Wereld Nierkankerdag: patiëntenorganisaties vragen aandacht voor deze ziekte

Donderdag 21 juni vindt de tweede Wereld Nierkankerdag plaats. Patiëntenorganisaties vragen wereldwijd aandacht voor deze ziekte waar nog te weinig over bekend is. Ook IKNL en de Nederlandse patiëntenvereniging ‘Leven met blaas- of nierkanker’ willen meer bewustzijn creëren voor nierkanker. Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 2.600 patiënten de diagnose nierkanker en er overlijden ongeveer 900 mensen per jaar aan de ziekte. Het is één van de snelst groeiende vormen van kanker, welke in het begin zelden klachten geeft en daardoor niet altijd vroegtijdig wordt opgespoord. Ontdekking in een vroegstadium geeft betere behandelresultaten. 
 

De behandeling zelf heeft in Nederland ruimte voor verbetering, zo heeft senior-onderzoeker Katja Aben van IKNL vastgesteld op basis van NKR-data. De behandeling van nierkanker is niet in elk ziekenhuis gelijk.

Variatie in type operatie bij patiënten met een kleine niertumor (kleiner dan 4 cm) tussen 2014 en 2016 

Selectie van 30 ziekenhuizen met grootste aantal nefrectomie ingrepen bij cT1acN0cM0. Aantal nefrectomieën bij cT1a cN0 cM0 per ziekenhuis varieert tussen de 23 en 88

Er zit dus aanzienlijke variatie in behandeling voor de kleine niertumoren. Dit geldt ook voor de behandeling van iets grotere niertumoren (4-7cm). Zie onderstaande figuur.

Variatie in type behandeling bij patiënten met een niertumor van 4 tot 7 cm tussen 2014 en 2016

Selectie van de 30 ziekenhuizen met het grootste aantal diagnoses cT1b cN0 cM0. Aantal diagnoses cT1b cN0 cM0 per ziekenhuis varieert tussen de 23 en 68

Je ziet verschillen tussen de 30 geselecteerde ziekenhuizen inzake de behandeling van kleine niertumoren. De variatie kan te verklaren zijn door factoren zoals chirurgische complexiteit, maar daar is geen informatie over. De beschikbare kwaliteitsdata omtrent nierkanker in Nederland is beperkt. De beschikbare data betreft met name chirurgisch behandelde patiënten. Om te leren van verschillen tussen ziekenhuizen en onderliggende oorzaken en samen te werken naar nog betere zorg zijn meer gegevens nodig. Een multidisciplinaire kwaliteitsmonitor zou kunnen helpen om de kwaliteit van nierkankerzorg inzichtelijk te maken.

categorie: Nierkanker
Gerelateerd

Naleving richtlijnen chirurgie nierkanker beter bij groter behandelvolume

De naleving van richtlijnen voor de chirurgische behandeling van patiënten met stadium T1 nierkanker hangt samen met het aantal uitgevoerde operaties. Dat blijkt uit een studie van Britse en Nederlandse onderzoekers met data van ziekenhuizen uit het Verenigd Koninkrijk uit 2012-2016. De onderzoekers stellen vast dat centra met een groter behandelvolume beter voldoen aan de aanbevelingen in de richtlijnen. Patiënten met een T1-tumor die behandeld zijn in een centra met een hoog volume krijgen vaker een partiële nefrectomie. Ook treden bij deze patiënten minder complicaties op.

lees verder

Ontwikkelingen rondom concentratie zorg voor mensen met nier- en blaaskanker

Met het beschikbaar komen van innovatieve behandelmogelijkheden met immunotherapie is het perspectief voor mensen met uitgezaaide nierkanker verbeterd. De huidige spreiding over een groot aantal behandelcentra draagt niet bij aan optimale expertise en kwaliteit van multidisciplinaire zorg. NFK gaf in een brief aan medisch oncologen aan de spreiding daarom onacceptabel te vinden. Zorgverzekeraar CZ heeft aangegeven voornemens te zijn om de door haar verzekerde zorg voor nier- en blaaskanker te gaan concentreren in vijftien expertcentra. 

lees verder