logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
Mei 2019 - Themanieuwsbrief huidkanker
 
 
Europese verschillen in incidentie en sterfte melanoom
Therapiekeuze op basis van moleculaire analyse bij melanomen, PATH-project
Nacontrole bij niet-melanoom huidkanker
Merkelcarcinoom, cijfers over deze zeldzame vorm van huidkanker
Symposium nieuwe ontwikkelingen adjuvante behandeling melanoom
Melanoom op jonge(re) leeftijd
Signaleren van huidtumoren sneller door aanpassingen registratie
Verslag Kankeroverleverschapsymposium 12 april 2019
 
 
Huidkanker Cijfers over kanker
 
Europese verschillen in incidentie en sterfte melanoom
 
 
Uit gegevens van kankerregistraties uit 18 Europese landen blijkt dat de incidentie van invasieve en in situ melanomen is toegenomen tussen 1995 en 2012. De trends in incidentie verschilden aanzienlijk tussen de Europese landen, waarbij de groei in incidentie in Nederland uitzonderlijk groot was.   Lees verder
 
 
 
Therapiekeuze op basis van moleculaire analyse bij melanomen, PATH-project
 
 
In het door ZonMw gefinancierde project PATH (Predictieve Analyse voor THerapie) is een samenwerkingsverband opgezet tussen 35 pathologieafdelingen in Nederland, oncologen, longartsen, PALGA en IKNL om de moleculaire predictieve diagnostiek in Nederland te optimaliseren. Het project is gericht op de moleculaire analyses die belangrijk zijn voor therapiekeuze van patiënten met kanker. Mutaties in het DNA van een tumor voorspellen welke patiënten wel of geen baat zullen hebben bij de behandeling met doelgerichte therapieën.   Lees verder
 
 
 
Nacontrole bij niet-melanoom huidkanker
 
 
Uit een evaluatie van Erasmus MC in opdracht van Zorginstituut Nederland van het aantal medische nacontroles na behandeling, bleek dat patiënten met een laag risico basaalcelcarcinoom meer nacontrolebezoeken kregen dan volgens de richtlijn geïndiceerd. Bij patiënten met een plaveiselcelcarcinoom, zowel hoog- als laag-risico, werden de medische nacontrole bezoeken minder vaak uitgevoerd dan aanbevolen in de geldende richtlijn. Het Zorginstituut zal veranderingen naar aanleiding van implementatie van de deels herziene landelijke richtlijnen monitoren.   Lees verder
 
 
 
Merkelcarcinoom, cijfers over deze zeldzame vorm van huidkanker
 
 
De incidentie van het merkelcelcarcinoom (MCC), een zeldzame, potentieel agressieve vorm van huidkanker, is de afgelopen decennia gestegen. Deze vorm van huidkanker wordt vooral gelokaliseerd in het hoofd-hals gebied (43%) en de extremiteiten (40%). Sanne Uitentuis (Amsterdam UMC) e.a. gebruikten gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) van bijna 2.000 patiënten om incidentie, behandeling en overleving van MCC in Nederland te bestuderen. De resultaten van de studie benadrukken het belang van implementatie van nieuwe behandelstrategieën.   Lees verder
 
 
 
Symposium nieuwe ontwikkelingen adjuvante behandeling melanoom
 
 
De melanoomcentra in Noordoost-Nederland organiseerden een symposium over recente ontwikkelingen en om regionale afspraken te maken over adjuvante behandelingen voor hoog stadium melanomen. Ruim vijftig medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en andere belangstellenden uit de drie noordelijke provincies waren aanwezig. De nieuwe behandelmogelijkheden hebben niet alleen gevolgen voor het werk van internist-oncologen in de veertien melanoomcentra in Nederland waar de adjuvante behandeling plaatsvindt, maar raken ook het werk van andere betrokken disciplines en/of ziekenhuizen eromheen.   Lees verder
 
 
 
Melanoom op jonge(re) leeftijd
 
 
Huidkanker komt veel voor bij ouderen. Toch is huidkanker meer dan alléén een typische ouderdomsziekte. De laatste jaren is er daarnaast toenemende aandacht voor met name melanoom bij jongvolwassenen en kinderen. Melanomen op kinderleeftijd worden gemakkelijk gemist, doordat deze melanomen minder ABCDE-karakteristieken vertonen dan melanomen bij volwassenen.   Lees verder
 
 
 
Signaleren van huidtumoren sneller door aanpassingen registratie
 
 
Binnen de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden bij de registratie van huidtumoren. Zo zijn er flinke stappen gezet in het automatisch signaleren van huidtumoren vanuit het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA). Ook is de registratie van hoog risico melanomen verder uitgebreid.   Lees verder
 
 
 
Verslag Kankeroverleverschapsymposium 12 april 2019
 
 
Zo'n 150 mensen waren op 12 april bijeen om kennis te delen over de gevolgen van kanker en betere zorg en begeleiding hierbij. Het Kankeroverleverschapsymposium was dit jaar op de mooie locatie Antropia in Driebergen. Er was veel persaandacht voor het rapport 'Kankerzorg in beeld, over leven met een na kanker' dat werd gepresenteerd door prof. dr. Angela Maas (foto). Op basis van onder meer dit rapport zal de Taskforce Cancer Survivorship dit jaar nog met een actieplan komen.    Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Donderdag 23 mei 2019
Symposium Leidse Melanoomdag
LUMC, Leiden
 
 
Donderdag 13 juni 2019
Werkconferentie UKC (Universitair Kanker Centrum Leiden - Den Haag)
Trinity International Church, Leidschendam
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook