Organisatie van zorg

Voor mensen met kanker is het van belang de juiste zorg voor (de gevolgen van) kanker te krijgen op het juiste moment door de juiste persoon. Om de aandacht en zorg voor fysieke, psychische, sociale en spirituele behoeften en klachten van mensen die leven met en na kanker een integraal onderdeel van de medisch technische zorg te laten zijn, is continuïteit in de keten, implementeren van interventies en nauwe samenwerking tussen professionals in de eerste, tweede en derde lijn nodig.

 

 

Al in 2014 werd in de Zorgstandaard kanker vastgesteld dat er een verbeterslag nodig was naar meer integrale zorg.

Oncologienetwerken eerstelijn

Kwalitatief hoogwaardige zorg voor de gevolgen van kanker, waar mogelijk dicht bij huis, vereist een professionaliseringslag in de netwerkzorg voor borging van de kwaliteit, de financiële bestendigheid en de landelijke dekking en zichtbaarheid van lokale en regionale multidisciplinaire netwerken.

Ondersteuning netwerkvorming

Een landelijk dekkend netwerk voor de zorg voor gevolgen van kanker is essentieel voor optimale integrale oncologische zorg in de regio. Daarom wil IKNL  namens het ‘Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg’ (LOPPSOZ) en vanuit samenwerking met onder andere NFK, bestaande netwerken en regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en) een landelijke ondersteuningsstructuur bieden. De wens is om als accelerator landelijk nieuwe opgedane kennis en ontwikkelingen te kunnen verspreiden via de netwerken. Daarnaast wil IKNL facilitator zijn voor onderlinge kennisuitwisseling tussen netwerken.

Voor meer informatie over dit het project ondersteuning oncologienetwerken kunt u contact opnemen met Miranda Velthuis

Wat is een oncologienetwerk

Een oncologienetwerk is een netwerk van zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis helpen. Denk aan huisartsen, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, thuiszorgorganisaties en andere gespecialiseerde zorgverleners. Zij geven begeleiding tijdens en na de medische behandeling van kanker.

De zorgverleners in het netwerk kennen elkaar en zijn op de hoogte van elkaars aanpak. Door de korte lijnen kunnen ze de behandelingen snel en goed op elkaar afstemmen. Het netwerk maakt ook afspraken met ziekenhuizen of revalidatiecentra over de zorg. Doel hiervan is dat de zorg die de patiënt  thuis krijgt, afgestemd is op de zorg in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum.

Er is al een aantal oncologienetwerken opgenomen in de Verwijsgids Kanker
Andere oncologienetwerken kunnen zich hier aanmelden voor opname 

Neem contact op met Trudy Kolman wanneer u een vraag heeft over opname van oncologienetwerken in de Verwijsgids Kanker.