logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
November 2015
 
 
Koersboek inspireert professionals tot oncologische netwerkvorming
Vijf tumorspecifieke richtlijnen herzien
Ondersteuning bij implementatie oncologische revalidatie van ouderen
PELICAN-trial: RFA bij lokaal irresectabel pancreascarcinoom
Psychosociale zorg onlosmakelijk onderdeel oncologisch behandeltraject
Presentaties IKNL tijdens Guidelines-International-Network (G-I-N)
Knelpunten in zorgketen centraal tijdens Oncologiedagen
Invitational conference over stroomlijnen oncologisch onderzoek Nederland
Interactieve casus: meneer De Bruijn (82) heeft (mogelijk) niercelcarcinoom
 
 
 
 
Koersboek inspireert professionals tot oncologische netwerkvorming
Optimale oncologische zorg voor de patiënt met kanker van vandaag en morgen. Daarvoor is samenwerken in regionale oncologische netwerken noodzakelijk. Het Koersboek oncologische netwerkvorming 2015-2020 waarvan het eerste exemplaar op 8 oktober 2015 is overhandigd aan Bas van den Dungen, directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van VWS, is bedoeld om professionals te inspireren bij de (door)ontwikkeling van oncologische netwerken in hun regio. Het doel van de Taskforce is de vorming van comprehensive cancer networks (CCN's) te stimuleren en ondersteunen. Hiermee levert de Taskforce een bijdrage aan toekomstbestendige oncologische zorg voor elke patiënt, ongeacht waar hij of zij binnenkomt in de zorg.   Lees verder
 
 
Vijf tumorspecifieke richtlijnen herzien
 
 
Recent zijn de volgende richtlijnen herzien: orale mucositis, erfelijk en familiair ovariumcarcinoom, wervelmetastasen, fertiliteitspreservatie bij vrouwen met kanker (commentaarfase) en niet-kleincellig longcarcinoom (modulair updaten). Het alles-in-een concept van IKNL, van ontwikkeling tot en met implementatie, wordt gecompleteerd met periodieke evaluatie van alle richtlijnen. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste veranderingen in deze tumorspecifieke richtlijnen.    Lees verder
 
 
Ondersteuning bij implementatie oncologische revalidatie van ouderen
 
 
Binnen de zorg voor kankerpatiënten komt steeds meer aandacht voor ouderen met kanker. Enige tijd geleden werd IKNL benaderd door een aantal verpleeghuizen met de vraag of IKNL ondersteuning kan bieden bij het vormgeven van geriatrische, oncologische revalidatie. Dit verzoek resulteerde in een project, waarin IKNL in samenwerking met vijf instellingen (Stichting Laurens, Stichting Sint Jacob, Evean (verpleeghuis Oostergauw), Stichting RSZK en Geriatrisch Revalidatiecentrum Midden-Nederland (GRMN) een oncologisch revalidatieprogramma voor ouderen opzet en implementeert.   Lees verder
 
 
PELICAN-trial: RFA bij lokaal irresectabel pancreascarcinoom
Patiënten met pancreascarcinoom hebben een slechte prognose. Per jaar komen er in Nederland circa 2.300 nieuwe patiënten bij met deze ziekte, van wie circa 900 met een lokaal irresectabele tumor. Deze patiënten hebben geen afstandsmetastasen, maar wel een te uitgebreide vaatbetrokkenheid voor resectie. In de PELICAN-studie, een initiatief van de multidisciplinaire werkgroep Dutch Pancreatic Cancer Group (www.dpcg.nl), wordt gerandomiseerd onderzoek gedaan in meerdere centra naar radiofrequente ablatie als nieuwe behandeling voor lokaal irresectabel pancreascarcinoom. Doel is een betere behandeling en overleving van pancreascarcinoom.   Lees verder
 
 
Psychosociale zorg onlosmakelijk onderdeel oncologisch behandeltraject
Psychosociale zorg dient een onlosmakelijk onderdeel te zijn van het behandeltraject van patiënten met kanker. Die conclusie trekt minister Schippers naar aanleiding van het rapport ‘Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen’ dat 27 oktober 2015 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens het rapport is er consensus over hoe de psychosociale zorg er uit dient te zien, maar ook dat het in de dagelijkse praktijk nog niet altijd zo werkt. Het rapport is daarom geen eindpunt, maar een startpunt, aldus de minister. IKNL onderschrijft de noodzaak tot verdere actie en draagt hier aan bij met ondermeer het opnemen van de Lastmeter in de richtlijn 'Detecteren behoeften psychosociale zorg' en  de Verwijsgids Kanker.   Lees verder
 
 
Presentaties IKNL tijdens Guidelines-International-Network (G-I-N)
 
 
Begin oktober vond in Amsterdam het 12e congres van het Guidelines-International-Network (G-I-N) plaats. IKNL was één van de mede-organisatoren van dit jaarlijkse congres dat bezoekers uit de hele wereld trok om ontwikkelingen op het gebied van richtlijnen met elkaar te delen. Binnen het thema ‘Engaging all stakeholders. Guidelines from a societal perspective’ presenteerde IKNL voorbeelden van enkele nieuwe projecten en methodieken.   Lees verder
 
 
Knelpunten in zorgketen centraal tijdens Oncologiedagen
 
 
De gezondheidszorg in Nederland is volop in beweging. Bezuinigingen, druk op thuiszorgorganisaties, dure medicatie, PGB’s, gemeenten die steeds meer taken krijgen van de landelijke overheid en eisen van zorgverzekeraars. De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn niet in detail te overzien. Het kan naast directe gevolgen voor patiënt, naasten en mantelzorgers, ook invloed hebben op de zorg door oncologieverpleegkundigen. Tijdens de Oncologiedagen 2015 komen alle schakels van de zorgketen aan de orde. IKNL verzorgt een aantal presentaties over verbeteren van de oncologische zorg in de keten.   Lees verder
 
 
Invitational conference over stroomlijnen oncologisch onderzoek Nederland
In het Beatrixgebouw in Utrecht is woensdag 4 november een invitational conference gehouden ter versterking van klinisch / translationeel wetenschappelijk onderzoek in Nederland naar (hemato)oncologische ziekten. Tijdens de bijeenkomst wordt een roadmap gepresenteerd voor het realiseren van de ideale infrastructuur voor onderzoeker-geïnitieerd (hemato)oncologisch onderzoek. Het platform is een initiatief van drie onderzoeksgroepen (BOOG, HOVON en DCCG) in samenwerking met IKNL en wordt ondersteund door KWF Kankerbestrijding.   Lees verder
 
 
Interactieve casus: meneer De Bruijn (82) heeft (mogelijk) niercelcarcinoom
Meneer De Bruijn (82 jaar) woont samen met zijn echtgenote, die licht dementerend is. Zij gaat twee dagen in de week naar de dagopvang. Het echtpaar woont zelfstandig in het huis waar ze al 30 jaar wonen. Ze hebben samen geen kinderen. Meneer verschijnt alleen op de polikliniek. Hij heeft al enkele weken last van pijn in zijn zij. De huisarts heeft een voelbare zwelling in de rechterzij waargenomen. Er wordt gedacht aan een niercelcarcinoom...  Neem deel aan deze interactieve casus. Het invullen van de vragen duurt circa 10 minuten. Aan het eind worden de reacties (anoniem) van alle deelnemers getoond.   Start interactieve casus
 
 
Agenda
 
Vrijdag 6 november
Oncologisch Spectrum Basiscursus oncologie
Planetarium, Amsterdam
 
 
Woensdag 11 november
Training Zorgpad Stervensfase najaar 2015
IKNL, Utrecht
 
 
Donderdag 12 november
Symposium ‘Ratio in de regio’ van het regionaal netwerk longoncologie
Postillion Hotel, Dordrecht
 
 
Donderdag 12 november
Symposium neuro-oncologie: Wervelmetastasen, Meningeoom, Gliomen. Implementatie van de nieuwe richtlijnen.
Golden Tulip Jagershorst, Leende
 
 
Vrijdag 13 november
Oncologisch Spectrum Basiscursus oncologie -1
Planetarium, Gaasperplas
 
 
Dinsdag 17 november
Bijeenkomst Consortium Palliatieve Zorg Midden Nederland
Bethelkerk, Utrecht
 
 
Maandag 23 november
Symposium Pathologie; Endometriumcarcinomen
Collegezaal 5, LUMC Leiden
 
 
Dinsdag 24 november
Regionaal symposium Mammacarcinoom (INSCHRIJVING GESLOTEN)
Hotel Wientjes, Zwolle
 
 
Vrijdag 27 november
Oncologisch Spectrum Basiscursus oncologie -1
Planetarium, Gaasperplas
 
 
Dinsdag 1 december
Symposium basaalcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied
Onderwijscentrum UMCG , Zaal 16
 
 
Donderdag 3 december
Consortiumdag 2015
Bravis ziekenhuis, Roosendaal.
 
 
Vrijdag 4 december
5e DUOS Jaarsymposium
Boerderij Mereveld, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Werken bij IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook