logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
September 2019 - Thema: hoofd-halskanker
 
 
Hoofd-halskanker in Nederland: cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie
30 jaar registratie hoofd-halskanker in de NKR
Koppeling van NKR gegevens aan PALGA levert schat aan informatie
Standaardisatie zorginformatie in de hoofd-hals oncologie
Datamanagers aan het woord: ‘Het cryptogram onder de puzzels’
Informatie over trials hoofd-halskanker ontsluiten
Samen voor de patiënt
 
 
Hoofd-halskanker Cijfers over kanker
 
Hoofd-halskanker in Nederland: cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie
 
 
In 2018 hebben 3037 patiënten de diagnose hoofd-halskanker gekregen. Dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie. Bij hoofd-halskanker gaat het om kanker in het hoofd-halsgebied ofwel de bovenste adem- en voedselweg boven het niveau van de sleutelbeenderen. Deze vorm van kanker is zeldzaam. Ongeveer 3% van de gevallen van kanker bevindt zich in het hoofd-halsgebied. Bij mannen is het de 8e en bij vrouwen de 9e meest voorkomende tumorsoort in Nederland.   Lees verder
 
 
 
30 jaar registratie hoofd-halskanker in de NKR
 
 
Dit jaar bestaat de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) 30 jaar. Al sinds 1989 hebben we landelijke informatie over hoofd-halskanker beschikbaar en dat is bijzonder. Werden er in 1989 iets meer dan 1900 nieuwe diagnoses van hoofd-halskanker geregistreerd, in 2018 waren dat er ruim 3000. Voor patiënten die in 2015 of later gediagnosticeerd zijn, leggen we bovendien informatie vast over het verloop van de ziekte ná de eerste behandeling.   Lees verder
 
 
 
Koppeling van NKR gegevens aan PALGA levert schat aan informatie
 
 
In een unieke studie waarin klinische data van de NKR (Nederlandse Kanker Registratie) en pathologische data van PALGA (Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief)aan elkaar gekoppeld zijn, zijn onderzoekers in het UMC Utrecht op zoek naar op weefsel gebaseerde voorspellers voor recidieven bij patiënten met strottenhoofdkanker. Het gaat om een nationale studie, gefinancierd door KWF, waarbij ruim 3600 patiënten met de diagnose strottenhoofdkanker worden gevolgd om recidieven, die meestal binnen 3 jaar ontstaan, vast te stellen. Hiermee krijgen we inzicht in welke informatie ons kan helpen de kans op een recidief in te schatten.   Lees verder
 
 
 
Standaardisatie zorginformatie in de hoofd-hals oncologie
 
 
De zorginformatie in de hoofd-halsketen wordt de komende jaren gestandaardiseerd en herbruikbaar gemaakt. In het project Dataversneller wordt een eerdere succesvolle pilot in Radboudumc vertaald naar een landelijk zorgpad met een bijbehorende informatiestandaard. De verwachting is dat daarmee de zorg voor de patiënt aanzienlijk kan verbeteren. Negen organisaties, waaronder alle relevante specialistenverenigingen, de Nederlandse Werkgroep Hoofd-HalsTumoren, het landelijk programma Registratie aan de bron en IKNL gaan hiervoor intensief samenwerken.   Lees verder
 
 
 
Datamanagers aan het woord: ‘Het cryptogram onder de puzzels’
 
 
Jelly Swart werkt sinds 2008 en Lara Sijtsma sinds 1992 bij IKNL. Vanaf het begin registreren zij hoofd-halstumoren. Deze door en door ervaren datamanagers vertellen over deze complexe registratie. Hun werk, waarbij informatie uit het elektronisch patiëntendossier (EPD) wordt vertaald naar informatie voor de Nederlandse Kanker Registratie (NKR), is een belangrijke stap in het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten.   Lees verder
 
 
 
Informatie over trials hoofd-halskanker ontsluiten
 
 
Trials bij kanker leveren kennis op die van onschatbare waarde is voor het verbeteren van de zorg en behandeling van kankerpatiënten. Voor patiënten met hoofd-halskanker is er op dit moment nog geen compleet overzicht van onderzoeken waar zij aan kunnen deelnemen. De Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren, de Patiënten Vereniging Hoofd-Hals en IKNL slaan nu de handen ineen om informatie over deze studies te ontsluiten voor patiënten. Doel is patiënten beter te informeren, zodat zij goed voorbereid een gesprek kunnen voeren met hun arts over mogelijke deelname.   Lees verder
 
 
 
Samen voor de patiënt
 
 
De zorg verbeteren voor mensen met hoofd-hals kanker is een ambitie die de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) en IKNL delen. Daarom werken de patiëntenvereniging en het kennisinstituut al enkele jaren samen. Voor de patiënt en rondom uiteenlopende onderwerpen. Zo loopt er op dit moment een gezamenlijk onderzoek naar de psychosociale gevolgen van problemen met eten. Ook wordt samen bekeken hoe patiënten beter toegang kunnen krijgen tot nazorg. Een greep uit de lopende samenwerkingsprojecten.   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Woensdag 25 september 2019
Congres Kanker en Werk
NBC Nieuwegein
 
 
Najaar 2019
Basiscursus Oncologisch Spectrum (najaar 2019)
Planetarium Gaasperplas
 
 
Vrijdag 11 oktober 2019
Inaugurele rede Ignace de Hingh & symposium: "Peritoneale Oncologie"
Universiteit van Maastricht
 
 
Maandag 11 november 2019
30 jaar meerwaarde Nederlandse Kankerregistratie
Jaarbeurs Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook