen, Rotterdam
 
 
Vrijdag 15 maart 2019
NVPO Congres - 2019
Hogeschool Domstad, Utrecht
 
 
Donderdag 4 april 2019
De Patiënt centraal in oncologiezorg: organisatie doet er toe
Tilburg University
 
 
Vrijdag 12 april
4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium
Antropia, Driebergen-Rijsenburg
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook