Taskforce Cancer Survivorship Care

De Taskforce Cancer Surviorship Care is een samenwerkingsverband waarin zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties hun krachten en expertise bundelen, om passende zorg voor mensen met en na kanker mogelijk te maken. De Taskforce Cancer Surviorship bundelt expertise en werkt aan passende begeleiding en zorg voor mensen met en na kanker.

Naast brede bewustwording in de samenleving over problemen waarmee (ex-)patiënten worstelen, zoals terugkeer naar het werk of omgaan met late gevolgen, wil de taskforce ook de organisatie van de zorg verder optimaliseren. Hiermee streeft de Taskforce naar het volwaardig meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling. 

 

De taskforce richt zich op vier deelthema’s:

  • late effecten
  • psychosociale en fysieke effecten
  • werk en werkhervatting
  • organisatie van zorg voor cancer survivors

De taskforce heeft zich tot doel gesteld een Nationaal Actieplan op te stellen. Zorgprofessionals, patiëntenvertegenwoordigers en onderzoekers slaan hiervoor de handen ineen. 

Nationaal Actieplan Kanker & Leven

Ondanks diverse activiteiten en initiatieven, krijgen mensen die de diagnose kanker krijgen en perspectief hebben op (over)leven lang niet altijd de begeleiding en zorg die zij nodig hebben. Het Nationaal Actieplan Kanker & Leven geeft aan welke visie, strategie en stappen noodzakelijk zijn om de zorg voor mensen die leven met of na kanker ten aanzien van hun zorgbehoeften op lichamelijk, psychisch en sociaal en maatschappelijk gebied te verbeteren.

Meer informatie

Voor vragen over het Nationaal Actieplan Kanker & Leven en de Taskforce Cancer Survivorship Care kunt u contact opnemen met Chantal Lammens.