10e editie Cancer Incidence in Five Continents beschikbaar

Elke vijf jaar brengt de 'International Agency for Research on Cancer' (IARC) een nieuwe versie uit van het standaardwerk over de kankerincidentie in de wereld 'Cancer Incidence in Five Continents’ (CI5). In de recent online gepubliceerde tiende editie staan gegevens van 290 kankerregistraties uit 68 landen, waaronder die van de Nederlandse Kankerregistratie. De publicatie is interessant voor iedereen die een overzicht wil hebben van het voorkomen van kanker in verschillende landen en regio’s van de wereld. 

Inhoud
De nieuwste editie bevat gegevens over kanker gediagnosticeerd in de periode 2003 t/m 2007, waarbij alle cijfers zijn gestandaardiseerd voor verschillen in leeftijdsopbouw. Kanker komt vooral voor bij ouderen waardoor een land met relatief veel ouderen (de meeste westerse landen) meer kankergevallen heeft dan een land met relatief weinig ouderen (bijvoorbeeld landen in Afrika). Door standaardisatie kun je deze landen toch vergelijken.

Er zijn overzichtelijke tabellen per soort kanker, leeftijdsgroep en geslacht, met de mogelijkheid om te vergelijken tussen landen/registraties of binnen een registratie. Voor het eerst zijn er ook tabellen gemaakt per histologisch type van een aantal soorten kanker.

Kwaliteitscontroles
Voorafgaande aan de publicatie heeft de IARC uitvoerige kwaliteitscontroles (validiteit en volledigheid) gedaan, waarvan de resultaten ook in de publicatie worden getoond. Gegevens van registraties die niet voldeden aan de normen van IARC zijn niet opgenomen in CI5.

categorie: Incidentie Registratie
Gerelateerd

Kanker onder kinderen en adolescenten licht gestegen sinds 1990

Het aantal nieuwe gevallen van kanker bij kinderen en adolescenten is in de afgelopen decennia licht gestegen. Slechts een aantal vormen van kanker waren verantwoordelijk voor de toename, de meeste soorten zijn relatief stabiel gebleven sinds 1990. Dat blijkt uit onderzoek van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en IKNL.

lees verder

Incidentie & overleving van intestinaal en diffuus slokdarm- en maagcarcinoom

Incidentie & overleving van intestinaal en diffuus slokdarm- en maagcarcinoom

De incidentie en overleving van slokdarm- of maagadenocarcinoom verschilt naar gelang het histologische subtype van deze tumoren. De prognose van patiënten met een intestinale tumor is significant beter dan van lotgenoten met een diffuse tumor. Dat blijkt uit een landelijke studie van Rosa van der Kaaij (NKI-AvL, Amsterdam), waarin data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) zijn gekoppeld.

lees verder