Cytoreductie & HIPEC bij spoedoperatie dikkedarmkanker ‘veelbelovend'

Patiënten met peritoneale carcinomatosis van colorectale oorsprong die acute symptomen vertonen, kunnen veilig worden geopereerd in combinatie met een HIPEC-behandeling. Zeker zo belangrijk is dat de 5-jaarsoverleving van deze patiënten gelijk is aan patiënten die electieve zorg kregen. Thijs van Oudheusden (CZE) en collega's stellen in Annals of Surgical Oncology dat deze uitkomsten ‘veelbelovend' zijn en dat chirurgie en HIPEC daarom bij deze patiënten overwogen dient te worden.

Wanneer peritoneale carcinomatosis wordt gediagnosticeerd tijdens een spoedoperatie bij patiënten met een colorectale tumor, kan een in opzet curatieve behandeling zinloos lijken vanwege de bekende, slechte prognose van zowel peritoneale carcinomatosis als de spoedoperatie zelf. Thijs van Oudheusden en collega's onderzochten in deze studie de haalbaarheid en doeltreffendheid van cytoreductieve chirurgie en hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) in patiënten met dikkedarmkanker die eerder een spoedoperatie ondergingen in aanwezigheid van peritoneale carcinomatosis.

Patiënten en data
In deze studie werden alle patiënten geïncludeerd met dikkedarmkanker en synchrone peritoneale carcinomatosis die tussen april 2005 en november 2013 werden behandeld in twee tertiaire ziekenhuizen. De operatieve, postoperatieve en overlevingsgegevens werden vergeleken tussen patiënten in een noodsituatie of electieve setting (zorg die enkele dagen tot weken kan worden uitgesteld). In totaal ondergingen 149 patiënten met synchrone peritoneale carcinomatosis chirurgie en HIPEC.

Binnen deze groep kregen 36 patiënten (24,2 procent) acute symptomen die een spoedoperatie vereisten. Een acute noodsituatie resulteerde niet in een langer interval tussen de operatie en HIPEC-behandeling (2,2 versus 2,1 maanden, p = 0,09). Bij een vergelijking van de operatieve uitkomsten werden geen significante verschillen gevonden ten aanzien van bloedverlies (P = 0,47), operatietijd (P = 0,39) of volledigheid van de cytoreductie (P = 0.97). Bovendien werden er geen verschillen geen gevonden met betrekking tot het aantal en de soort complicaties tussen de groepen patiënten. De mediane overleving was 36,1 maanden voor zorg in spoedsituaties vergelijken met 32,1 voor electieve zorg (p = 0,73).

Conclusie 
Thijs van Oudheusden en collega's komen tot de conclusie dat chirurgie van dikkedarmkanker in combinatie met HIPEC veilig kan worden uitgevoerd bij patiënten met peritoneale carcinomatosis van colorectale oorsprong die acute symptomen vertonen die een dringende operatie vereisen. Belangrijker nog is dat de 5-jaarsoverleving van deze patiënten gelijk is aan patiënten die electieve zorg kregen. Deze uitkomsten dienen als veelbelovend beschouwd te worden en daarom dient chirurgie en HIPEC bij deze patiënten overwogen te worden.

Gerelateerd

Studie naar relevantie histologische subtypen op prognose appendixcarcinoom

Pathologisch onderzoek

Bij patiënten met een locoregionaal of niet naar het buikvlies gemetastaseerd appendixadenocarcinoom heeft het histologisch subtype van de tumor géén invloed op de prognose. Echter, bij patiënten met peritoneale metastasen is het mucineus subtype wél een gunstige prognostische factor ten opzichte van patiënten met het een niet-mucineus adenocarcinoom. Dat blijkt uit onderzoek van Laura Legué (Catharina Ziekenhuis, Eindhoven & IKNL) en collega’s. Deze uitkomsten bevestigen dat mucineuze en niet-mucineuze adenocarcinomen in de appendix verschillend zijn als het gaat om prognose en behandelmogelijkheden.

lees verder

Effect chirurgie op ouderen met dikkedarmkanker en een functionele afhankelijkheid

Een operatie heeft, mits ingebed in een onco-geriatrisch zorgpad, een positief effect op de kwaliteit van leven van oudere patiënten met dikkedarmkanker met een functionele afhankelijkheid. Matig functionele afhankelijkheid mag volgens Daniël Souwer (HagaZiekenhuis) en collega’s géén generieke reden zijn om een operatie bij ouderen achterwege te laten. Een belangrijke bevinding die artsen dienen te betrekken bij gedeelde besluitvorming. Aanvullend onderzoek kan uitwijzen of onco-geriatrische zorg op zichzelf de negatieve impact van chirurgie beperkt of dat deze zelfs bijdraagt aan verbetering van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van oudere patiënten met dikkedarmkanker.

lees verder