logo
 
 
nieuwsbrief palliatieve zorg
 
December 2015
 
 
Eerste stappen project Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland
Oncologische netwerken bron van inspiratie voor palliatieve consortia
Impulsen voor palliatieve zorg verstandelijk gehandicaptenzorg
Gespreksmodel geeft inzicht in belasting en zorgbehoefte mantelzorger
Intramuraal palliatief team van start in Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
E-consult: vrouw (92) met terminaal hartfalen
Bijeenkomst over ‘Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg’ in praktijk
Congres passende zorg in laatste levensfase: ‘Niet alles wat kan, hoeft’
Presentatie Peter Huijgens Medilex-conferentie ‘Over- en uitbehandeld’
Stichting PaTz en IKNL bij ‘De dokter en de dood’
Dynamische bijeenkomst over ervaringen pilot zorgpad Palliatieve zorg
 
 
 
 
Eerste stappen project Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland
In 2015 zijn Palliactief en IKNL gestart met het project Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland. Met dit project willen de initiatiefnemers bereiken dat alle zorgprofessionals zich in 2017 gesteund weten in de ontwikkeling en uitvoering van de palliatieve zorg. Hiertoe richt het project zich enerzijds op het ontwikkelen van een gedragen kwaliteitskader en anderzijds op het toewerken naar passende financiering in de palliatieve zorg.   Lees verder
 
 
Oncologische netwerken bron van inspiratie voor palliatieve consortia
Net als in de palliatieve zorg wordt binnen de oncologische zorg samengewerkt aan regionale oncologische netwerken. Deze comprehensive cancer networks (CCN's) werken aan toekomstbestendige oncologische zorg voor elke patiënt, ongeacht waar hij of zij binnenkomt in de zorg. Een CCN is een samenwerkingsverband tussen eerste-, tweede- en derdelijns aanbieders van zorg aan kankerpatiënten. In deze netwerken worden gezamenlijke afspraken gemaakt over de inhoudelijke organisatie van de zorg, de monitoring en continue kwaliteitsverbetering.   Lees verder
 
 
Impulsen voor palliatieve zorg verstandelijk gehandicaptenzorg
Speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking die erg ziek zijn, heeft NIVEL-onderzoeker Nienke Bekkema een werkboek ontwikkeld: ‘Wat wil ik? Als ik niet meer beter word…’. Dit boek, dat mensen helpt te vertellen wat zij belangrijk vinden en welke zorg zij wensen, is recent onderscheiden met de Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact. Het werkboek is ook opgenomen in het scholingsprogramma ‘Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking’ dat ontwikkeld is door IKNL in samenwerking met de Kenniskring ‘Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ en de Amarant Academie.   Lees verder
 
 
Gespreksmodel geeft inzicht in belasting en zorgbehoefte mantelzorger
 
 
Nederland kent ruim 2,6 miljoen mantelzorgers die langer dan drie maanden meer dan acht uur per week mantelzorg verlenen. 450.000 van deze mantelzorgers geeft aan zich overbelast te voelen. Zorgverleners kunnen het ‘gespreksmodel mantelzorgondersteuning’ inzetten als hulpmiddel om in gesprek te komen met een mantelzorger. Met behulp van de bijgeleverde vragenlijst wordt de belasting van de mantelzorger zowel subjectief als objectief in beeld gebracht. Zo ontstaat inzicht op welke gebieden een mantelzorger extra ondersteuning kan gebruiken.   Lees verder
 
 
Intramuraal palliatief team van start in Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
 
 
In het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden is 2 november het intramuraal palliatief team officieel van start gegaan. Een enthousiast team, bestaande uit twintig zorgprofessionals, nam ter voorbereiding deel aan een door IKNL op maat gemaakte scholing. Het team is opgebouwd uit een kernteam: bestaande uit een eerste schil met verpleegkundigen specialisten, internist-oncoloog, geriater/longarts, pijnconsulent/anesthesioloog, psychosociaal team lid, apotheker en een tweede (brede) schil met medisch en verpleegkundig specialisten, kaderhuisarts uit de regio en paramedici.   Lees verder
 
 
E-consult: vrouw (92) met terminaal hartfalen
 
In deze nieuwsbrief introduceert IKNL een e-consult, waarmee u snel uw actuele kennis kunt toetsen over het verlenen van passende zorg aan een patiënt in de palliatieve fase. De casus gaat dit keer over een mevrouw van 92 jaar die nog thuis woont. Ze is bekend met terminaal hartfalen, maar geeft aan dat er sprake is van toename van haar kortademigheid.   Start de casus
 
 
Bijeenkomst over ‘Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg’ in praktijk
Agora en ZonMw houden maandag 14 december 2015 een ‘Inspirational Meeting Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg’ in het Postillion Hotel in Bunnik. Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met drie verschillende voorbeelden uit de praktijk: Sterven op je eigen manier (STEM), Palliatieve Thuiszorg (PaTz) en het zorgpad Stervensfase. De presentatie is in handen van de projectleiders Bert Buizert (Stichting STEM), Bart Schweitzer (onderzoeker huisartsgeneeskunde VUmc) en Greet Vernooy (IKNL).   Lees verder
 
 
Congres passende zorg in laatste levensfase: ‘Niet alles wat kan, hoeft’
 
 
Hoe bereiken we dat mensen in hun laatste levensfase passende zorg krijgen die aansluit bij hun wensen? Artsenfederatie KNMG legde deze vraag voor aan een stuurgroep met vertegenwoordigers van patiënten, artsen, verpleegkundigen, ouderen en oudere migranten. Vrijdag 19 februari 2016 worden de activiteiten belicht die zijn ontplooid om passende zorg dichterbij te brengen tijdens een congres in Domus Medica te Utrecht. Bestuurder Peter Huijgens en Marjolein van Meggelen (adviseur palliatieve zorg) leverden een bijdrage namens IKNL.   Lees verder
 
 
Presentatie Peter Huijgens Medilex-conferentie ‘Over- en uitbehandeld’
 
 
Tijdens de afgelopen Medilex-conferentie, waar het thema ‘Over- en uitbehandeld’ centraal stond, sprak ook IKNL-bestuursvoorzitter Peter Huijgens. ‘Sterven is geen passief proces’, zo vertelde hij tijdens zijn presentatie die de titel ‘Doen en laten?’ droeg. Huijgens: ‘In tegendeel, “goed sterven” is integraal onderdeel van het leven zelf. Net als de wens om lang te leven, het leven in goede kwaliteit te leiden en het leven zin te geven.’   Lees verder
 
 
Stichting PaTz en IKNL bij ‘De dokter en de dood’
 
 
Medisch Contact hield donderdag 15 oktober de tweede editie van ‘De dokter en de dood’. Doel van dit congres is artsen met elkaar in contact te brengen en discussie te voeren over de beste kwaliteit van zorg voor mensen in de laatste levensfase. Op het programma stonden onderwerpen als morfinegebruik, zorg voor de zorgverlener en behandeling van comorbiditeit in de laatste levensfase. Net als de eerste editie (februari 2015) trok dit congres zo’n 450 deelnemers, onder wie huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, maar ook anesthesiologen, psychiaters en longartsen.   Lees verder
 
 
Dynamische bijeenkomst over ervaringen pilot zorgpad Palliatieve zorg
Een afvaardiging van elf ziekenhuizen nam 16 november deel aan een uitwisselingsbijeenkomst van IKNL in Utrecht over werken met het zorgpad Palliatieve zorg. Vier ziekenhuizen die deelnamen aan een pilot met dit zorgpad (OLVG, locatie West (Amsterdam), Flevoziekenhuis (Almere), Bravis Ziekenhuis (Bergen op Zoom & Roosendaal) en Ziekenhuis Rivierenland (Tiel)) wisselden hun kennis en ervaringen uit. Dat zorgde voor een levendige discussie over thema’s als cultuurverandering, zichtbaarheid van het zorgpad palliatieve zorg, het bespreekbaar maken van palliatieve zorg in de behandelfase, overdracht naar de eerstelijn en financiering.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Maandag 14 december
Bijeenkomst ‘Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg’ in praktijk
Postillion Hotel, Bunnik
 
 
Donderdag 17 december
Train-de-trainer: palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking
Visio Academie, Huizen
 
 
Donderdag 14 januari
Longkanker en palliatieve zorg te Utrecht (inschrijving gesloten)
IKNL, Utrecht
 
 
Dinsdag 26 januari
Train-de-trainer: palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking
Visio Academie, Huizen
 
 
Maandag 1 februari
3-daagse training Kinderpalliatieve Zorg
IKNL, Utrecht
 
 
Dinsdag 2 februari
Longkanker en palliatieve zorg te Leiden
IKNL, Leiden
 
 
Maandag 8 februari
4-daagse Masterclass spiritualiteit in de palliatieve zorg
De Zwanenhof, Zenderen
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Werken bij IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook