Posterpresentaties IKNL-onderzoekers European Hematology Congress

Twee onderzoekers van IKNL, dr. Mirian Brink en dr. Avinash Dinmohamed, verzorgen tijdens het 22th congress of the European Hematology Association (EHA) in Madrid een aantal posterpresentaties over de resultaten van recent gehouden onderzoek. Het congres wordt gehouden van 22 -25 juni. 

Mirian Brink geeft een posterpresentatie over de waarde van cytogenetisch onderzoek bij patiënten met multipel myeloom op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat bij bijna 70% van de patiënten met multipel myeloom in de leeftijd tot 66 jaar een cytogenetische test wordt uitgevoerd. De reden voor het niet-testen van patiënten is nog niet helemaal duidelijk, maar een aannemelijke verklaring is dat een slechtere klinische conditie van sommige patiënten onmiddellijke behandeling vereist. 

Avinash Dinmohamed presenteert twee posters. De eerste gaat over gaat over de incidentie, primaire behandeling en overleving van primaire lymfomen in het centraal zenuwstel verdeeld over drie leeftijdsgroepen (18-60, 61-70 en >70 jaar) in de periode 1989-1995 versus 2009-2015. Daaruit blijkt onder andere dat de toepassing van chemo- en radiotherapie uitsluitend toenam bij patiënten in de leeftijd tussen 18 en 60 jaar. Verder daalde het aandeel behandeling met uitsluitend radiotherapie voor alle drie leeftijdsgroepen in de eerste versus de tweede periode.

De tweede poster van Dinmohamed gaat over een onderzoek naar de incidentie, primaire behandeling en overleving van hairy cell leukemie. Uit deze studie blijkt onder meer dat de incidentie van hairy cell leukemie de afgelopen 26 jaar stabiel bleef in Nederland. De relatieve overleving van patiënten gediagnosticeerd in de periode 2001-2014 bereikte uiteindelijk een plateau, wat aangeeft dat de overleving van deze patiënten tegenwoordig vergelijkbaar is met die van de algemene bevolking. De overleving van jongere patiënten was al uitstekend gedurende de gehele studieperiode, terwijl de verbetering van de overleving het meest uitgesproken was voor patiënten van 60 en ouder. 

Gerelateerd

Incidentie acute promyelocyten leukemie lijkt hoger bij Spaanse achtergrond

Incidentie acute promyelocyten leukemie lijkt hoger bij Spaanse achtergrond

Acute promyelocyten leukemie lijkt vaker voor te komen bij mensen met een Spaanse achtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van Avinanash Dinmohamed en Otto Visser (IKNL) met behulp van gegevens van RARECAREnet, een Europese databank waarin informatie over zeldzame vormen van kanker is opgeslagen. Extra onderzoek is volgens de onderzoekers nodig om de etiologisch factoren tussen groepen met verschillende genetische achtergronden en leefomgevingsfactoren nader te specificeren.

lees verder

IKNL-rapporten hemato-oncologie: van inzicht naar actie

IKNL heeft in juli drie landelijke rapportages gepubliceerd, namelijk over diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL), multipel myeloom (MM) en folliculair lymfoom (FL). De rapportages geven inzicht in de geleverde zorg aan patiënten met deze hematologische maligniteiten. De inzichten kunnen medisch professionals, bestuurders en patiëntenorganisaties helpen de kwaliteit van de diagnostiek en behandeling van deze maligniteiten in Nederland te verbeteren.

lees verder