logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
Oktober 2016
 
 
Prostaatpartners evalueren met hulp van IKNL diagnostisch proces
Oorzaken incomplete stadiëring eierstokkanker opgespoord met PRISMA-analyse
EMBRAZE realiseert samenwerkingsafspraken slokdarm- en maagkanker
Vroege opsporing door bevolkingsonderzoek darmkanker zichtbaar in NKR
Lagere follow-up bij melanoom is veilig en heeft geen effect op welzijn patiënt
Onderling vertrouwen in kennis en kunde belangrijk bij subsitutie van nazorg
Lokale toestemmingsprocedures zetten rem op klinisch onderzoek
 
 
 
 
Prostaatpartners evalueren met hulp van IKNL diagnostisch proces
 
 
Drie oncologische professionals hebben namens IKNL afgelopen juni het diagnostisch proces geëvalueerd van het Prostaatcentrum zuidwest Nederland. Het centrum is een samenwerking tussen het topklinische Franciscus Gasthuis &Vlietland (Rotterdam / Berkel en Rodenrijs) en Erasmus Medisch Centrum. Door middel van dit samenwerkingsverband streeft het Prostaatcentrum naar een snelle, efficiënte en multidisciplinaire benadering van diagnostiek en behandeling van patiënten met prostaatkanker.   Lees verder
 
 
Oorzaken incomplete stadiëring eierstokkanker opgespoord met PRISMA-analyse
De Werkgroep Gynaecologische Oncologie (WOG) heeft in samenwerking met IKNL de oorzaken van incomplete stadiëring bij eierstokkanker opgespoord. Hierbij is gebruik gemaakt van de PRISMA-methode. Het blijkt dat incomplete stadiëring voornamelijk wordt veroorzaakt doordat professionals niet overtuigd zijn van bepaalde aanbevelingen in de richtlijn ovariumcarcinoom. Het gaat hierbij om unilaterale in plaats van bilaterale lymfklierdissectie en het niet of gedeeltelijk afnemen van aanbevolen biopten. In overleg met betrokkenen zijn verbetervoorstellen opgesteld en naar de Commissie Richtlijnen Gynaecologische Oncologie (CRGO) gestuurd.   Lees verder
 
 
EMBRAZE realiseert samenwerkingsafspraken slokdarm- en maagkanker
 
 
Zeven ziekenhuizen en twee radiotherapie-instituten in Zuidwest-Nederland zijn een oncologisch samenwerkingsverband aangegaan onder de naam EMBRAZE, een acroniem voor Erasmus MC, Brabant en Zeeland. IKNL ondersteunt dit netwerk met onder andere gedetailleerde, tumorspecifieke rapportages. Mede op basis van deze informatie zijn de betrokken instellingen met elkaar in overleg gegaan over verdere intensivering van hun samenwerking. Een van de eerste resultaten is de ontwikkeling van een organisatie-overstijgend zorgpad voor patiënten met slokdarm- of maagkanker.   Lees verder
 
 
 
Vroege opsporing door bevolkingsonderzoek darmkanker zichtbaar in NKR
 
Het effect van deelname aan het het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is ook te zien in de Nederlandse Kankerregistratie: meer patiënten krijgen een diagnose in een vroeger stadium (I) met een grotere kans op genezing.

Minister Schippers maakte op 5 oktober bekend dat in 2015 volgens voorlopige cijfers van het RIVM 850.000 Nederlanders deelnamen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Bij bijna 3.700 van hen is na vervolgonderzoek darmkanker ontdekt. IKNL ziet het resultaat van het bevolkingsonderzoek terug als verschuiving in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR): er worden meer patiënten gediagnosticeerd maar in een vroeger stadium. Dit laatste is gunstig: als darmkanker in een eerder stadium wordt ontdekt, is de kans op genezing groter. De toename van het aantal nieuwe patiënten met darmkanker is voornamelijk aanwezig in de specifieke leeftijdsgroepen die in 2014 en 2015 zijn uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek.   Lees verder
 
 
Lagere follow-up bij melanoom is veilig en heeft geen effect op welzijn patiënt
 
 
Het verlagen van de follow-up frequentie bij patiënten met stadium IB-II melanoom heeft geen negatief effect op het mentaal welbevinden van deze patiënten. Ook is de detectie van recidieven één jaar na diagnose bij een aangepast follow-up schema vergelijkbaar met de recidiefdetectie gevonden bij de in de huidige richtlijn aanbevolen frequentie. Dat blijkt uit een gezamenlijke studie van onderzoekers van UMC Groningen, IKNL, Isala Zwolle, Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam en UMC Leiden. De resultaten suggereren dat een lagere frequentie veilig kan worden aanbevolen in evidence-based richtlijnen. Verder zagen de onderzoekers een significante daling van de ziekenhuiskosten bij verlaagde follow-up.   Lees verder
 
 
Onderling vertrouwen in kennis en kunde belangrijk bij subsitutie van nazorg
Is het mogelijk dat specialisten en huisartsen samen de oncologische nazorg dragen? Deze vraag vormt de kern van een discussie waar veel zorgverleners, zorgverzekeraars en beleidsmakers binnen de oncologische zorg zich al geruime tijd mee bezig houden. KWF Kankerbestrijding en het Nederlands Huisartsen Genootschap onderschrijven in rapporten een grotere rol voor de eerstelijn in de nazorg voor patiënten met kanker. Het streven naar meer samenwerking tussen zorgverleners in de tweede- en eerste lijn sluit dan ook naadloos aan op de veldagenda ‘Kankerzorg maakt zich op voor de toekomst’ die wordt uitgewerkt in de Taskforce Oncologie.   Lees verder
 
 
 
Fertiliteitsbehoud
Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en IKNL zijn de richtlijnen Cryopreservatie van ovariumweefsel (2007) en Behoud ovariële functie na kankerbehandeling (2009) gereviseerd en samengevoegd in een nieuwe richtlijn: Fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker.
 
 
Lees verder
 
 
 
 
Samenwerking
De Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG) en de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) en IKNL hebben op 7 september 2016 twee reglementen getekend waarin onderlinge werkafspraken zijn vastgelegd om met elkaar de zorg voor patiënten met slokdarm-, maag- en alvleesklierkanker verder te kunnen verbeteren.
 
 
Lees verder
 
 
 
 
Datamanagement
IKNL ondersteunt en verzorgt centraal en lokaal datamanagement voor klinische studies, centraal en lokaal trialconsulentschap en ook monitoring. Om deze activiteiten financieel te borgen, biedt het IKNL-trialbureau ook ondersteuning aan bij het aanvragen van subsidies bij KWF Kankerbestrijding.
 
 
Lees verder
 
 
 
 
 
Lokale toestemmingsprocedures zetten rem op klinisch onderzoek
Grote, gerandomiseerde trials die plaatsvinden in meerdere ziekenhuizen tegelijk, ondervinden in Nederland hinder door grote verschillen tussen lokale toestemmingsprocedures. Er is nog geen nationale agenda om dat te verbeteren. Dat stellen chirurgen, oncologen en onderzoekers van Erasmus MC, AMC en IKNL in een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Dat er grote lokale verschillen bestaan in doorlooptijden en gevraagde documentatie was al bekend. Nieuw is dat er ook aanzienlijke verschillen zijn in onderzoekscontracten, in rekening gebrachte kosten en het al dan niet verplicht stellen van bepaalde certificeringen.   Lees verder
 
 
 
Handboek Voeding en kanker
Dinsdag 13 september is de tweede, geheel herziene druk gepresenteerd van het Handboek Voeding bij Kanker. De uitgave geeft een overzicht van de huidige kennis over de relatie tussen voeding en het ontstaan van kanker, voedingsproblematiek bij kanker en mogelijkheden voor gerichte voedingsinterventie.
 
 
Lees verder
 
 
Website over voeding & kanker
Voeding en kanker. Het is een combinatie die bij veel mensen vragen en twijfels oproept. De website Voeding & Kanker info streeft ernaar feiten en fabels van elkaar te scheiden. Niet alleen over preventie en impact van voeding, maar ook specifieke vragen tijdens en na de behandeling van kanker.
 
 
Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Dinsdag 25 oktober 2016
Regionaal symposium; ‘Het melanoom actueel’
Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
 
 
Donderdag 27 oktober 2016
Amsterdams Symposium Hematologie 2016
Planetarium, Amsterdam
 
 
Vrijdag 4 november 2016
Basiscursus oncologisch spectrum 2016
Planetarium, Amsterdam
 
 
Vrijdag 11 november 2016
Samen verbeteren; regionale longkankerzorg Zuidwest-Nederland
Van der Valk, Ridderkerk
 
 
Maandag 14 november 2016
Sarcomen: data en toekomst
IKNL, Leiden
 
 
Maandag 21 november 2016
Symposium Pathologie; colorectale oncologie
LUMC, Leiden
 
 
Donderdag 24 november 2016
Regiobijeenkomst Zuid West aanvullende oncologische zorg
Kellebeek College, Roosendaal
 
 
Vrijdag 25 november 2016
Workshop ‘Door maatwerk meer grip: afstemmen op patiënten bij keuze...'
IKNL, Utrecht
 
 
Donderdag 1 december 2016
Samenwerken aan aanvullende oncologische zorg op maat
IKNL. Leiden
 
 
Vrijag 9 december 2016
6e DUOS Jaarsymposium
Boerderij Mereveld, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook