Oncologische Revalidatie in de regio: ‘Samen-werken aan zorg op maat’

In Utrecht en in Zwolle (voor zorgprofessionals uit Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Achterhoek en de Stedendriehoek in Twente) zijn in december 2015 een aantal regiobijeenkomsten gehouden over oncologische revalidatie onder de titel ‘Samen-werken aan zorg op maat’. De deelnemers werden op de hoogte gebracht van de belangrijkste wijzigingen in de richtlijn ‘Oncologische revalidatie’ met het accent op het aanbieden van ‘de beste behandeling op de juiste plek’ voor (ex-)patiënten met kanker. Een ruime meerderheid van de deelnemers is voorstander van meer samenwerking. “Met gedeelde kennis wordt de zorg voor de patiënt altijd beter.”

De bijeenkomsten werden gehouden door de diverse regionale netwerken Oncologische revalidatie in samenwerking met IKNL. Opzet was professionals een mogelijkheid te bieden om elkaar beter te leren kennen en de samenwerking op het gebied van oncologische revalidatie in de regio te bevorderen. In Utrecht waren 75 deelnemers aanwezig, onder wie fysiotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en revalidatieartsen.

Regiobijeenkomst Utrecht
Miranda Velthuis (adviseur oncologische zorg bij IKNL) liet aan de hand van informatie uit de Nederlandse Kankerregistratie zien hoeveel (ex-)kankerpatiënten in de regio Utrecht in principe in aanmerking komen voor revalidatie-, rehabilitatie, paramedische of psychosociale zorg. Mieke Schreuder (adviseur oncologische zorg bij IKNL) verzorgde een interactieve sessie over het aanbod van revalidatie-, rehabilitatie, paramedische of psychosociale zorg voor patiënten met kanker. Deze uitwisseling van informatie bleek nuttig om elkaar beter te leren kennen en een stimulans voor meer samenwerking en netwerkvorming.

Een ervaringsdeskundige vertelde over haar ervaringen met oncologische revalidatie. Zij benadrukte hoe belangrijk het is om door verschillende disciplines gezien en gehoord te worden. “Het mooie aan het revalidatieprogramma is dat er naast de fysieke training, ook aandacht is voor psycho-educatie. Maar bovenal was er enorm veel plezier binnen de groep. Je werkt samen aan hetzelfde doel: herstellen van kanker!”

Volgens Ingrid Beerschoten (fysiotherapeut St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein) zou ondersteunende zorg vanzelfsprekend moeten zijn voor (ex-)kankerpatiënten. “Er dient transmuraal een vloeiende overgang te zijn tussen eerste-, tweede- en derdelijn. En het allerbelangrijkste: er is kwalitatief goede zorg nodig door geschoolde zorgverleners die elkaar weten te vinden. Ik ga er vanuit dat wij met deze bijeenkomst hiertoe een aanzet hebben gegeven.”

Regiobijeenkomst Zwolle
Tijdens de bijeenkomst op 8 december 2015 in Hotel Wientjes in Zwolle waren 65 deelnemers aanwezig. Het ging hierbij om zorgverleners uit de regio’s Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Achterhoek en de Twentse Stedendriehoek, onder wie, fysiotherapeuten, oedeemtherapeuten, verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werkers en diëtisten.. 

Revalidatiearts Sabine Heitman – ten Berge (Revalidatie Friesland, locatie Isala Diaconessenhuis) informeerde de aanwezigen over de belangrijkste veranderingen in de richtlijn, waaronder mogelijkheden voor organisaties om hun aanbod op het gebied van oncologische revalidatie op te zetten en/of aan te scherpen. Medewerkers van Ziekenhuis Nij Smellinghe (Drachten) en De Vogellanden (centrum voor revalidatie, Zwolle) gaven een toelichting op de wijze waarop zij de oncologische revalidatie en verwijzing hebben georganiseerd.

Deelsessies
In aparte deelsessies maakten de deelnemers uit Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Achterhoek en Stedendriehoek vervolgens nader kennis met elkaar en gingen na of het aanbod aan oncologische revalidatie dekkend is geregeld binnen hun regio en welke verbeterpunten er zijn.  Deze interactieve aanpak maakte duidelijk dat uitwisseling van informatie nuttig is en dat verdere samenwerking wenselijk is om tot een dekkend aanbod aan oncologische revalidatie te komen. “Zorg dichtbij als het kan; ver weg als het moet”, vatte een deelnemer kernachtig samen.

Tachtig procent van de aanwezigen reageerde positief op de vraag of zij willen deelnemen aan een regionaal netwerk voor oncologische revalidatie / monodisciplinaire zorg voor (ex-)patiënten. “Een regionaal netwerk bevordert de samenwerking, zodat we de zorg beter kunnen afstemmen en de kwaliteit ervan kunnen borgen.”  Samenwerking in de regio tussen eerste-, tweede- en derdelijn is van belang. “Met gedeelde kennis wordt de zorg voor de patiënt altijd beter.”
 

categorie: Ondersteunende zorg
Gerelateerd

Zorg voor gevolgen van kanker in tijden van corona

Zorg voor gevolgen van kanker in tijden van corona

In deze tijd heeft iedereen te maken met de consequenties van het coronavirus. Voor mensen die leven met en na kanker kan het een extra belasting zijn. In ieder fase kunnen er aanpassingen worden gedaan in de reguliere zorg vanwege het coronavirus. Dit kan gevoelens van angst en onzekerheid met zich meebrengen. Zorg voor de gevolgen van kanker, zoals angst en ernstige vermoeidheid, blijft mogelijk. De Verwijsgids Kanker geeft overzicht van ondersteunende behandelingen en begeleiding bij kanker op ieder moment na de diagnose.

lees verder

Gering effect bewegingsinterventies op slaapstoornissen kankerpatiënten

Gering effect bewegingsinterventies op slaapstoornissen kankerpatiënten

Bewegingsinterventies hebben geen significant effect op het verminderen van slaapstoornissen bij patiënten met kanker. Ook de slaapkwaliteit neemt niet significant toe na deelname aan bewegingsinterventies. Dat concludeert een internationale onderzoeksgroep na analyse van gegevens van 2.173 volwassenen patiënten. Volgens de auteurs dienen bewegingsinterventies daarom vooralsnog beschouwd te worden als “aanvullende therapie” ten opzichte van andere behandelingen bij slaapproblemen. In toekomstig onderzoek zouden uitgebreidere metingen uitgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld met de Insomnia Severity Index en de Sleep Disorders Questionnaire.  

lees verder