Herziene richtlijn Ileus gereed

De herziene richtlijn Ileus is beschikbaar. Anders dan in de voorgaande richtlijn uit 2010 is deze versie waar mogelijk evidence based. Nieuw is de beslisboom die op basis van deze richtlijn nu wordt ontwikkeld en de patiëntensamenvatting die op kanker.nl is te vinden.

De richtlijn is van toepassing op alle volwassen patiënten (ouder dan 17 jaar) met kanker in de palliatieve fase die een ileus hebben. De reden waarom de richtlijn is beperkt tot patiënten met kanker is dat een ileus in de palliatieve fase vrijwel nooit bij andere (levensbedreigende) aandoeningen optreedt. Ileus speelt bij 3 tot 15% van de patiënten in een vergevorderd stadium van kanker, vooral bij het ovariumcarcinoom (20-50% van de patiënten) en het colorectale carcinoom (10-29%).

In de richtlijn is ruime aandacht voor de diagnostische en initiële behandeling. Verder is opvallend dat octreotide naast maaghevel een belangrijke plaats inneemt bij de symptoombestrijding en dat er geen evidentie is voor voorkeur van volgorde voor andere middelen van symptoombestrijding.

Aan de richtlijn is ruim anderhalf jaar gewerkt door een werkgroep bestaande uit gemandateerde leden en onder voorzitterschap van dr. A. de Graeff. Participerende verenigingen zijn onder meer de NHG, V&VN, NIV, de NVOG, de NVVH, de NVMDL, Verenso en Palliactief.

Pallialine, PalliArts en webshop

De herziene richtlijn is beschikbaar op Pallialine, waar ook de samenvatting staat. Deze samenvatting is tevens te vinden in de app PalliArts, waar ook de medicatie staat. Het samenvattingskaartje is te bestellen of te downloaden via de IKNL-shop.

Gerelateerd

eQuiPe krijgt vervolg: observationele cohortstudie naar gevorderde kanker

IKNL is begin 2017 gestart met het eQuiPe-project, een onderzoek naar de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg zoals patiënten met gevorderde kanker én hun naasten dit ervaren. Het gaat hierbij om een prospectieve, observationele cohortstudie die openstaat voor deelname door zowel patiënten als hun naasten. Primair komen in aanmerking patiënten die gediagnosticeerd zijn met een gevorderd stadium (IV) van long-, dikkedarm-, hoofd-hals-, prostaat- of borstkanker (met metastasen in meerdere orgaansystemen) en pancreas- of slokdarmkanker. Doel is met deze kennis de palliatieve zorg verder te optimaliseren. De eerste resultaten van een kwalitatieve voorstudie worden in dit nieuwsbericht gepresenteerd.

lees verder

Oudere leeftijd speelt grote rol bij krijgen palliatieve, systemische therapie

Bij patiënten met dikkedarmkanker en metachrone metastasen (stadium IV) speelt een hoge leeftijd (vanaf 75 jaar) een belangrijke rol bij het wel of niet krijgen van palliatieve, systemische therapie. Zelfs bij oudere patiënten, geselecteerd voor het volgen van een gecombineerde therapie met CAPOX, wordt de behandeling in de praktijk vaak eerder gestaakt. Dat concluderen Lieke Razenberg (Catharina Ziekenhuis, IKNL) en collega’s in een population-based studie verschenen in Geriatric Oncology. De onderzoekers signaleren verder een aanzienlijke variatie tussen ziekenhuizen in het voorschrijven van palliatieve, systemische therapie, met name bij patiënten van 75 jaar of ouder.

lees verder