Prevalentie darmkanker

De 10-jaarsprevalentie voor darmkanker is de afgelopen jaren gestaag gestegen. Op 1 januari 2018 hadden ruim 80.000 personen darmkanker.