logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
September 2018 - Internationale maand van de gynaecologische kanker
 
 
Landelijke incidentie gynaecologische tumoren 1990 - 2017
Incidentie, sterfte en overleving baarmoederhalskanker
Rapportage endometriumcarcinoom: vergelijking ziekenhuisregio’s
Vulvakanker, incidentie, klachten en gevolgen
Van papier naar praktijk: stand van zaken revisie richtlijn ovariumcarcinoom
Regionale afspraken voor patiënten met endometriumcarcinoom regio Nijmegen
Gebruik van olaparib bij ovariumcarcinoom wordt in kaart gebracht
Datamanagers van de Nederlandse Kankerregistratie aan het woord
Scholing verpleegkundigen: psychosociale zorg voor patiënten met kanker
Vergoeding psychologische zorg voor (ex-)kankerpatiënten
 
 
Gynaecologische tumoren Cijfers over kanker
 
 
Landelijke incidentie gynaecologische tumoren 1990 - 2017
 
Landelijke incidentie van gynaecologische kanker (totaal) en de vier grootste tumorsoorten over 1990 – 2017. Bron: Cijfers over kanker  
 
 
Incidentie, sterfte en overleving baarmoederhalskanker
De afgelopen tijd is baarmoederhalskanker in het nieuws geweest in verband met de deelnamegraad voor HPV-vaccinatie en de deelnamegraad voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. IKNL heeft op de achtergrond cijfers over incidentie en overleving aangeleverd voor deze berichtgeving. De incidentie is licht gestegen en dat heeft mogelijk te maken met de risicofactoren. De 5-jaarsoverleving bij baarmoederhalskanker is 67% en deze stijgt licht over de jaren heen.   Lees verder
 
 
Rapportage endometriumcarcinoom: vergelijking ziekenhuisregio’s
 
 
Door informatie over variatie in diagnostiek en behandelingen periodiek met elkaar te bespreken, kunnen we samen de kwaliteit van zorg voor vrouwen met gynaecologische kanker in Nederland verbeteren. Dit gebeurt onder andere met behulp van de regiorapportages endometriumcarcinoom. In deze regiorapportages wordt een overzicht gegeven van diagnoses en behandelingen met behulp van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Op basis van deze regiorapportages heeft IKNL een landelijk rapport gemaakt. Dit rapport beschrijft de variatie in oncologische zorg voor patiënten met een endometriumcarcinoom van 2012 tot en met 2016 naar regio.   Lees verder
 
 
Vulvakanker, incidentie, klachten en gevolgen
 
 
September is de internationale maand van de gynaecologische kanker (eierstokkanker, baarmoederkanker, baarmoederhalskanker, vaginakanker,  schaamlipkanker/vulvakanker en trofoblastziekten). In deze maand vragen Stichting Olijf, netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker, en IKNL aandacht voor deze kankersoorten en dit jaar in het bijzonder voor vulvakanker, oftewel schaamlipkanker. Een vorm van gynaecologische kanker waar veel vrouwen in stilte aan lijden, omdat ze daar te weinig over durven te praten.   Lees verder
 
 
Van papier naar praktijk: stand van zaken revisie richtlijn ovariumcarcinoom
 
 
In januari 2018 is de eerste expertgroep gestart met de richtlijnrevisie volgens de nieuwe structuur en procedure zoals vastgesteld door de Pijler Oncologie van de NVOG. Het gaat om de richtlijn ovariumcarcinoom, waarvoor het Gynaecologisch Oncologisch centrum Zuid Oost Nederland (GOZON) verantwoordelijk is. Dit centrum heeft een expertgroep samengesteld met vertegenwoordigers vanuit het hele land. Dorry Boll, gynaecoloog-oncoloog is voorzitter van de expertgroep. Na veel voorwerk en een aantal bijeenkomsten van deze expertgroep zullen enkele modules van deze gereviseerde richtlijn binnenkort ter commentaar worden verstuurd naar de betrokken beroepsverenigingen.   Lees verder
 
