Prevalentie darmkanker

De 10-jaarsprevalentie voor darmkanker is de afgelopen jaren gestaag gestegen. Op 1 januari 2018 hadden ruim 80.000 personen darmkanker.

De figuren op deze pagina en ook de pagina's over incidentieprevalentiebehandelingoverleving en sterfte zijn  te downloaden en mogen met bronvermelding gebruikt worden in presentaties.