logo
 
 
nieuwsbrief palliatieve zorg
 
Oktober 2015
 
 
Kwaliteitskader: krachtige impuls ter verbetering palliatieve zorg
Thema over palliatieve zorg bij Medisch Contact
IKNL presenteert 'Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg'
Zeven regionale consortia werken aan betere palliatieve zorg
PAZORI geeft prioriteiten aan bij revisie richtlijnen palliatieve zorg
Passende zorg in laatste levensfase vergt intensieve samenwerking
Palliatieve zorg over de grenzen heen & afscheid dr. Marjo van Bommel
Jaarverslag 2014 Palliatieve zorg in hospices
Lichte stijging geregistreerde consultdiensten palliatieve zorg 2014
 
 
 
 
Kwaliteitskader: krachtige impuls ter verbetering palliatieve zorg
 
 
Om de palliatieve zorg in ons land te verbeteren, ontwikkelen IKNL, beroepsvereniging Palliactief, Federatie Medisch Specialisten, NHG, Verenso, V&VN en NPCF een kwaliteitskader palliatieve zorg. Met dit initiatief willen partijen bereiken dat alle zorgprofessionals zich in 2017 gesteund weten in de ontwikkeling en uitvoering van de palliatieve zorg. In het project Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland wordt ook aandacht geschonken aan het ontwikkelen van modellen voor (transmurale) teams. Modellen die er aan bijdragen dat de patiënt thuis én in het ziekenhuis palliatieve zorg krijgt van goede kwaliteit. Daarnaast besteedt het project aandacht aan de financieringsstructuur van palliatieve zorg in het ziekenhuis en in de keten.   Lees verder
 
 
Thema over palliatieve zorg bij Medisch Contact
 
 
Medisch Contact heeft donderdag 15 oktober in samenwerking met IKNL een speciale bijlage gepubliceerd over de palliatieve zorg in Nederland. In dit themanummer informeren we artsen over individuele behoeften van patiënten, inzet van kwaliteitsinstrumenten en omvang en organisatie van de palliatieve zorg. Het themanummer over palliatieve zorg wordt als bijlage van Medisch Contact 42 meegestuurd aan 45.000 huisartsen, medisch specialisten en andere artsen.   Lees verder
 
 
IKNL presenteert 'Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg'
 
 
Donderdag 8 oktober is de uitgave ‘Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg’ verschenen. In deze uitgave gaat IKNL dieper in op het thema kwaliteit en brengen we verschillende keurmerken, toetsingen en andere instrumenten in beeld. Met 'Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg' wil IKNL zorgprofessionals en zorgorganisaties op weg helpen bij het kiezen van het juiste kwaliteitsinstrument. Het geeft een overzicht van de mogelijkheden om de kwaliteit van de geboden palliatieve zorg te evalueren en verduidelijkt begrippen in de kwaliteitszorg.   Lees verder
 
 
Zeven regionale consortia werken aan betere palliatieve zorg
 
 
Begin 2015 zijn in Nederland 7 regionale consortia voor de palliatieve zorg van start gegaan. IKNL werkt binnen deze consortia samen met onder andere het Expertisecentrum Palliatieve zorg, de Netwerken Palliatieve Zorg en onderwijsinstellingen aan het verbeteren van de palliatieve zorg in de regio. Dit gebeurt vanuit meerdere invalshoeken: zorg, onderwijs en onderzoek. De invulling van de samenwerkingsprojecten verschilt per regio. Bij elk consortium is een adviseur van IKNL betrokken.   Lees verder
 
 
PAZORI geeft prioriteiten aan bij revisie richtlijnen palliatieve zorg
Het platform Palliatieve Zorg Richtlijnen (PAZORI) heeft begin september 2015 de actualiteit besproken van ruim 40 richtlijnen voor de palliatieve zorg. De meeste richtlijnen werden in 2010 voor het laatst herzien. Uit de inventarisatie kwam naar voren dat in 2015 / 2016 prioriteit gegeven zal worden aan revisie van de richtlijnen ‘Palliatieve zorg bij hartfalen’ en ‘Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase’. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor samenwerking bij de herziening van de richtlijnen Dementie, Hersenmetastasen en Pijn.   Lees verder
 
 
Passende zorg in laatste levensfase vergt intensieve samenwerking
 
 
‘Hoe verleen je passende zorg in de laatste levensfase?’ Dat was de titel van een presentatie die Marjolein van Meggelen (adviseur palliatieve zorg) op 25 september gaf in De Reehorst in Ede tijdens het V&VN symposium Palliatieve zorg. Van Megggelen presenteerde daar het KNMG-rapport ‘Passende Zorg’; een rapport waaraan ze meewerkte namens IKNL. Achtergrond is dat door de toenemende vergrijzing en stijging van het aantal mensen met chronische ziekten (multi-morbiditeiten), er een verschuiving optreedt van zorg in het ziekenhuis naar de eerstelijn. De verwachting is dat onder invloed van deze ontwikkelingen de behoefte aan palliatieve zorg verder zal toenemen.   Lees verder
 
 
Palliatieve zorg over de grenzen heen & afscheid dr. Marjo van Bommel
In het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven vond 6 oktober het goed bezochte symposium ‘Palliatieve zorg over grenzen heen' plaats. Tijdens de bijeenkomst werd aandacht geschonken aan zowel medische als psychosociale aspecten van de palliatieve zorg, zoals voldoende tijd nemen om samen met de patiënt tot een afgewogen beslissing te komen en het bieden van hoop. Koby van der Knaap (manager palliatieve zorg) belichtte het belang van internationale samenwerking en het uitwisselen van kennis. Na afloop nam huisarts Marjo van Bommel, jarenlang werkzaam als medisch adviseur palliatieve zorg, afscheid van IKNL.   Lees verder
 
 
Jaarverslag 2014 Palliatieve zorg in hospices
IKNL heeft begin oktober het jaarverslag ‘Palliatieve zorg in hospices’ (REPAL 2014) naar de deelnemende instellingen gestuurd. Het document geeft een beeld van het zorggebruik en de geleverde zorg door hospices in Nederland die gebruik maken van het registratieprogramma REPAL.   Lees verder
 
 
 
Lichte stijging geregistreerde consultdiensten palliatieve zorg 2014
 
Het aantal consulten geregistreerd door de 30 consultatieteams palliatieve zorg is in 2014 licht gestegen tot 6.536 aanvragen. Dit blijkt uit de tiende jaarrapportage van de consultatiedienst Palliatieve zorg in IKNL-verband. IKNL streeft naar de vorming van lokale, transmurale samenwerkingsverbanden, waarin de palliatieve zorg goed is georganiseerd inclusief solide inbedding van de consultatiediensten.   Lees verder
 
 
Agenda
 
27 oktober 2015
Training consulenten palliatieve zorg
Van der Valk, Hengelo
 
 
27 oktober 2015
Train-de-trainer: palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking
Amarant Academie, Tilburg
 
 
4 november 2015
7e nationale symposium ‘Ouderen en kanker'
De Reehorst, Ede
 
 
6 november 2015
Oncologisch Spectrum Basiscursus oncologie
Planetarium, Amsterdam
 
 
11 november 2015
Training Zorgpad Stervensfase najaar 2015
IKNL, Utrecht
 
 
13 november 2015
Oncologisch Spectrum Basiscursus oncologie -1
Planetarium, Gaasperplas
 
 
17 november 2015
Train-de-trainer: palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking
Amarant Academie, Tilburg
 
 
3 december 2015
Consortiumdag palliatieve zorg 2015
Bravis ziekenhuis, Roosendaal.
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Werken bij IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook