logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
Juni 2019 - thema: urogenitale tumoren
 
 
Vrouwen met blaaskanker: slechtere overleving in eerste twee jaar na diagnose
Folaatgebrek lijkt kans op agressieve blaaskanker bij rokers te vergroten
Ontwikkelingen rondom concentratie zorg voor mensen met nier- en blaaskanker
Nierkankerdag 20 juni
Laag bewustzijn bij patiënten over impact leefstijl & risicofactoren blaaskanker
Diagnose prostaatkanker heeft geen effect op overleving blaaskankerpatiënten
Subsidie voor studie risico 2e primaire tumoren na radiotherapie prostaatkanker
Al meer dan 1.000 vragenlijsten in landelijke kwaliteitsregistratie BlaZIB
Datamanagers Nederlandse Kankerregistratie kiezen specialisatie urologie
 
 
 
 
Vrouwen met blaaskanker: slechtere overleving in eerste twee jaar na diagnose
 
 
Vrouwen met blaaskanker hebben, vergeleken met mannen, in de eerste twee jaar na diagnose een slechtere overleving. In de jaren daarna is de overleving van mannen en vrouwen met blaaskanker vrijwel gelijk. Dat blijkt uit onderzoek van Anke Richters (IKNL) en collega’s met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze bevinding kan belangrijke gevolgen hebben voor de klinische praktijk; in de toekomst zou een meer invasieve behandeling en neo-adjuvante therapie overwogen kunnen worden bij vrouwen met blaaskanker.   Lees verder
 
 
 
Folaatgebrek lijkt kans op agressieve blaaskanker bij rokers te vergroten
 
 
Een lagere serumfolaatconcentratie (de anionische vorm van foliumzuur) lijkt bij actieve rokers samen te hangen met een toegenomen risico op urotheelcelcarcinomen van de blaas, met name de agressieve vormen van deze ziekte. Dat concluderen Alina Vrieling (Radboudumc) en collega’s in een publicatie in de International Journal of Cancer. Volgens de onderzoekers kan dit verband mogelijk zijn gemist in eerdere studies, omdat daarin alleen is gekeken naar het totaal aan blaaskankers en niet specifiek naar het type urotheelcelcarcinoom van de blaas. Er zijn aanwijzingen dat een tekort aan foliumzuur het risico op agressieve blaaskanker kan verhogen via veranderingen in DNA-methylatie.   Lees verder
 
 
 
Ontwikkelingen rondom concentratie zorg voor mensen met nier- en blaaskanker
 
 
Met het beschikbaar komen van innovatieve behandelmogelijkheden met immunotherapie is het perspectief voor mensen met uitgezaaide nierkanker verbeterd. De huidige spreiding over een groot aantal behandelcentra draagt niet bij aan optimale expertise en kwaliteit van multidisciplinaire zorg. NFK gaf in een brief aan medisch oncologen aan de spreiding daarom onacceptabel te vinden. Zorgverzekeraar CZ heeft aangegeven voornemens te zijn om de door haar verzekerde zorg voor nier- en blaaskanker te gaan concentreren in vijftien expertcentra.   Lees verder
 
 
 
 
Nierkankerdag 20 juni
 
Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 2.500 patiënten de diagnose nierkanker en er overlijden ongeveer 900 mensen per jaar aan de ziekte. Het is één van de snelst groeiende vormen van kanker, welke in het begin zelden klachten geeft en daardoor niet altijd vroegtijdig wordt opgespoord. Ontdekking in een vroeg stadium geeft betere behandelresultaten. Op Nierkankerdag 20 juni wordt aandacht gevraagd voor deze vorm van kanker.   
 
 
Laag bewustzijn bij patiënten over impact leefstijl & risicofactoren blaaskanker
 
 
Onder patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker is het bewustzijn laag over risicofactoren die bijdragen aan het ontwikkelen van kanker in het algemeen. Dat concluderen Ellen Westhoff (Radboudumc) en collega’s aan de hand van onderzoek met vragenlijsten uitgezet onder deelnemers aan de UroLife-studie. Ook het opvolgen van leefstijladviezen om kanker te voorkomen is laag. Patiënten hadden wel een positieve houding ten aanzien van het krijgen van leefstijladviezen van hun arts. Volgens de onderzoekers betekent dit dat de informatievoorziening door artsen verder kan worden verbeterd.   Lees verder
 
 
 
Diagnose prostaatkanker heeft geen effect op overleving blaaskankerpatiënten
 
 
Ongeveer één op de vier mannen met blaaskanker die een cystoprostatectomie krijgt, wordt na pathologisch onderzoek van de prostaat gediagnosticeerd met prostaatkanker. Deze “toevallige” ontdekking heeft geen effect op de algehele overleving van blaaskankerpatiënten, zo blijkt uit onderzoek van Bo van Santvoort (IKNL) en collega’s met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze bevindingen suggereren dat het klinisch beleid van blaaskankerpatiënten met of zonder prostaatkanker niet zal verschillen en dat de prostaat daarom mogelijk niet meer uitgebreid onderzocht hoeft te worden na radicale cystoprostatectomie. Minder uitgebreid onderzoek van de prostaat kan bijdragen aan hogere efficiëntie en besparing op de zorgkosten.   Lees verder
 
 
 
Subsidie voor studie risico 2e primaire tumoren na radiotherapie prostaatkanker
 
 
KWF heeft subsidie toegekend aan een gezamenlijke project van Erasmus MC en IKNL, getiteld “Zijn moderne bestralingstechnieken veilig als het gaat om de kans op nieuwe primaire tumoren na uitwendige bestraling voor prostaatkanker”. Meer inzicht in de mogelijk late effecten van moderne radiotherapie is belangrijk voor het bepalen van de meest optimale behandeling voor patiënten met prostaatkanker, zodat eventuele risico’s zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Voor dit onderzoek worden in de diverse Nederlandse radiotherapiecentra data over de technische aspecten van de radiotherapie verzameld en gekoppeld aan gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).   Lees verder
 
 
 
Al meer dan 1.000 vragenlijsten in landelijke kwaliteitsregistratie BlaZIB
 
 
BlaZIB (BlaaskankerZorg In Beeld) is een landelijke kwaliteitsregistratie voor blaaskankerzorg. Het doel van BlaZIB is om inzicht te geven in de kwaliteit van zorg en deze waar mogelijk te verbeteren. Om dit doel te bereiken brengen onderzoekers de blaaskankerzorg in beeld vanaf het optreden van de eerste klachten tot en met een paar jaar na de diagnose en behandeling van blaaskanker. Op dit moment is er al van meer dan 2.600 patiënten klinische data geregistreerd voor BlaZIB. Daarnaast hebben al meer dan duizend patiënten de eerste vragenlijst over kwaliteit van leven ingevuld.   Lees verder
 
 
 
Datamanagers Nederlandse Kankerregistratie kiezen specialisatie urologie
 
 
In de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) worden alle primaire kankerdiagnoses in Nederland geregistreerd, inclusief behandelingen en terugkeer van ziekte, ook als diagnostiek en behandeling in verschillende ziekenhuizen plaatsvinden. Dat gebeurt vanaf 1989 met landelijke dekking, alweer 30 jaar dus! De gegevens over diagnose en behandeling worden door datamanagers van IKNL geregistreerd uit de elektronische patiëntendossiers van ziekenhuizen. Vanwege toenemende complexiteit van de te registreren items leggen datamanagers zich toe op de specialisatie urologie voor optimale betrouwbaarheid van de registratie.   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Vrijdag 24 juni 2019
12e gastro-intestinale symposium ZO-Brabant: colorectaal carcinoom
Auditorium Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch
 
 
Vrijdag 6 september 2019
Oncologisch Spectrum 2019
Planetarium Gaasperplas, Amsterdam
 
 
Vrijdag 13 september 2019
Ondersteunen patiënten met kanker: Informeren, kiezen, monitoren, versterken!
Vrijhof, Campus Universiteit Twente
 
 
Woensdag 6 november 2019
9e Nationale symposium Kanker bij ouderen
De Reehorst, Ede
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook