logo
 
 
nieuwsbrief palliatieve zorg
 
september 2018
 
 
Impact van gevorderde kanker op patiënten: risico op sociale isolatie
Interview met hoogleraar Carlo Leget: ‘Zingeving zit in het alledaagse handelen’
Hulpgids inzet digitaal Zorgpad Stervensfase binnenkort beschikbaar
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2018
Consultatie palliatieve zorg beweegt mee met ontwikkelingen in netwerkzorg
Nieuws van ZonMw
 
 
Richtlijnen Kwaliteitskader Consultatieteams
 
Impact van gevorderde kanker op patiënten: risico op sociale isolatie
 
 

De sociale gevolgen voor mensen met gevorderde kanker en hun naasten kunnen behoorlijk groot zijn. Er is zelfs een risico op sociale isolatie. Dat blijkt uit kwalitatief onderzoek uitgevoerd door Janneke van Roij en collega’s van IKNL in samenwerking met Dr. Youssef-EL Soud (longarts in het Maxima Medisch Centrum).

Ook blijkt uit het onderzoek dat patiënten en naasten zo veel mogelijk het ‘normale’ leven willen voortzetten. Zij ervaren hierin barrières en sociale isolatie is een risico. Het sociale netwerk van de patiënten en naasten wordt tijdens de ziekte transparanter en de waarde van sociale relaties neemt toe. 

  Lees verder
 
 
Interview met hoogleraar Carlo Leget: ‘Zingeving zit in het alledaagse handelen’
 
 

Prof. dr. Carlo Leget bekleedt sinds 1 juni 2018 de nieuwe, bijzondere leerstoel Zingeving en ethiek in de palliatieve zorg. In dit interview vertelt hij over de doelen van de leerstoel, hoe spiritualiteit zich verhoudt tot wetenschap en wat spiritualiteit en zingeving eigenlijk betekenen. ‘Je kunt nog zo’n keiharde wetenschapper zijn, maar als iemand in je omgeving heel ziek wordt, dan blijkt dat je ook nog een heel andere maner van kijken en voelen hebt, ook als rationele wetenschapper.’

  Lees verder
 
 
Hulpgids inzet digitaal Zorgpad Stervensfase binnenkort beschikbaar
 
 

Na succesvolle pilots komt binnenkort de 'Hulpgids inzet digitaal Zorgpad Stervensfase’ beschikbaar. De gids helpt ICT-specialisten bij het ontwikkelen van software voor een digitale versie van het Zorgpad Stervensfase. Ook biedt de gids handvatten voor de organisatorische inbedding van een dergelijke digitale versie. Tot slot bevat het tips voor het schrijven van het implementatieplan.

  Lees verder
 
 
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2018

De richtlijnen palliatieve zorg en het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vormen een stevig fundament om generalistische palliatieve zorg te kunnen verlenen. Er zijn daarmee de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet voor de kwaliteit van palliatieve zorg. Soms lijkt het wel of kaders, richtlijnen en protocollen haaks staan op hoe we palliatieve zorg zouden willen of moeten geven. Hoe als zorgverlener om te gaan met uniciteit en diversiteit, vormt de rode draad tijdens dit congres.

In early-bird-workshops op donderdag- en vrijdagochtend worden nieuwe richtlijnen en onlangs herziene richtlijnen voor palliatieve zorg doorgenomen onder leiding van experts. Zie ook het programma en de website van Palliactief voor meer informatie en inschrijven. 

 
 
 
 
Kinderpalliatieve zorg toegevoegd aan app PalliArts

Informatie over kinderpalliatieve zorg is sinds kort opgenomen in in PalliArts onder Consultatie en Handige links. De informatie van Stichting PAL (kinderpalliatieve expertise) over de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) en de Kinderconsultatieteams (KCT’s) zijn per regio in PalliArts gezet.

 
 
Lees verder
 
 
Boeken: ‘Mijn allerlaatste zomer’ en ‘Het einde voor beginners’

Kort na het overlijden van auteur Anne Bert is haar boek ‘Mijn allerlaatste zomer verschenen’. Een verslag van de laatste maanden van haar leven waarin zij worstelt met de ziekte ALS. Haar stijl is poëtisch, maar ze maakt haar leven met deze ziekte zeker niet mooier dan dat het is.

 
 
Lees verder
 
 
 
Consultatie palliatieve zorg beweegt mee met ontwikkelingen in netwerkzorg
 
 

Zorgverleners die bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase advies willen, kunnen een specialist in palliatieve zorg telefonisch consulteren via de consultatiefunctie die IKNL faciliteert. De consultatiefunctie palliatieve zorg werd in 2017 uitgevoerd door 34 consultatieteams, die samen voor een landelijke dekking zorgen. De verdergaande professionalisering van de palliatieve zorg en de ontwikkelingen in de netwerken maken het noodzakelijk dat de consultatiefunctie van IKNL blijft mee veranderen.

  Lees verder
 
 
Nieuws van ZonMw
  • Alle zeven Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zijn van start! Lees meer over dit project
  • De publicatie Basiscompetenties palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen is verschenen. Lees meer over dit project
  • Advance care planning is een belangrijk onderdeel van goede palliatieve zorg, vertellen Judith Rietjens en Ida Korfage in een interview
  • Gesprekken met naasten van kwetsbare ouderen over toekomstige medische keuzes, zouden veel uitgebreider moeten, stelt verpleegkundig specialist Pascalle Billekens in een interview
 
 
 
Agenda
 
Dinsdag 25 september 2018
Consulentenscholing palliatieve zorg regio Zuid-Holland Noord
Den Haag
 
 
Woensdag 10 oktober 2018
Consulentenscholing regio Noord-Nederland
Groningen
 
 
Donderdag 11 oktober 2018
Consulentenscholing palliatieve zorg regio Zuidwest-Nederland
Dordrecht
 
 
Dinsdag 30 oktober 2018
Symposium Palliatief consultatieteam Drenthe
Fluitenberg
 
 
Woensdag 7 november 2018
Landelijk symposium palliatieve zorg voor verzorgenden
Lunteren
 
 
Woensdag 7 t/m vrijdag 9 november 2018
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2018
Lunteren
 
 
Dinsdag 27 november 2018
Consulentenscholing palliatieve zorg Oost-Nederland
Nijverdal
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook