logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
November 2018 - Thema: longkanker
 
 
Grote variatie tussen ziekenhuizen in aandeel patiënten stadium IV longkanker
MEDIASTrial: doelmatigheid van lymfeklierstadiëring bij patiënten met NSCLC
Helft van longkankerpatiënten heeft gevorderde kanker bij diagnose
Efficiënte en uniforme registratie via doorlevering NKR-data aan DLCA-L
NKR biedt inzage in dagelijkse gebruik nieuwe behandelingen longkanker
Symposium 26-11-2018: The Future of Cancer Management
Patiënten rapporteren bijwerkingen behandeling longkanker met smartphone
Veel belangstelling eQuiPe-studie: ervaringen mensen met gevorderde kanker
Longkanker Nederland & IKNL: Patiëntenperspectief bij longkankerzorg
 
 
Longkanker Cijfers over kanker
 
 
Grote variatie tussen ziekenhuizen in aandeel patiënten stadium IV longkanker
 
Het aandeel patiënten met longkanker met afstandsmetastasen verschilt sterk tussen algemene ziekenhuizen in Nederland. Waar in het ene ziekenhuis tot wel 62% van de patiënten wordt gediagnosticeerd met stadium IV longkanker; is dit in een ander ziekenhuis ‘slechts’ 39%. Het stadium van de ziekte is bepalend voor de behandeling en prognose van deze patiënten. Een jaar na diagnose is nog maar 22% van de patiënten met stadium IV longkanker nog in leven en na vijf jaar is dat gedaald naar 3%. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), waarin alle patiënten zijn opgenomen die in ons land zijn gediagnosticeerd met kanker.   Lees verder
 
 
MEDIASTrial: doelmatigheid van lymfeklierstadiëring bij patiënten met NSCLC
 
 
Bij patiënten met niet-kleincellige longkanker die op basis van een PET/CT-scan in aanmerking komen voor een eventuele longoperatie, dient eerst de aanwezigheid van lymfeklieruitzaaiingen te worden vastgesteld. Volgens de richtlijn gebeurt dat met een combinatie van EBUS/EUS (endo-echografie) én een mediastinoscopie (kijkbuisoperatie). In de MEDIASTrial wordt onderzocht of de mediastinoscopie (onder algehele narcose met groter risico op complicaties) achterwege kan blijven na een minder belastende, volledig uitgevoerde EBUS/EUS waarbij geen lymfkliermetastasen zijn gevonden. Arts-onderzoeker Jelle Bousema (MMC): “Op basis van de literatuur lijkt de toegevoegde waarde van mediastinoscopie bij deze patiënten relatief laag.”   Lees verder
 
 
 
Helft van longkankerpatiënten heeft gevorderde kanker bij diagnose
 
 
Jaarlijks overlijden meer dan 10.000 mensen in Nederland aan longkanker. De helft van de gevallen wordt pas ontdekt als de kanker gevorderd is (stadium 4). Door late diagnose is een operatie niet meer mogelijk en is de kans op overleving klein. De 5-jaarsoverleving van deze patiënten in stadium 4 is slechts drie procent. Daarom is er onderzoek gestart naar screening met een CT-san bij mensen die lang hebben gerookt. De resultaten worden vandaag gepresenteerd bij de World Conference on Lung Cancer in Toronto. IKNL deelt naar aanleiding hiervan de overlevingscijfers per stadium bij diagnose op basis van de Nederlandse Kankerregistratie.   Lees verder
 
 
 
Efficiënte en uniforme registratie via doorlevering NKR-data aan DLCA-L
 
IKNL legt op verzoek van een aantal ziekenhuizen sinds registratiejaar 2017 items vast in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en levert deze data vervolgens door aan MRDM ten behoeve van de Dutch Lung Cancer Audit (DLCA). Omdat een aanzienlijk deel van de benodigde data voor DLCA-L reeds in de NKR wordt vastgelegd, is het efficiënter om deze gegevens hiervoor te gebruiken. Op verzoek van een ziekenhuis registreert IKNL aanvullend extra items en zorgt voor de doorlevering van deze informatie aan MRDM.   Lees verder
 
 
 
NKR biedt inzage in dagelijkse gebruik nieuwe behandelingen longkanker
 
 
De behandeling van longkanker heeft een enorme vlucht genomen met de komst van doelgerichte therapieën voor patiënten met een specifieke mutatie, waaronder introductie van immunotherapie in diverse combinaties en volgordes. De effecten van deze nieuwe behandelingen zijn bewezen in klinische trials. Daarnaast wordt de komende jaren gestart met protonentherapie bij patiënten met longkanker. Het gebruik van bestaande en nieuwe behandelopties in de klinische praktijk zijn te volgen via de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), de databank waarin alle patiënten met kanker in Nederland staan geregistreerd. In dit nieuwsbericht wordt de monitoring van een aantal nieuwe ontwikkelingen belicht.   Lees verder
 
 
 
Symposium 26-11-2018: The Future of Cancer Management
 
 
 
 
Studie naar psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten bij kanker
Patiënten met longkanker kunnen vaak niet voldoende eten, wat kan leiden tot onbedoeld gewichtsverlies. De psychosociale gevolgen van moeilijker kunnen eten en gewichtsverlies zijn binnen de oncologische zorg tot dusver een onderbelicht thema. Het project “Hij moet toch eten?” heeft als doel meer inzicht in deze psychsociale gevolgen te krijgen om zo tools te ontwikkelen om de psychosociale last van het onvermogen tot eten sneller te kunnen signaleren en bespreekbaar te maken. De focus in bestaande literatuur over problemen met eten bij patiënten met kanker is vooral gericht op de lichamelijke gevolgen. Lees verder
 
 
NKR-datamanagers: 'Met legsteentjes puzzelen waar patiënt wat aan heeft'
Jolanda van Gogh is sinds 1997 in dienst bij IKNL (voorheen IKZ) als datamanager en sinds enkele maanden specifiek betrokken bij de registratie longkanker. Haar collega Sandra Vijftigschild is sinds 2010 werkzaam bij IKNL (voorheen IKR) als datamanager. “Het vervelende van longkanker is dat het meestal in een laat stadium wordt ontdekt. Daarom is het heel interessant om te zien welke inspanningen artsen allemaal verrichten om de overlevingskansen van deze patiënten te helpen verbeteren.” Een interview over de uitdagingen en boeiende kanten van het werk als datamanager van de Nederlandse Kankerregistratie. Lees verder
 
 
 
Patiënten rapporteren bijwerkingen behandeling longkanker met smartphone
 
 
In samenwerking met vijf ziekenhuizen is gestart met een implementatieproject voor het bijhouden van bijwerkingen en therapietrouw door patiënten met longkanker met behulp van een app op hun smartphone. Het gaat hierbij om de registratie van bijwerkingen gerelateerd aan chirurgische behandeling, chemotherapie, doelgerichte therapie, immuuntherapie en/of radiotherapie. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat registratie van bijwerkingen leidt tot gezondheidswinst voor deze patiënten. Het project is mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Zorginnovatie Fonds.   Lees verder
 
 
 
Veel belangstelling eQuiPe-studie: ervaringen mensen met gevorderde kanker
 
 
Hoe ervaren mensen met gevorderde kanker én hun naasten hun kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg? Om die vraag te beantwoorden is IKNL begin 2017 gestart met de eQuiPe-studie. Het gaat hierbij om mensen die gediagnosticeerd zijn met verschillende vormen van uitgezaaide kanker, waaronder longkanker. Bijzonder is dat ook naasten kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Doel is om via de ervaringen van patiënten en naasten aanknopingspunten op te sporen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de palliatieve zorg voor zowel patiënten met kanker als hun naasten. De studie loopt tot eind 2020.   Lees verder
 
 
 
Longkanker Nederland & IKNL: Patiëntenperspectief bij longkankerzorg
 
 
Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland zet zich in voor patiënten met longkanker en hun naasten. Met artsen en onderzoekers streven zij samen naar de beste longkankerzorg. “Wij vinden het belangrijk dat bij deze zorg altijd rekening wordt gehouden met de wensen van de patiënt.” Longkanker Nederland geeft informatie over de ziekte en brengt lotgenoten in contact met elkaar. Ook adviseert zij organisaties door ervaringen van patiënten in te brengen bij wetenschappelijk onderzoek naar longkankerzorg. “Als patiëntenorganisatie komen we op voor patiënten door bijvoorbeeld te adviseren over het beschikbaar stellen van dure medicijnen. Door samen te werken met andere organisaties staan we sterker en kunnen we deze doelen waarmaken.”   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Maandag 26 november 2018
The future of cancer management: from big data to smart data
Jaarbeurs, Utrecht
 
 
Maandag 3 december 2018
Tumorwerkgroep Longkanker Leiden
Leiden
 
 
Dinsdag 4 december 2018 (besloten)
Oncologisch netwerk ZO-Nederland (Oncozon) Longkanker
Eindhoven
 
 
Dinsdag 5 december (besloten)
Landelijk Platform Radiotherapie bij Longtumoren (LPRL)
-
 
 
Vrijdag 18 januari 2019
21ste Nationale Longkanker Symposium
Koepelkerk, Amsterdam
 
 
Zaterdag 19 januari 2019
15th Thoracic Oncology Winter Symposium
Antwerpen
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook