10e editie Cancer Incidence in Five Continents beschikbaar

Elke vijf jaar brengt de 'International Agency for Research on Cancer' (IARC) een nieuwe versie uit van het standaardwerk over de kankerincidentie in de wereld 'Cancer Incidence in Five Continents’ (CI5). In de recent online gepubliceerde tiende editie staan gegevens van 290 kankerregistraties uit 68 landen, waaronder die van de Nederlandse Kankerregistratie. De publicatie is interessant voor iedereen die een overzicht wil hebben van het voorkomen van kanker in verschillende landen en regio’s van de wereld. 

Inhoud
De nieuwste editie bevat gegevens over kanker gediagnosticeerd in de periode 2003 t/m 2007, waarbij alle cijfers zijn gestandaardiseerd voor verschillen in leeftijdsopbouw. Kanker komt vooral voor bij ouderen waardoor een land met relatief veel ouderen (de meeste westerse landen) meer kankergevallen heeft dan een land met relatief weinig ouderen (bijvoorbeeld landen in Afrika). Door standaardisatie kun je deze landen toch vergelijken.

Er zijn overzichtelijke tabellen per soort kanker, leeftijdsgroep en geslacht, met de mogelijkheid om te vergelijken tussen landen/registraties of binnen een registratie. Voor het eerst zijn er ook tabellen gemaakt per histologisch type van een aantal soorten kanker.

Kwaliteitscontroles
Voorafgaande aan de publicatie heeft de IARC uitvoerige kwaliteitscontroles (validiteit en volledigheid) gedaan, waarvan de resultaten ook in de publicatie worden getoond. Gegevens van registraties die niet voldeden aan de normen van IARC zijn niet opgenomen in CI5.

categorie: Incidentie Registratie
Gerelateerd

Incidentie acute promyelocyten leukemie lijkt hoger bij Spaanse achtergrond

Incidentie acute promyelocyten leukemie lijkt hoger bij Spaanse achtergrond

Acute promyelocyten leukemie lijkt vaker voor te komen bij mensen met een Spaanse achtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van Avinanash Dinmohamed en Otto Visser (IKNL) met behulp van gegevens van RARECAREnet, een Europese databank waarin informatie over zeldzame vormen van kanker is opgeslagen. Extra onderzoek is volgens de onderzoekers nodig om de etiologisch factoren tussen groepen met verschillende genetische achtergronden en leefomgevingsfactoren nader te specificeren.

lees verder

Gebruik meerdere (signalerings)bronnen verhoogt compleetheid registratie

Combinatie van bronnen verhoogt compleetheid registratie

Individuele bronnen waarin informatie over kanker is vastgelegd, zijn niet altijd volledig en accuraat, maar als verschillende bronnen worden gecombineerd verhoogt dat de compleetheid en kwaliteit van de registratie. Dat blijkt uit een studie van Kimberly van der Willik (NKI, Erasmus MC) en collega’s, waarin een vergelijking is gemaakt tussen gegevens uit de Rotterdam Studie en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Hoewel de volledigheid van de pathologisch bevestigde diagnoses in beide registraties hoger was dan 95%, zijn er ook verschillen zichtbaar. Dit onderstreept dat bronnen over kanker complementair aan elkaar zijn en gecombineerd zouden moeten worden om een betrouwbaarder beeld te krijgen over de incidentie van kanker.

lees verder