10e editie Cancer Incidence in Five Continents beschikbaar

Elke vijf jaar brengt de 'International Agency for Research on Cancer' (IARC) een nieuwe versie uit van het standaardwerk over de kankerincidentie in de wereld 'Cancer Incidence in Five Continents’ (CI5). In de recent online gepubliceerde tiende editie staan gegevens van 290 kankerregistraties uit 68 landen, waaronder die van de Nederlandse Kankerregistratie. De publicatie is interessant voor iedereen die een overzicht wil hebben van het voorkomen van kanker in verschillende landen en regio’s van de wereld. 

Inhoud
De nieuwste editie bevat gegevens over kanker gediagnosticeerd in de periode 2003 t/m 2007, waarbij alle cijfers zijn gestandaardiseerd voor verschillen in leeftijdsopbouw. Kanker komt vooral voor bij ouderen waardoor een land met relatief veel ouderen (de meeste westerse landen) meer kankergevallen heeft dan een land met relatief weinig ouderen (bijvoorbeeld landen in Afrika). Door standaardisatie kun je deze landen toch vergelijken.

Er zijn overzichtelijke tabellen per soort kanker, leeftijdsgroep en geslacht, met de mogelijkheid om te vergelijken tussen landen/registraties of binnen een registratie. Voor het eerst zijn er ook tabellen gemaakt per histologisch type van een aantal soorten kanker.

Kwaliteitscontroles
Voorafgaande aan de publicatie heeft de IARC uitvoerige kwaliteitscontroles (validiteit en volledigheid) gedaan, waarvan de resultaten ook in de publicatie worden getoond. Gegevens van registraties die niet voldeden aan de normen van IARC zijn niet opgenomen in CI5.

categorie: Incidentie Registratie
Gerelateerd

Impact van blaaskanker neemt komende decennia wereldwijd fors toe

Blaaskanker staat wereldwijd in de top tien van meest voorkomende vormen van kanker met circa 550.000 nieuwe gevallen per jaar. Tot nu toe is de impact van blaaskanker het grootst in ontwikkelde landen, maar de verwachting is dat dit de komende decennia gaat verschuiven naar ontwikkelingslanden (vooral in Afrika) onder invloed van demografische veranderingen (bevolkingsgroei en vergrijzing) en toegenomen blootstelling aan risicofactoren, zoals het roken van tabak. Dat blijkt uit een publicatie van Anke Richters en Katja Aben (IKNL) in samenwerking met Bart Kiemeney (Radboudumc) in World Jourmal of Urology.

lees verder

Incidentie en overleving van zeldzame vormen van eierstokkanker 1989-2015

De incidentie van kiemceltumoren en sexcord-stromaceltumoren, beide zeldzame vormen van niet-epitheliale eierstokkanker, is de afgelopen decennia niet significant veranderd. Dat blijkt uit onderzoek van Olga van der Hel (IKNL) en collega’s aan de hand van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De meeste patiënten met niet-epitheliale tumoren worden in een vroeg stadium gediagnosticeerd. Dat is volgens de onderzoekers de verklaring voor de goede prognose van deze patiënten, een prognose die tijdens de onderzoeksperiode nog enigszins toenam. Primaire sarcomen van de eierstok zijn nog zeldzamer, maar patiënten met deze ziekte hebben daarentegen nog steeds een slechte prognose.

lees verder