Zorg voor gevolgen van kanker in tijden van corona

Zorg voor gevolgen van kanker in tijden van corona

In deze tijd heeft iedereen te maken met de consequenties van het coronavirus. Voor mensen die leven met en na kanker kan het een extra belasting zijn. In ieder fase kunnen er aanpassingen worden gedaan in de reguliere zorg vanwege het coronavirus. Dit kan gevoelens van angst en onzekerheid met zich meebrengen. Zorg voor de gevolgen van kanker, zoals angst en ernstige vermoeidheid, blijft mogelijk. De Verwijsgids Kanker geeft overzicht van ondersteunende behandelingen en begeleiding bij kanker op ieder moment na de diagnose.

Zorg voor gevolgen blijft mogelijk

Voor psychologische behandeling, zoals bij een aanpassingsstoornis bij kanker, is gebleken dat het aantal verwijzingen sterk is afgenomen sinds de uitbraak van het coronavirus. Belangrijk te weten is dat deze behandeling en andere zorg voor gevolgen van kanker mogelijk blijven. Bijvoorbeeld door zorg op afstand via (beeld)bellen en soms via bezoek op een aangepaste, veilige manier. Langzaamaan worden, in goed overleg met patiënten, face-to-face-behandelingen en -therapieën weer mogelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld de fysiotherapeuten sinds 30 april weer patiënten in hun praktijk ontvangen en behandelen.

Verwijzen voor de gevolgen

Verwijzen naar zorg voor de gevolgen van kanker blijft belangrijk als dit nodig is en de patiënt dit wenst. De Verwijsgids Kanker geeft overzicht van ondersteunende behandelingen en begeleiding bij kanker op ieder moment na de diagnose. Op deze website staat ook informatie over de actuele situatie over de mogelijkheden voor zorg voor de gevolgen van kanker ten tijde van corona. Dit deel van de site wordt wekelijks geactualiseerd.

 

Gerelateerd

i-WORC studie: online cognitieve revalidatie voor werkende kankerpatiënten

i-WORC studie: online cognitieve revalidatie voor werkende kankerpatiënten

Van de kankerpatiënten die worden gediagnosticeerd in de werkende leeftijd (40-50%) keert 89% binnen 24 maanden terug naar werk. Een van de voornaamste problemen die patiënten rapporteren op het werk zijn cognitieve klachten. Vanuit individueel, sociaal en economisch perspectief is het belangrijk om werkende kankerpatiënten met deze klachten te ondersteunen om de impact hiervan te verminderen. In de i-WORC-trial onderzoeken Kete Klaver (AVL) en collega’s of een online cognitief revalidatieprogramma hierbij kan helpen.

lees verder

Gering effect bewegingsinterventies op slaapstoornissen kankerpatiënten

Gering effect bewegingsinterventies op slaapstoornissen kankerpatiënten

Bewegingsinterventies hebben geen significant effect op het verminderen van slaapstoornissen bij patiënten met kanker. Ook de slaapkwaliteit neemt niet significant toe na deelname aan bewegingsinterventies. Dat concludeert een internationale onderzoeksgroep na analyse van gegevens van 2.173 volwassenen patiënten. Volgens de auteurs dienen bewegingsinterventies daarom vooralsnog beschouwd te worden als “aanvullende therapie” ten opzichte van andere behandelingen bij slaapproblemen. In toekomstig onderzoek zouden uitgebreidere metingen uitgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld met de Insomnia Severity Index en de Sleep Disorders Questionnaire.  

lees verder