logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
Juli 2019 - Thema: hemato-oncologie
 
 
Trends in behandeling en overleving van hematologische maligniteiten
Verschillen in Europa in overleving van hairy-cell-leukemie
Kans op nieuwe tumor bij folliculair lymfoom en multipel myeloom
IKNL-rapporten hemato-oncologie: van inzicht naar actie
Therapie met additioneel rituximab niet effectief als tweede behandeling CLL
Zes kuren R-CHOP lijken voldoende effectief bij DLBCL stadium II-IV
 
 
Hemato-oncologie Cijfers over kanker
 
Trends in behandeling en overleving van hematologische maligniteiten
 
 
De meerwaarde van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) wordt ook buiten Nederland gewaardeerd. Dat bleek weer tijdens het 24e congres van de ‘European Hematology Association’ dat 13 tot en met 16 juni 2019 werd gehouden. Negen onderzoekers, verbonden aan IKNL, presenteerden hier onder meer landelijke, globale trends in behandeling en overleving van diverse hematologische maligniteiten. Een samenvatting van de belangrijkste trends.   Lees verder
 
 
 
Verschillen in Europa in overleving van hairy-cell-leukemie
 
 
Patiënten met hairy-cell-leukemie (HCL) hebben in Europa gemiddeld een hoge relatieve 5-jaarsoverleving. Toch verschilt de overleving tussen landen. Dit blijkt uit een onderzoek van Avinash Dinmohamed (IKNL) met gegevens van RARECAREnet. Deze database bevat gegevens van 94 kankerregistraties afkomstig van 27 Europese landen, waaronder de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De beperkte toegang tot passende behandelingen en ondersteunende maatregelen heeft volgens de onderzoeker waarschijnlijk bijgedragen aan de verschillen in overleving van HCL in Europa.   Lees verder
 
 
 
Kans op nieuwe tumor bij folliculair lymfoom en multipel myeloom
 
 
Patiënten met folliculair lymfoom hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van long- en plaveiselceltumoren als zij kanker in de voorgeschiedenis hebben. Dit blijkt uit een studie met data van de Nederlandse Kankerregistratie. Uit een tweede studie blijkt dat patiënten met multipel myeloom geen verhoogde kans hebben op een nieuwe tumor als zij kanker in de voorgeschiedenis hebben. Eerder onderzoek uit Zweden bij patiënten met multipel myeloom liet dit verband wel zien. De bevindingen van de Nederlandse studies zijn als aparte onderzoeken gepresenteerd op het 24e congres van de ‘European Hematology Association’ (EHA) in Amsterdam.   Lees verder
 
 
 
IKNL-rapporten hemato-oncologie: van inzicht naar actie
 
 
IKNL heeft in juli drie landelijke rapportages gepubliceerd, namelijk over diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL), multipel myeloom (MM) en folliculair lymfoom (FL). De rapportages geven inzicht in de geleverde zorg aan patiënten met deze hematologische maligniteiten. De inzichten kunnen medisch professionals, bestuurders en patiëntenorganisaties helpen de kwaliteit van de diagnostiek en behandeling van deze maligniteiten in Nederland te verbeteren.   Lees verder
 
 
 
Therapie met additioneel rituximab niet effectief als tweede behandeling CLL
 
 
Chemo-immunotherapie met rituximab lijkt geen toegevoegde waarde te hebben als de tweedelijnsbehandeling van patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL). Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat Lina van der Straten (IKNL, Albert Schweitzer Ziekenhuis) presenteerde tijdens het 24e congres van de ‘European Hematology Association’ (EHA) in Amsterdam. Wel bevestigde het onderzoek de toegevoegde waarde van rituximab bij de eerste behandeling.   Lees verder
 
 
 
Zes kuren R-CHOP lijken voldoende effectief bij DLBCL stadium II-IV
 
 
Zes kuren R-CHOP lijken even effectief als acht kuren R-CHOP bij patiënten met stadium II-IV diffuus grootcellig B-cel-lymfoom (DLBCL). Dat blijkt uit een population-based onderzoek van Djamila Issa (Amsterdam UMC, Jeroen Bosch Ziekenhuis) en collega’s. Chemo-immunotherapie met R-CHOP is al bijna twee decennia de standaard eerstelijnsbehandeling voor patiënten met een diffuus grootcellig B-cel-lymfoom. Tot nu toe was het echter nog steeds onduidelijk of patiënten in de leeftijd van 18 tot 64 jaar met stadium II-IV DLBCL konden worden behandeld met zes kuren R-CHOP in plaats van acht kuren, zonder dat het de overleving nadelig beïnvloedt.   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Najaar 2019 | Start vrijdag 6 september
Oncologisch Spectrum 2019
Planetarium Gaasperplas, Amsterdam
 
 
Vrijdag 13 september 2019
Wetenschappelijke dag LWNO 2019
Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht
 
 
Vrijdag 13 september 2019
Ondersteunen van patiƫnten: Informeren, kiezen, monitoren, versterken!
Amphiteather, Universiteit Twente
 
 
Woensdag 6 november 2019
9e Nationale symposium Kanker bij ouderen
De Reehorst, Ede
 
 
Maandag 11 november
NKR-symposium: Kanker in Nederland; 30 jaar meerwaarde kankerregistratie
Jaarbeurs Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook