Behandeling darmkanker

De behandeling van darmkanker is afhankelijk van het stadium van de ziekte. Daarnaast is er een verschil in behandeling tussen dikkedarm- en endeldarmkanker. Een operatie is de meest toegepaste behandeling bij patiënten zonder uitzaaiingen in andere organen (stadium I t/m III).

Bij patiënten met stadium-III-dikkedarmkanker zal als aanvullende behandeling chemotherapie worden overwogen. Een groot deel van de patiënten met endeldarmkanker krijgt voorafgaand aan de operatie bestraling, eventueel gecombineerd met chemotherapie. Patiënten met uitzaaiingen in andere organen (stadium IV) krijgen vaak systemische therapie (chemotherapie en doelgerichte therapie) toegediend.

Stadium I t/m III

Van de patiënten gediagnosticeerd met darmkanker stadium I t/m III in 2017 heeft 94% een chirurgische behandeling ondergaan. 

63% Van de patiënten gediagnosticeerd met dikkedarmkanker stadium III in 2017 heeft chemotherapie gekregen na de operatie. Van de patiënten gediagnosticeerd met endeldarmkanker klinisch stadium II en III in 2017 heeft 72% voor de operatie bestraling gehad, bij 42% werd de bestraling gecombineerd met chemotherapie. In onderstaande figuur ziet u de cijfers van 2018. 

Stadium IV

Van de patiënten gediagnosticeerd met darmkanker stadium IV in 2017 is 50% behandeld met systemische therapie en 23% heeft geen enkele tumorgerichte behandeling ondergaan. In onderstaande figuur ziet u de cijfers van 2018.

Lees meer over incidentieprevalentieoverleving en sterfte van darmkanker.