Verwijsgids kanker onderdeel van publiekscampagne KWF

Patiënten die behandeld zijn vanwege kanker kunnen geruime tijd later nog last hebben van klachten, zoals angst, depressieve gevoelens, vermoeidheid en relatieproblemen. KWF Kankerbestrijding wil hier meer aandacht aan schenken en is daarom 21 september gestart met een publiekscampagne ‘Kanker doet meer met je dan je denkt’. Het accent ligt op bewustwording van patiënten. Patiënten en zorgverleners worden daarnaast attent gemaakt op de Verwijsgids kanker van IKNL. 

Via een peiling onder ruim 1.400 (ex-)kankerpatiënten heeft KWF onderzocht welke klachten (ex-)kankerpatiënten ten gevolge van ziekte en behandeling ervaren. 86% van de ondervraagde patiënten ervaart klachten. De meest voorkomende klachten zijn psychologische klachten zoals angst en depressieve gevoelens, vermoeidheid en relatieproblemen. In de campagne komen voornamelijk bovengenoemde drie klachten aan bod. 

 
Meer mini-documentaires over (ex-)patiënten met restklachten zijn te bekijken op YouTube. 

Behalve tv-spotjes verschijnt 21 september ook een advertentie in Medisch Contact, waarin gewezen wordt op de Verwijsgids kanker van IKNL. Als onderdeel van de KWF-campagne worden ook posters opgehangen in wachtkamers van huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten met verwijzing naar kanker.nl/verwijsgids. 

Aanvullende zorg en begeleiding
De Verwijsgids bevat informatie over aanvullende zorg en begeleiding voor (ex-)patiënten en naasten, maar ook voor verwijzers. In de gids staan gegevens over individuele zorgverleners, onder wie psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten,  huid- en oedeemtherapeuten, haarwerkers en borstprotheseleveranciers. 

In de Verwijsgids kanker is ook informatie opgenomen over psycho-oncologische centra, revalidatieinstellingen, re-integratiebureaus, inloophuizen en patiëntenorganisaties. Daarnaast zijn er (online)zelfhulpprogramma’s en groepscursussen te vinden. Daarmee sluit de Verwijsgids kanker nauw aan op het thema van de KWF-campagne. De verwijsgids is geïntegreerd in kanker.nl/verwijsgids en daarnaast ook rechtstreeks toegankelijk via verwijsgidskanker.nl 

categorie: Ondersteunende zorg
Gerelateerd

Zorg voor gevolgen van kanker in tijden van corona

Zorg voor gevolgen van kanker in tijden van corona

In deze tijd heeft iedereen te maken met de consequenties van het coronavirus. Voor mensen die leven met en na kanker kan het een extra belasting zijn. In ieder fase kunnen er aanpassingen worden gedaan in de reguliere zorg vanwege het coronavirus. Dit kan gevoelens van angst en onzekerheid met zich meebrengen. Zorg voor de gevolgen van kanker, zoals angst en ernstige vermoeidheid, blijft mogelijk. De Verwijsgids Kanker geeft overzicht van ondersteunende behandelingen en begeleiding bij kanker op ieder moment na de diagnose.

lees verder

Gering effect bewegingsinterventies op slaapstoornissen kankerpatiënten

Gering effect bewegingsinterventies op slaapstoornissen kankerpatiënten

Bewegingsinterventies hebben geen significant effect op het verminderen van slaapstoornissen bij patiënten met kanker. Ook de slaapkwaliteit neemt niet significant toe na deelname aan bewegingsinterventies. Dat concludeert een internationale onderzoeksgroep na analyse van gegevens van 2.173 volwassenen patiënten. Volgens de auteurs dienen bewegingsinterventies daarom vooralsnog beschouwd te worden als “aanvullende therapie” ten opzichte van andere behandelingen bij slaapproblemen. In toekomstig onderzoek zouden uitgebreidere metingen uitgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld met de Insomnia Severity Index en de Sleep Disorders Questionnaire.  

lees verder