Sterfte darmkanker

In 2018 overleden bijna 5.000 mensen aan darmkanker. De sterfte neemt toe met de leeftijd.

De figuren op deze pagina en ook de pagina's over incidentieprevalentiebehandelingoverleving en sterfte mogen met bronvermelding (Nederlandse Kankerregistratie, IKNL, www.iknl.nl) gebruikt worden in presentaties en publicaties.