Contact

Meer informatie over de registratie van en onderzoek naar HPB-tumoren en over regiorapportages en (regionale) werkgroepen is verkrijgbaar bij onderstaande medewerkers. Meer informatie over openstaande klinische trials is verkrijgbaar bij het trialbureau van IKNL.