 
Regionale afspraken voor patiënten met endometriumcarcinoom regio Nijmegen
 
 
De ziekenhuizen in de regio Nijmegen hebben multidisciplinaire kennis en expertise gebundeld en de nieuwste wetenschappelijke inzichten toegepast in een regionaal zorgpad endometriumcarcinoom. Door optimale samenwerking willen zij de zorg voor patiënten met endometriumcarcinoom verder verbeteren. Het doel is dat elke patiënte daadwerkelijk de béste zorg op de béste plek krijgt. Daarbij levert elk ziekenhuis dezelfde zorg volgens de beste standaard.   Lees verder
 
 
Gebruik van olaparib bij ovariumcarcinoom wordt in kaart gebracht
IKNL voert in samenwerking met medisch oncologen en in opdracht van AstraZeneca een onderzoek uit om het gebruik van olaparib in kaart te brengen. De NKR in combinatie met een aanvullende itemlijst geeft inzicht in de population-based toepassing van olaparib in Nederland. Sinds 2015 is olaparib van AstraZeneca geregistreerd als monotherapie voor BRCA-gemuteerd platinumgevoelig recidief van hooggradig sereus epitheliaal ovariumcarcinoom.    Lees verder
 
 
Datamanagers van de Nederlandse Kankerregistratie aan het woord
 
 
De gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) zijn een bron van informatie voor onderzoek en geven inzichten in veel initiatieven om de zorg voor vrouwen met gynaecologische kanker te verbeteren. Hoe komt de NKR eigenlijk tot stand en wie registreren al deze gegevens? Een interview met datamanagers Christien en Nacio, beiden werkzaam in het team Gynaecologische tumoren van IKNL.   Lees verder
 
 
Scholing verpleegkundigen: psychosociale zorg voor patiënten met kanker
Ter ondersteuning van de scholing van verpleegkundig(en) (specialisten) op het gebied van psychosociale zorg bij kanker hebben IKNL en de V&VN Oncologie namens het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologie (LOPPSOZ*) in samenwerking met Noordhoff Health een e-learning-module ontwikkeld. Samen met Vestalia hebben V&VN Oncologie en IKNL tevens een masterclass ontwikkeld, die in het eerste kwartaal van 2019 wordt verzorgd. Zowel de e-learning als masterclass zijn V&V-geaccrediteerd en geregistreerd in het kwaliteitsregister.   Lees verder
 
 
Vergoeding psychologische zorg voor (ex-)kankerpatiënten
 
 
Veel (ex-)kankerpatiënten hebben naast lichamelijke ook psychische klachten. Soms zelfs jaren na de behandeling. In 2012 werd psychologische hulp bij een aanpassingsstoornis uit het basispakket geschrapt, ook bij kanker. Deze zorg wordt nu tijdelijk weer vergoed. Patiënten bij wie de acute fase van de behandeling is afgerond komen hiervoor in aanmerking. U kunt deze patiënten verwijzen naar een psychosociale hulpverlener via www.verwijsgidskanker.nl (zoek op aanpassingsstoornis).   Lees verder
 
 
Agenda
 
Vrijdag 21 september 2018 (5 vrijdagen)
Oncologisch Spectrum najaar 2018
Planetarium Gaasperplas, Amsterdam
 
 
Maandag 24 september 2018
Nieuwe innovatieve geneesmiddelen, blijvend voor iedereen beschikbaar?
Tuinzaal Radboudumc, Nijmegen
 
 
Vrijdag 28 september 2018
Symposium: Van innovatie naar patiëntenzorg! Geen brug te ver
Universiteit Twente, Enschede
 
 
Vrijdag 5 oktober 2018
4e Nationale Congres voor Hospicezorg
ReeHorst, Ede
 
 
Woensdag 7 november 2018
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2018
Congrescentrum De Wereld, Lunteren
 
 
16-18 november 2018
Society of Geriatric Oncology (SIOG) Annual Conference 2018
RAI Entrance E, Amsterdam
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook