Prognose overlevenden colorectale tumor beter met elk overleefd jaar

De prognose van overlevenden van een colorectale tumor neemt toe met elk extra overleefd jaar sinds diagnose. De grootste verbeteringen zijn te zien in de eerste jaren na de diagnose. Het absolute risico om te sterven aan een colorectale tumor verminderde sterk in de tijd en was minder dan 5 procent na 5 jaar. Dat staat te lezen in een publicatie van Felice van Erning (IKNL) en collega's in de European Journal of Cancer. Inzicht in de relatieve, conditionele overleving is nuttig voor zorgverleners om patiënten te informeren en te adviseren tijdens de follow-up.

De studie is opgezet om te voorzien in de groeiende behoefte aan informatie over de conditionele (voorwaardelijke) overleving van specifieke subgroepen (ex-)patiënten die dikkedarm- en endeldarmkanker langdurig hebben overleefd. Hiervoor werden data van alle patiënten met stadium I - III dikkedarm- en endeldarmkanker (n = 137.030) geïncludeerd die tussen 1989 en 2008 in Nederland zijn gediagnosticeerd. De leeftijd van de patiënten lag tussen de 15 - 89 jaar. De gebruikte data waren afkomstig van de Nederlandse Kankerregistratie.

Relatieve, conditionele overleving
De onderzoekers bepaalden de relatieve, conditionele 5-jaarsoverleving gerelateerd aan leeftijd, sublocatie van de tumor en het tumorstadium voor elk extra overleefd jaar tot 15 jaar na de diagnose. Ook stelden ze de trends vast voor de aanwezigheid van absolute risico's voor en spreiding van doodsoorzaken tijdens de follow-up.

De conditionele 5-jaars relatieve overleving is de 5-jaarsoverleving voor patiënten vergelekenmet de algemene populatie (zelfde leeftijd en geslacht) voor elk extra overleefd jaar. Eenconditionele 5-jaars relatieve overleving van 95 procent betekent dat de patiënt statistisch gezien nauwelijks meer oversterfte heeft ten gevolge van de kanker. 

Kans op overlijden
Bij patiënten met stadium I dikkedarmkanker (relatieve conditionele 5-jaarsoverleving > 95 procent) was de oversterfte 1 jaar na diagnose minimaal. In dit geval is de kans op overlijden 1 jaar na diagnose colon stadium I even groot als in algemene bevolking van zelfde leeftijd en geslacht. Bij patiënten met een rectale tumor was 6 jaar na diagnose de oversterfte minimaal. Voor stadium II en III werd een minimale oversterfte gezien 7 jaar na de diagnose voor darmkanker, terwijl deze 12 jaar was voor rectale kanker.

De verschillen in relatieve, conditionele 5-jaarsoverleving tussen dikkedarm- en endeldarmkanker nam af in de tijd voor alle patiënten, met uitzondering van patiënten met een stadium III colorectale tumor in de leeftijd 60 tot 89 jaar. Het absolute risico om te sterven aan een colorectale tumor verminderde sterk in de tijd en was minder dan 5 procent na 5 jaar. Het aandeel patiënten dat stierf aan een colorectale tumor daalde naarmate de diagnose langer was geleden, terwijl het aantal patiënten dat overleed aan andere kankersoorten, hart- en vaatziekten en andere oorzaken juist toenam.

Nuttige informatie
Felice van Erning en collega's concluderen dat de prognose van overlevenden van een colorectale tumor verbetert met elk extra overleefd jaar. De grootste verbeteringen zijn te zien in de eerste jaren na de diagnose. Inzicht in de relatieve, conditionele overleving is nuttig voor zorgverleners om patiënten met stadium I - III colon-en rectumkanker te informeren en te adviseren tijdens de follow-up. Op deze manier zijn deze mensen beter in staat om hun resterende leven te plannen.

Gerelateerd

Gegevensaanvragen NKR over darmkanker worden wetenschappelijk getoetst

Gegevensaanvragen NKR over darmkanker worden wetenschappelijk getoetst

Belanghebbenden (onderzoekers, artsen, zorgbestuurders, patiëntenverenigingen, etc.) kunnen gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR)aanvragen voor onder andere wetenschappelijk onderzoek of beleidsinformatie. Verzoeken over darmkanker worden altijd getoetst door de Commissie van Toezicht op de Kankerregistratie en ook de wetenschappelijke raad van het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC). Meer informatie over het aanvragen van NKR-gegevens is te vinden op de website van IKNL.

lees verder

Overleving na dikkedarm- en borstkanker verbeterd tussen ’03-‘12 in Nederland

De overleving van patiënten met dikkedarm- en borstkanker is tussen 2003 en 2012 in Nederland verbeterd, maar er zijn wel opmerkelijke verschillen te zien tussen oudere en jongere patiënten, met name bij borstkankerpatiënten. Dat concluderen Doris van Abbema (Universiteit Maastricht & Amsterdam) en collega’s. Bij oudere vrouwen met borstkanker is een opvallende toename te zien van endocriene therapieën en daling van het aandeel operaties. De onderzoekers vragen zich af of de richtlijnen bij deze groep patiënten consistent worden gevolgd. De gestegen overleving bij ouderen met dikkedarmkanker is vooral toe te schrijven aan ruimere inzet van adjuvante chemotherapie en verbeterde preoperatieve behandeling en chirurgie.

lees verder