logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
Oktober 2018 - Thema borstkanker
 
 
Borstkanker in Nederland: trends over de periode 1989-2017
Informatiestandaard borstkanker levert bijdrage aan innovatief MDO
OPTIMUM-studie: leefstijlbevordering bij postmenopauzale borstkankerpatiƫnten
Primary-Secondary Cancer Care Registry: inzicht in langetermijneffecten kanker
Optimaal gebruik van CDK4/6-remmers bij borstkanker: de SONIA-studie
Uitstekende overleving laaggradig DCIS rechtvaardigt studie actieve surveillance
Symposium 26-11-2018: The Future of Cancer Management
Borstkankermonitor bevolkingsonderzoek 2016
Modules Richtlijn borstkankerzorg herzien
 
 
Borstkanker Cijfers over kanker
 
Borstkanker in Nederland: trends over de periode 1989-2017
 
 
De incidentie van borstkanker is de afgelopen decennia toegenomen en bij optimalisatie van behandelingen is steeds meer aandacht voor het voorkomen van overbehandeling waar mogelijk. Het IKNL-rapport ‘Borstkanker in Nederland’ geeft een overzicht van de belangrijkste trends in de borstkankerzorg op basis van de Nederlandse Kankerregistratie. De behandeling en overleving van patiënten is verbeterd en er is meer aandacht voor het voorkomen van overbehandeling. Helaas is er minder vooruitgang in de prognose van mannen met borstkanker en van patiënten met uitgezaaide borstkanker bij diagnose.   Lees verder
 
 
 
Informatiestandaard borstkanker levert bijdrage aan innovatief MDO
 
 
Om het proces rondom het multidisciplinair overleg (MDO) verder te optimaliseren, is een MDO-borstkankerformulier ontwikkeld op basis van de informatiestandaard borstkanker. Dit formulier structureert de voorbereiding, bespreking en verslaglegging. Uit een pilot van het Amphia Ziekenhuis in Breda blijkt dat na invoering het MDO beter was voorbereid en dat het verslag vollediger was. Het ziekenhuis houdt daarom vast aan de nieuwe werkwijze. Binnenkort zal ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis het MDO-borstkankerformulier in gebruik nemen.   Lees verder
 
 
 
OPTIMUM-studie: leefstijlbevordering bij postmenopauzale borstkankerpatiƫnten
 
 
Postmenopauzale vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker hebben betere gezondheidsgerelateerde vooruitzichten, wanneer zij voldoen aan aanbevelingen voor een gezond lichaamsgewicht en een gezonde leefstijl. Echter, de meeste van deze vrouwen voldoen in de praktijk niet aan deze aanbevelingen. Om beter inzicht te krijgen hoe en wanneer deze vrouwen het beste ondersteund kunnen worden bij herstel en handhaven van een gezond gewicht en gezonde leefstijl, is woensdag 9 oktober 2018 de OPTIMUM-studie van start gegaan. De studie is een initiatief van Tilburg University, Vrije Universiteit Amsterdam, IKNL en verschillende ziekenhuizen. De studie is mede mogelijk dankzij een subsidie van KWF Kankerbestrijding.   Lees verder
 
 
 
Primary-Secondary Cancer Care Registry: inzicht in langetermijneffecten kanker
 
 
Door patiënten in de eerstelijn gedurende een langere termijn te monitoren, kunnen gegevens over de late effecten van kanker en behandelingen worden opgespoord. Dankzij een koppeling tussen de Nederlandse Kankerregistratie en de NIVEL Zorgregistraties Eerstelijn zal meer inzicht ontstaan in het volledige zorgpad van mensen met kanker. De gedeeltelijke samenvoeging van deze registraties heeft de naam ‘Primary-Secondary Cancer Care Registry’ (PSCCR). Momenteel bevat de PSCCR alleen gegevens over borstkanker, maar in de toekomst kan dit uitgebreid worden naar andere soorten kanker.   Lees verder
 
 
 
Optimaal gebruik van CDK4/6-remmers bij borstkanker: de SONIA-studie
 
 
Endocriene therapie is de hoeksteen van de behandeling van hormoonpositief, gevorderd mammacarcinoom. Het toevoegen van CDK4/6-remmers aan endocriene therapie zorgt ervoor dat de behandeling langer werkt. Op welk moment de CDK4/6-remmers het beste kunnen worden ingezet, is nog niet bekend. De SONIA-studie richt zich dus op de vraag wat het beste moment is voor inzet hiervan: CDK4/6-remmers direct bij diagnose toevoegen aan de endocriene therapie (de eerstelijnsstrategie) of pas later in het behandeltraject (de tweedelijnsstrategie).   Lees verder
 
 
 
Uitstekende overleving laaggradig DCIS rechtvaardigt studie actieve surveillance
 
 
Patiënten gediagnosticeerd met een laaggradig ductaal carcinoom in situ (DCIS) hebben een uitstekende borstkankerspecifieke en algehele overleving. Dat staat te lezen in een publicatie van Marissa van Maaren (IKNL) en collega’s in de European Journal of Cancer. Gelet op de uitstekende overleving van laaggradig DCIS en eerdere studies waaruit blijkt dat de kans op een recidief zeer laag is bij laaggradig DCIS, is het volgens de onderzoekers gerechtvaardigd om te onderzoeken of een actieve surveillance bij deze patiënten een veilig alternatief kan zijn in plaats van chirurgische behandeling. In Nederland is begin 2017 de LORD-trial gestart, waarin dit wordt onderzocht.   Lees verder
 
 
 
Symposium 26-11-2018: The Future of Cancer Management
 
 
 
Borstkankermonitor bevolkingsonderzoek 2016
 
De Monitor 2016 van het bevolkingsonderzoek borstkanker is beschikbaar. De resultaten op landelijk niveau laten opnieuw een stabiel bevolkingsonderzoek borstkanker zien. De belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek borstkanker voor het verslagjaar 2016 zijn becijferd door IKNL. De monitor laat opnieuw een lichte afname zien in het deelnamepercentage van 77,6% naar 77,3% in 2016. Deze daling is minder sterk dan in voorgaande jaren. Het verwijscijfer is iets toegenomen naar 24,3 per 1000 onderzoeken, wat leidt tot een lichte stijging van het aandeel fout-positieve uitslagen naar 17,5 per 1000 onderzoeken.   Lees verder
 
 
Modules Richtlijn borstkankerzorg herzien
 
In 2018 zijn verschillende modules van de richtlijn Borstkanker herzien. Begin dit jaar waren al de modules over nieuwe geneesmiddelen en screeningsadviezen voor nieuwe mutaties van borstkanker opgenomen de richtlijn Borstkanker. Inmiddels zijn er ook aanpassingen gemaakt in de aanbevelingen over beeldvorming, risicoprofilering en behandeling van inflammatoire en gemetastaseerde borstkanker. De vernieuwde richtlijn is ook vertaald in beslisbomen die dit jaar beschikbaar komen in de online beslisondersteuning Oncoguide.    Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Woensdag 31 oktober 2018
17e AVL Mammacarcinoom Symposium 2018
Piet Borst Auditorium, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
 
 
Donderdag 1 november 2018
V&VN Research Professionals Najaarssymposium
Jeroen Bosch ziekenhuis, Den Bosch
 
 
Maandag 26 november 2018
The future of cancer management: from big data to smart data
Jaarbeurs, Utrecht
 
 
Vrijdag 7 december 2018
8de Dutch Uro-Oncology Studygroep Jaarsymposium (2018)
Boerderij Mereveld, Utrecht
 
 
Zaterdag 16 maart 2019
7e Advanced Care Planning International (ACP-i-)congres
De Doelen, Rotterdam
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook