logo
 
 
nieuwsbrief palliatieve zorg
 
maart / april 2016
 
 
Agora, Fibula en IKNL bundelen krachten binnen palliatieve zorg
PalliArts: informatie over palliatieve zorg beschikbaar via app
Moreel beraad kan bijdragen aan omgaan met dilemma’s op IC
Kanker.nl: ook informatie voor mensen die niet meer beter worden
Praktijkteam palliatieve zorg VWS operationeel
Casus meneer De Vries (67) met coloncarcinoom en levermetastasen
 
 
Richtlijnen Opleidingen Webshop Consultatieteams
 
Agora, Fibula en IKNL bundelen krachten binnen palliatieve zorg
Agora, Fibula en IKNL hebben een gezamenlijke ambitie voor krachtenbundeling rond de palliatieve zorg in Nederland. Het is een logisch vervolg op de intensievere samenwerking die Agora, Fibula en IKNL vorig jaar al hebben ingezet. ‘We hebben geconstateerd dat onze activiteiten, doelgroepen en stakeholders complementair zijn. Agora, Fibula (met de Netwerken Palliatieve Zorg) en IKNL vormen samen de spil in de ondersteuning van het palliatieve veld en ontwikkeling van de palliatieve zorg’, aldus de drie bestuurders in een gezamenlijke brief. Door de krachten te bundelen versterken de deelnemende partijen de ondersteuning van patiënten, naasten én zorgverleners en minimaliseren zij verspilling en doublures.   Lees verder
 
 
 
PalliArts: informatie over palliatieve zorg beschikbaar via app
 
PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg  te raadplegen via de mobiele telefoon of tablet. Het ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten.   Lees verder
 
 
Moreel beraad kan bijdragen aan omgaan met dilemma’s op IC
Zorgverleners worden geregeld geconfronteerd met discrepanties tussen wat de patiënt aan zorg verwacht en wat reëel mogelijk en haalbaar is. Deze discrepantie openbaart zich soms pas gedurende een behandeling, waarbij de opvattingen van zorgverlener en zorgvrager lijnrecht tegenover elkaar kunnen komen te staan. Tijdens een symposium op 27 januari 2016 in De Werelt in Lunteren bleek onder andere dat dilemma’s op de IC met de vertrouwde methode van moreel beraad opgepakt kunnen worden. De bijeenkomst was georganiseerd door het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.   Lees verder
 
 
Kanker.nl: ook informatie voor mensen die niet meer beter worden
 
 
Mensen die te horen krijgen dat ze niet meer beter worden, lopen rond met talloze vragen. Na het slechtnieuwsgesprek volgt een periode met veel emoties en vragen. Op een aantal van deze vragen kan kanker.nl wellicht een passend en betrouwbaar antwoord geven. De website biedt een overzicht met onderwerpen en thema’s waar mensen in de palliatieve fase vaak mee te maken krijgen. Zoals algemene informatie over palliatieve zorg, wel of geen palliatieve behandeling, zorg thuis of elders, en sociale, lichamelijke en psychische gevolgen. Ook is er aandacht voor spiritualiteit en vragen rond het stervensproces.   Lees verder
 
 
Praktijkteam palliatieve zorg VWS operationeel
Het ministerie van VWS heeft een praktijkteam palliatieve zorg ingesteld. Zorgprofessionals kunnen vanaf 1 maart knelpunten en goede voorbeelden doorgeven aan dit praktijkteam en met vragen op het gebied van organisatie en financiering kunnen zij terecht bij de Helpdesk zorgaanbieders.   Lees verder
 
 
 
Subsidieronde ZonMw
ZonMw heeft in maart weer de mogelijkheid geboden projectideeën op het gebied van palliatieve zorg in te dienen. In totaal zijn er 62 projecten voor bijna 19 miljoen euro aangevraagd, terwijl er voor deze ronde ‘slechts’ vier miljoen beschikbaar is. Het gaat om projecten met een looptijd van twee jaar en een maximum bedrag van vier ton per aanvraag. Eind april wordt bekendgemaakt welke projecten verder mogen worden uitgewerkt. Website ZonMw
 
 
Consulentendag palliatieve zorg
Op 14 december 2016 organiseren de Expertisecentra palliatieve zorg en IKNL de eerste landelijke Consulentendag palliatieve zorg. Deze dag vindt plaats in De Werelt te Lunteren, voorafgaand aan het Nationaal Congres Palliatieve Zorg (14 -16 december). Het thema voor deze dagen is ‘Verbinden moet! Een kwestie van durven en doen’. Noteer deze data a.u.b. alvast in uw agenda. Lees verder
 
 
 
Casus meneer De Vries (67) met coloncarcinoom en levermetastasen
 
Meneer De Vries (67) is bekend met een coloncarcinoom met levermetastasen. Een jaar geleden is er een hemicolectomie verricht en een behandeling met palliatieve chemotherapie gegeven. De behandeling is inmiddels gestaakt, omdat er op de CT-scan progressie is waargenomen. Meneer de Vries is gehuwd en heeft twee kinderen die niet meer thuis wonen. Vlak voor hij ziek werd, is hij met pensioen gegaan. Hij was projectleider in de bouwsector. Als betrokken huisarts wordt u in de ochtend gebeld door de wijkverpleegkundige. Er is sprake van toename van klachten. Meneer is met name erg misselijk en braakt.   Start deze casus
 
 
Agenda
 
Dinsdag 5 april 2016
Consulentenscholing palliatieve zorg. Consortium ZO-Brabant en Limburg
Golden Tulip Jagershorst, Leende
 
 
Maandag 25 april 2016
3-daagse training Kinderpalliatieve zorg (voorjaar 2016)
IKNL, Utrecht
 
 
Woensdag 11 mei 2016
Consulentenscholing palliatieve zorg regio Nijmegen
Droom!, Nieuwe Aamsestraat 32 6662 ND Elst
 
 
Dinsdag 6 september 2016
3-daagse training Kinderpalliatieve zorg (najaar 2016)
IKNL, Utrecht
 
 
Dinsdag 13 september 2016
Train-de-trainer: palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking
Amarant Academie, Montfortanelaan 13, 5042 CT Tilburg
 
 
Woensdag 21 september 2016
4-daagse Masterclass spiritualiteit in de palliatieve zorg
De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, 7625 LS Zenderen
 
 
14-16 december 2016
6e Nationaal Congres Palliatieve Zorg
Congrescentrum De Werelt, Lunteren
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook