Aantal diagnoses darmkanker tijdens de COVID-19-pandemie

Als gevolg van de COVID-19-pandemie is het aantal darmkankerdiagnoses vanaf week 9 gedaald. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie op basis van voorlopige diagnoses in de landelijke pathologiedatabase.

In de periode na week 8 is het aantal darmkankerdiagnoses met zo’n 20% gedaald. Het gemiddelde aantal diagnoses in week 2-8 wordt hierbij als “normaal=100%” beschouwd.

In week 20 en 22 is het aantal darmkankerdiagnoses weer licht gestegen, maar het aantal is nog niet terug op het oude niveau. De komende weken zullen moeten uitwijzen of deze trend zich verder doorzet richting het “normale niveau”. Week 21 valt lager uit, omdat deze week minder werkdagen heeft.

Bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is in week 12 stopgezet. Omdat er zeker een aantal weken zit tussen het uitsturen van de ontlastingstest en de diagnose darmkanker, is dit effect niet direct zichtbaar. In week 18 t/m 21 is het relatieve verschil ten opzichte van week 2 t/m 8 het grootst in de screeningspopulatie (55-75 jarigen). Vanaf week 20 startte het bevolkingsonderzoek darmkanker weer gefaseerd op.

Monitoren

IKNL monitort de gevolgen van de COVID-19 crisis op de kankerzorg en bericht hierover op de webpagina www.iknl.nl/covid-19