Patiënten met kanker ervaren in laatste drie maanden lagere kwaliteit van leven

Patiënten met kanker ervaren in de laatste drie maanden van hun leven een lagere kwaliteit van leven, een lager functioneren en een hogere symptoomlast van vermoeidheid en gebrek aan eetlust in vergelijking met de periodes hieraan voorafgaand. Dat blijkt een secundaire analyse van zelfgerapporteerde gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven van 458 patiënten met kanker in hun laatste levensjaar, uitgevoerd door Natasja Raijmakers van IKNL.

De resultaten uit het onderzoek komen overeen met het ziektetraject ‘short period of evident decline’ (voornamelijk bij kanker) van Murray et al, waarin hij beschrijft dat het ziektetraject van een patiënt met kanker zich kenmerkt door goed functioneren voor lange tijd, met een sterke afname van functie in de laatste fase voor het overlijden tot aan het overlijden.

Ook ervaren gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven laat een soortgelijk traject zien. Deze duidelijke afname van kwaliteit van leven in de laatste maanden van het leven kan dienen als een goede indicatie van de naderende dood en kan dienen als een belangrijke trigger voor communicatie en besluitvorming rondom het levenseinde en besluitvorming over geschikte behandelingen en ondersteunende zorg.

PROFILES

Het onderzoek is gebaseerd op 892 patiënten die gedurende het laatste jaar van hun leven een vragenlijst over hun ervaren kwaliteit van leven (EORTC QLQ-C30) hebben ontvangen via PROFILES: ‘Patient Reported Outcomes Following Initial Treatment and Long-term Evaluation of Survivorship’. PROFILES is een registratie om de impact van kanker en de behandeling ervan te onderzoeken door een population-based-cohort-onderzoek (www.profielstudie.nl).

Meer informatie

Dit onderzoek van Natasja Raijmakers, Myrte Zijlstra, Janneke van Roij, Olga Husson, Simone Oerlemans en Lonneke van de Poll-Franse is beschreven in het artikel Health-related quality of life among cancer patients in their last year of life: results from the PROFILES registrygepubliceerd in Support Care Cancer in de editie april 2018.

Gerelateerd

Meer samenwerking nodig bij analyses van berichten in online communities

De verwachting is dat patiënten met kanker (en hun naasten) in de toekomst steeds meer gebruik gaan maken van online communities op internet. Goede inhoudsanalyse van online geplaatste berichten kan inzicht geven in de zorgen van patiënten. Deze kennis kan vervolgens worden ingezet om de zorg voor patiënten met kanker te verbeteren. Om de resultaten van inhoudsanalyses te verbeteren, dienen volgens Mies van Eenbergen (IKNL) en collega’s de geautomatiseerde methoden voor analyse verder te worden verbeterd via interdisciplinaire samenwerking.

lees verder

Analyse kwaliteit van leven in laatste levensjaar bij patiënten met kanker

Een korte periode van duidelijke achteruitgang van de kwaliteit van leven in de laatste levensmaanden is typerend voor patiënten met vergevorderde kanker. Deze scherpe daling van de kwaliteit van leven kan een belangrijke aanleiding zijn voor het starten van communicatie en besluitvorming over het naderende levenseinde en daarmee samenhangende behandeling en ondersteunende zorg. Idealiter zou dit gesprek eerder moeten beginnen, maar timing blijft een uitdaging. ‘Het lijkt altijd te vroeg, totdat het te laat is.’ Natasja Raijmakers (IKNL) en collega’s tonen aan dat het meten van de kwaliteit van leven haalbaar is door patiënten periodiek een vragenlijsten in te laten vullen in hun laatste levensjaar.

lees verder