geriatrische revalidatie

Geriatrische oncologische revalidatie

Kwetsbare, veelal oudere mensen die kanker hebben (gehad), kunnen baat hebben bij revalidatie. Deze groep is vaak minder goed in staat de reguliere (vaak intensievere) medisch specialistische oncologische revalidatie te volgen en vraagt daarom een andere aanpak. Geriatrische oncologische revalidatiezorg is gericht op het weer thuis kunnen functioneren en het zichzelf kunnen verplaatsen en verzorgen.

Richtlijnmodule Kwetsbare (veelal oudere) patiënten

Bij de richtlijn Medisch specialistische revalidatie bij kanker  is de module Kwetsbare (veelal oudere) patiënten ontwikkeld.

Behandelprogramma Geriatrische oncologische revalidatie

IKNL ontwikkelt samen met een aantal verpleeghuizen en een geriatrisch revalidatiecentrum het behandelprogramma Geriatrische oncologische revalidatie. Het multidisciplinaire behandelprogramma schenkt aandacht aan:

• signalering en verwijzing
• intake
• informatievoorziening
• fysieke training
• psychosociale en spirituele begeleiding
• coaching en energieverdeling
• voeding

Ook wordt ingegaan op de randvoorwaarden, samenwerking, multidisciplinair overleg en is een zorgpad opgenomen in het behandelprogramma.

Naast het behandelprogramma is er een Handreiking voor implementatie van het behandelprogramma beschikbaar eind 2018.

Meer informatie

• Voor vragen over de richtlijn Kwetsbare patiënten kunt u contact opnemen met Miranda Velthuis, adviseur.
• Voor vragen over het Behandelprogramma Geriatrische oncologische revalidatie kunt u contact opnemen met Saskia Lunter, projectmedewerker.
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: