Borstkanker

De incidentie van borstkanker is de afgelopen decennia toegenomen en bij de voortdurende optimalisatie van behandelingen is steeds meer aandacht voor het zoveel mogelijk voorkomen van late gevolgen.

Borstkanker is wereldwijd een veelvoorkomende vorm van kanker die met name in westerse landen wordt gediagnosticeerd. Met 26% van alle diagnoses is borstkanker de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. Bekijk de flyer 'Borstkanker in Nederland' met trends in incidentie, behandeling en overleving 1989-2019 op basis van de Nederlandse Kankerregistratie. 

* Huidkanker is exclusief basaalcelcarcinoom