logo
 
 
nieuwsbrief palliatieve zorg
 
Februari 2016
 
 
Consultatie palliatieve zorg verandert: dichterbij professional
Palliatieve zorg op agenda Tweede Kamer
Herziening richtlijn ‘Dyspneu in de palliatieve fase’
Pilot gestart ‘Signalering bij zorgvragers met dementie in palliatieve fase’
E-consult: mevrouw Van de Boom (75) met gemetastaseerd pancreascarcinoom
Onderzoek naar zorg in de laatste levensfase bij long- of darmkanker
Deadline 3 maart: indienen projectideeën voor Palliantie
Scholing: 'Palliatieve zorg: Intuïtie, wijsheid of wetenschap?'
Opheldering over oncologische revalidatie gewenst
 
 
 
 
Consultatie palliatieve zorg verandert: dichterbij professional
De palliatieve zorg is volop in beweging. Die veranderingen maken het noodzakelijk dat ook de consultatievoorziening van IKNL mee verandert. De centraal aangestuurde telefonische consultatie alleen is niet langer afdoende en maakt daarom plaats voor een nog intensievere ondersteuning ter plekke in de lokale, transmurale teams. IKNL-consulenten worden op deze manier nog meer onderdeel én een vanzelfsprekende partner bij het organiseren en verlenen van palliatieve zorg.   Lees verder
 
 
Palliatieve zorg op agenda Tweede Kamer
Iedereen is het er tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 28 januari 2016 over eens: palliatieve zorg is een zeer belangrijk onderdeel van de zorg. Het veld, de gehele Kamer en ook staatssecretaris Martin van Rijn vinden dat je moet kunnen sterven op een zelfgekozen locatie. Bureaucratie en financiering staan dat op dit moment in de weg. Het programma Nieuwsuur vroeg een week voor het Kamerdebat specifiek aandacht voor de financiële problemen in de hospicezorg. Een groot deel van de discussie ging daarom over de financiering van palliatieve zorg, maar ook kwaliteit en deskundigheid kwamen aan de orde.   Lees verder
 
 
Herziening richtlijn ‘Dyspneu in de palliatieve fase’
 
 
De richtlijn ‘Dyspneu in de palliatieve fase’ is herzien en in januari 2016 definitief gepubliceerd. Inhoudelijk zijn er geen grote wijzigingen, wel zijn de procedure en het format grondig gewijzigd. Aan de hand van een knelpuntenanalyse zijn uitgangsvragen over onder meer (niet-)medicamenteuze symptomatische behandeling evidence-based uitgewerkt. De leden van de werkgroep waren gemandateerd namens diverse wetenschappelijke, beroeps- en patiëntenverenigingen.   Lees verder
 
 
Pilot gestart ‘Signalering bij zorgvragers met dementie in palliatieve fase’
Samen met experts op het gebied van dementie heeft IKNL voor de methodiek signalering in de palliatieve fase een aanvulling ontwikkeld voor zorgvragers met dementie. In een pilot gaan twaalf instellingen de aanvulling testen in de praktijk. De uitkomsten worden gebruikt om een definitieve versie  te ontwikkelen die voor alle instellingen in Nederland eind 2016 beschikbaar komt. Tijdens de pilot wordt ook de vernieuwde implementatiehandleiding en het implementatieplanformat getest.   Lees verder
 
 
E-consult: mevrouw Van de Boom (75) met gemetastaseerd pancreascarcinoom
 
In dit e-consult gaat het over mevrouw Van de Boom, een 75-jarige vrouw bekend met een pancreascarcinoom en uitzaaiingen in de lever. Mevrouw is sinds enkele maanden thuis uit het ziekenhuis. Haar levensverwachting was tot op heden meer dan 3 maanden, maar is nu moeilijk in te schatten. Mevrouw is erg onrustig en vertoont op dit moment een delirant beeld. Volgens de huisarts heeft mevrouw eerder de wens uitgesproken dat zij graag thuis wil overlijden.   Start het e-consult
 
 
Onderzoek naar zorg in de laatste levensfase bij long- of darmkanker
Onderzoekers van IKNL, Radboudumc (IQ healthcare) en Vumc (EMGO+ Institute for Health and Care Research)  werken samen aan een onderzoek naar zorg in de laatste levensfase bij mensen met long- of darmkanker. Het onderzoek vindt plaats binnen het programma ‘Zinnige Zorg’ van het Zorginstituut Nederland.   Lees verder
 
 
Deadline 3 maart: indienen projectideeën voor Palliantie
 
 
ZonMw nodigt samenwerkende partijen uit om projectideeën voor Palliantie in te dienen vóór donderdag 3 maart 2016. In aanmerking komen (vooral) projecten die tot doel hebben de versnippering in de palliatieve zorg tegen te gaan en die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland.   Lees verder
 
 
 
Congres over passende zorg
Vrijdag 19 februari 2016 vindt in Domus Medica te Utrecht het congres ‘Niet alles wat kan, hoeft’ plaats. Dit congres sluit aan op het rapport dat begin 2015 is gepubliceerd door de KNMG, waarin mechanismen die leiden tot curatieve overbehandeling en palliatieve onderbehandeling worden beschreven. Tijdens het congres passeren resultaten van de activiteiten die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden naar aanleiding van dit rapport de revue. Ook kunnen deelnemers verschillende workshops volgen. Twee van deze workshops worden (mede) verzorgd door IKNL.
 
 
Lees verder
 
 
Longkanker en palliatieve zorg
In januari en februari zijn de eerste drie symposia gehouden in de reeks verpleegkundige symposia ‘Longkanker en palliatieve zorg’ in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Leiden / Rotterdam. Tijdens deze interactieve bijeenkomsten namen de deelnemers deel aan discussies over palliatieve radiotherapie bij patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC), Advance Care Planning, richtlijn Dyspneu en het zorgpad Palliatieve zorg. In deze reeks vinden ook nog symposia plaats in de regio Nijmegen (16 maart, Elst) en in de regio Zwolle (24 maart).
 
 
Lees verder
 
 
 
Scholing: 'Palliatieve zorg: Intuïtie, wijsheid of wetenschap?'
Radboudumc, IKNL en PAO Heyendael houden 17 maart 2016 voor de achtste maal de scholing 'Palliatieve zorg: Intuïtie, wijsheid of wetenschap?'. Ook dit jaar staat de scholingsdag in het teken van laatste ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg. Er zijn plenaire voordrachten over uiteenlopende thema’s, zoals het naderend levenseinde en pro-actief werken; omgaan met spiritualiteit en de dokter en de dood.   Lees verder
 
 
Opheldering over oncologische revalidatie gewenst
 
 
Het rapport Medisch-specialistische revalidatie: zorg zoals revalidatieartsen plegen te bieden heeft - in combinatie met het eindigen van het programma Herstel & Balans - geleid tot onduidelijkheid over de afbakening en vergoeding van oncologische revalidatie. Op dit moment werkt de richtlijnwerkgroep Oncologische revalidatie aan opheldering van deze materie om patiënten en professionals zo snel mogelijk adequaat te kunnen informeren.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Maandag 14 maart 2016
3-daagse training Kinderpalliatieve zorg (voorjaar 2016)
IKNL Utrecht
 
 
Woensdag 16 maart 2016
symposium longkanker en palliatieve zorg, Elst
Nieuwe Aamseweg 32, Elst
 
 
Donderdag 17 maart 2016
8e Scholing palliatieve zorg: Intuïtie, wijsheid of wetenschap
Radboudumc, Nijmegen
 
 
Dinsdag 22 maart 2016
Regionale consulentenscholing palliatieve zorg
ROC Da Vinci College, Dordrecht
 
 
Donderdag 24 maart 2016
Symposium longkanker en palliatieve zorg, Zwolle
Isala, Zwolle
 
 
Maandag 25 april 2016
3-daagse training Kinderpalliatieve zorg (voorjaar 2016)
IKNL, Utrecht
 
 
Dinsdag 6 september 2016
3-daagse training Kinderpalliatieve zorg (najaar 2016)
IKNL, Utrecht
 
 
Woensdag 21 september 2016
4-daagse Masterclass spiritualiteit in de palliatieve zorg
De Zwanenhof, Zenderen
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Werken bij IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook