logo
 
 
nieuwsbrief palliatieve zorg
 
Juli 2015
 
 
Van succesvolle, regionale pilot naar landelijke invoering PaTz
Bredere inzet consulenten en meer ondersteuning palliatieve zorg
Extra subsidie ZonMw voor vernieuwde methode Signalering
IKNL biedt diverse verbetertrajecten op maat
Richtlijnwerkgroep aan de slag met knelpunten palliatieve zorg bij nierfalen
Scholingsprogramma Palliatieve zorg voor mensen met verstandelijk beperking
IKNL verheugd over extra aandacht kabinet voor palliatieve zorg
 
 
home over palliatieve zorg agenda
 
Van succesvolle, regionale pilot naar landelijke invoering PaTz
 
 
IKNL en 1ste Lijn Amsterdam gaan intensiever samenwerken om de Palliatieve Thuiszorg (PaTz)-methodiek landelijk in te voeren. In PaTz-bijeenkomsten voeren huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en een inhoudelijk deskundige gesprekken om (vroeg)tijdig patiënten te identificeren en gepaste palliatieve zorg te bieden. Partijen werken nauw samen binnen stichting PaTz en vinden dat deze methodiek de potentie heeft om de hoeksteen van de palliatieve infrastructuur in de eerste lijn te worden. Stichting PaTz heeft de ambitie om de methodiek landelijk in te voeren, van de huidige 80 PaTz-groepen naar 150 over twee jaar.   Lees verder
 
 
Bredere inzet consulenten en meer ondersteuning palliatieve zorg
IKNL ondersteunt verbeterinitiatieven in de eerste en tweede lijn door consulenten palliatieve zorg intensiever in te zetten, zoals binnen de Palliatieve Thuiszorggroepen (PaTz). Naast bredere inzet van expertise is er ook meer praktische ondersteuning in de vorm van drie handleidingen, zodat zorgprofessionals en organisaties aan de slag kunnen.   Lees verder
 
 
Extra subsidie ZonMw voor vernieuwde methode Signalering
 
 
De methode 'Signalering in de palliatieve fase' wordt in veel instellingen gebruikt om de palliatieve zorg te verbeteren. Dit voorjaar is de bijbehorende uitgave vernieuwd. Met name in instellingen in ouderen- en thuiszorg, maar ook in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, is deze methode geïmplementeerd. De uitgave is uitgebreid met een signaleringskaart en achtergrondinformatie over mantelzorg en dementie. De vernieuwde Signaleringsset kost € 21,50 en is te bestellen in de IKNL-webshop. ZonMw heeft recent een VIMP-subsidie toegekend om de set verder door te ontwikkelen gericht op mensen met dementie. Het project gaat dit najaar van start.   Lees verder
 
 
IKNL biedt diverse verbetertrajecten op maat
Werken volgens de aanbevelingen in een richtlijn of het doorvoeren van veranderingen gaat niet vanzelf. Hoe krijgt u collega’s zover dat zij daadwerkelijk anders gaan werken? IKNL heeft hiervoor diverse verbetertrajecten op maat ontwikkeld over onder meer palliatieve sedatie, signalering, besluitvorming in de palliatieve fase en het Zorgpad Stervensfase.   Lees verder
 
 
Richtlijnwerkgroep aan de slag met knelpunten palliatieve zorg bij nierfalen
 
 
Het platform PAZORI (Palliatieve Zorg Richtlijnen) heeft prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn voor palliatieve zorg bij nierfalen. Het streven is om de richtlijn eind 2015 voor commentaar aan te bieden aan de wetenschappelijke, beroeps- en patiëntenverenigingen. Publicatie van de richtlijn vindt naar verwachting plaats in maart 2016.   Lees verder
 
 
Scholingsprogramma Palliatieve zorg voor mensen met verstandelijk beperking
De kenniskring ‘Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ heeft afgelopen maart een scholingsprogramma voor begeleiders en verzorgenden gelanceerd. Uit onderzoek blijkt dat in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking verschillende knelpunten worden ervaren, waaronder een tekort aan deskundigheid in de palliatieve zorg. Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Daardoor neemt de complexiteit van de zorg toe en groeit de behoefte aan een multidisciplinaire benadering van palliatieve zorg met ruimte voor persoonlijke wensen. Het scholingsprogramma sluit hier op aan.   Lees verder
 
 
IKNL verheugd over extra aandacht kabinet voor palliatieve zorg
 
 
Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft bekend gemaakt dat hij voor verbeteringen en ondersteuning van de palliatieve zorg tot 2020 een bedrag van 51 miljoen euro beschikbaar stelt. IKNL juicht deze steun ter verbetering van de palliatieve zorg van het kabinet toe. Vorig jaar pleitte IKNL al voor meer aandacht voor het verbeteren van de palliatieve zorg. In ‘Palliatieve zorg in beeld’ werd onder meer duidelijk dat het zelfs ontbreekt aan voldoende informatie om iets over de kwaliteit van deze zorg te zeggen.   Lees verder
 
 
 
Symposia, cursussen & trainingen
IKNL organiseert regelmatig symposia, cursussen en trainingen over oncologische en palliatieve onderwerpen voor verschillende professionals. Voor de palliatieve zorg zijn dit najaar verschillende trainingen ingepland, waaronder Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking en Kinderpalliatieve zorg.
 
 
Info en inschrijven
 
 
Richtlijnen palliatieve zorg
IKNL ontwikkelt, implementeert en evalueert palliatieve richtlijnen als middel voor kwaliteitsverbetering. 93% van de zorgverleners gebruikt deze richtlijnen bij besluitvorming en het informeren van patiënten. In de IKNL-webshop zijn handige samenvattingskaartjes en een zakboekje verkrijgbaar. IKNL biedt ook advies en begeleiding bij verbetertrajecten.
 
 
IKNL-webshop
 
 
 
Agenda
 
Start donderdag 2 juli 2015
Train-de-trainer: palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking
Tilburg
 
 
Dinsdag 7 juli 2015
Veilig omgaan met cytostatica, met de handreiking in de hand aan de slag
Eindhoven
 
 
21 september, 13 oktober en 30 november 2015
Training Kinderpalliatieve zorg najaar 2015
IKNL Utrecht
 
 
Start donderdag 2 juli 2015
Train-de-trainer: palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking
Tilburg
 
 
Start op 11 september
Oncologisch Spectrum Basiscursus oncologie
IKNL Amsterdam
 
 
Vrijdag 9 oktober 2015 (9.00 uur tot 17.00 uur)
Palliatieve zorg - Regionaal symposium “Palliatie volgens plan?!”
Groningen
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Werken bij IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook