Stijging incidentie vulvacarcinoma in Nederland

De incidentie van vulvacarcinoma in Nederland is het afgelopen decennium gestegen. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door IKNL en UMC St Radboud. Met behulp van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie zijn trends in incidentie en overleving van vrouwen met vulvacarcinoom in kaart gebracht voor de periode 1989-2010.

Vulvacarcinoom is een zeldzame aandoening. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 360 vrouwen met deze ziekte gediagnosticeerd. Uit de studie blijkt dat de stijging in incidentie tussen de jaren 2002 en 2010 het sterkst was, namelijk jaarlijks 5%. Bij jongere vrouwen (onder de 60 jaar) steeg de incidentie in de periode 1989-2010 sneller dan bij vrouwen van 60 jaar en ouder.

Overleving onveranderd
De afgelopen decennia vonden er veranderingen in de behandeling van vulvacarcinoom plaats: chirurgie is minder radicaal geworden en de schildwachtklierprocedure is ingevoerd met als doel complicaties als gevolg van de behandeling te verminderen. Ondanks deze veranderingen is de overleving niet veranderd. Gedurende de gehele periode bedroeg de relatieve vijfjaarsoverleving circa 70%.
De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in het European Journal of Cancer.

categorie: Vaginakanker
Gerelateerd

Stand van zaken revisie gynaecologisch oncologische richtlijnen

Gynaecologische oncologie telt momenteel 15 gynaecologische oncologische richtlijnen. De richtlijnen zijn van de NVOG (Nederlandse vereniging Obstetrie en Gynaecologie). In 2018 en 2019 heeft de NVOG SKMS-financiering ontvangen om negen gynaecologische oncologische richtlijnen te reviseren. De revisie van richtlijnen was een langlopend en kostbaar proces. De wens van de pijler oncologie van de NVOG was om dit proces te herstructureren met als doel: snelle en zorgvuldige actualisatie van richtlijnen en actuele, state-of-the-art richtlijnen conform richtlijn criteria 2.0. Deze werkwijze is vastgelegd en per april 2018 geaccordeerd door de commissie kwaliteitsdocumenten van de NVOG.

lees verder

Meer onderzoek nodig naar glandulaire, vulvaire maligniteiten in Nederland

De zorg voor patiĆ«nten met glandulaire, vulvaire maligniteiten in Nederland kan worden verbeterd door meer onderzoek te verrichten naar de oncogenese en biologische kenmerken van deze tumoren. Die conclusie staat te lezen in een publicatie in Gynecologic Oncology van Michelle van der Linden (Radboudumc) en collega’s uit dat zelfde ziekenhuis in samenwerking met IKNL. Volgens de onderzoekers zouden histologische monsters standaard herzien moeten worden door een gynaeco-patholoog. Ook benadrukken ze het belang van behandeling in een gespecialiseerd gynaecologisch centrum, vanwege de kleine aantallen patiĆ«nten en het grote aantal subtypen.

lees verder