organiseren

Samenwerking rondom cancer survivorship

Voor mensen met kanker is het van belang de juiste zorg voor (de gevolgen van) kanker te krijgen op het juiste moment door de juiste persoon. Om de aandacht en zorg voor fysieke, psychische, sociale en spirituele behoeften en klachten van cancer survivors een integraal onderdeel van de medisch technische zorg te laten zijn, is continuïteit in de keten, implementeren van interventies/zorg en nauwe samenwerking tussen professionals in de eerste, tweede en derde lijn nodig. De richtlijn Herstel na kanker geeft hiervoor aanbevelingen.

Taskforce Cancer Survivorship

Begin 2017 is de Taskforce Cancer Surviorship gestart. De taskforce is een initiatief van een twintigtal zorgprofessionals, patiëntvertegenwoordigers, beleidsmakers en onderzoekers. Zij willen hun expertise en krachten bundelen en samen werken aan passende begeleiding en zorg voor cancer survivors.

In Nederland zijn er diverse activiteiten en initiatieven voor cancer survivors, mensen die de diagnose kanker kregen en perspectief hebben op (over)leven. Desondanks is er nog flink verbeterpotentieel: cancer survivors krijgen lang niet altijd de begeleiding en zorg die zij nodig hebben.

De opdracht van de taskforce is om goede zorginitiatieven te implementeren voor overlevers van kanker en het opstellen van een onderzoeksagenda.

Zorgprofessionals, patiëntenvertegenwoordigers en onderzoekers slaan hiervoor de handen ineen. De taskforce richt zich op vier deelthema’s:

• late effecten
• psychosociale en fysieke effecten
• werk en werkhervatting
• organisatie van zorg voor cancer survivors.

Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform

Jongeren en jongvolwassenen die tussen de leeftijd van 18 en 35 jaar voor het eerst gediagnosticeerd worden met kanker zijn te oud voor de kinderoncologie en met hun vragen kunnen zij vaak niet goed terecht bij de oncologische zorg voor volwassenen. Daarom hebben AYA’s (Adolescent & Young Adult) samen met zorgprofessionals leeftijdspecifieke zorg ontwikkeld speciaal voor AYA’s en hun naasten.

Deze AYA-zorg kenmerkt zich door het integrale karakter: de medisch-technisch en psycho-sociale zorg is één geheel. De behandelaar is verantwoordelijk voor de anti-tumorbehandelingen en werkt samen met een AYA-poli-team van deskundigen. Dit team staat onder leiding van de verpleegkundig specialist die de psycho-sociale aspecten bespreekbaar maakt met de AYA en de naaste.

Jong & Kanker Platform

De AYA-zorg wordt in heel Nederland verleend door het nationaal AYA Jong & Kanker Platform. Dit is een kennis-en kunde-netwerk waarin AYA’s samenwerken met professionals uit de acht UMC’s, een groot aantal perifere ziekenhuizen en de eerste en tweede lijn. Het platform streeft er naar dat elke AYA de juiste AYA-zorg krijgt vanaf de diagnose tot ver daarna. Ongeacht de tumorsoort of de fase van de ziekte. In de nationale AYA4 community op www.aya4net.nl staat voor AYA’s, naasten en professionals alle informatie over AYA-zorg, AYA in wetenschappelijk onderzoek en ‘Kanker op de AYA leeftijd’ in het onderwijs.
Aya-logo-300x170

Meer informatie

• Voor vragen over de Taskforce Cancer Survivorship kunt u contact opnemen met Chantal Lammens, senior adviseur, Miranda Velthuis, adviseur of Eveliene Manten, directeur nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform.
• Voor vragen over  Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform kunt u contact opnemen met Eveliene Manten, directeur nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform.
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: