signaleren

Signaleren gevolgen kanker(behandeling)

Mensen met kanker ervaren meestal gevolgen van de ziekte en de behandeling die ze krijgen. Het op systematische wijze en tijdig signaleren van deze gevolgen is belangrijk. De praktijk wijst namelijk uit dat professionals niet altijd vragen naar gevolgen en mensen met kanker hun klachten niet altijd zelf (tijdig) aangeven. Het signaleren van de gevolgen van kanker(behandeling) kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven, het volhouden van de behandelingen en het voorkomen van ernstige problemen in de toekomst (vroegsignalering). IKNL ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van:

Richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg

Om de mate van distress en behoefte aan psychosociale zorg bij mensen met kanker te kunnen signaleren en eventueel door te kunnen verwijzen naar passende zorg, is de richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg' ontwikkeld. Deze richtlijn is samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) en met financiering van KWF Kankerbestrijding ontwikkeld. Van de richtlijn is een handige samenvattingskaart te bestellen.

Lastmeter als signaleringsinstrument

Het signaleren van distress en zorgbehoefte gebeurt aan de hand van een instrument. In de richtlijn wordt hiervoor de Lastmeter aanbevolen. Dit is een formulier waarop mensen met kanker aangeven van welke problemen ze last hebben (fysiek, emotioneel, sociaal, praktisch, spiritueel/levensbeschouwelijk), in welke mate en of ze daarvoor zorg willen van een professional. Dit kan op papier en via www.lastmeter.nl.

Lastmeter
Lastmeter (met scorelijst)
Lastmeter (Turks-Nederlands)

Project ‘Transparantie psychosociale gevolgen en zorg bij kanker’

Het detecteren van problemen op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak is vaak nog geen integraal onderdeel van de oncologische zorg. Het gevolg is dat minder patiënten met kanker dan verondersteld de benodigde psychosociale zorg ontvangen . Het project ‘Transparantie psychosociale gevolgen en zorg bij kanker’ heeft als doel om de bewustwording van zorgprofessionals te verhogen om op die manier de zorg voor mensen met kanker te verbeteren, specifiek voor de gevolgen van kanker op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak. Dit gebeurt door:

  • landelijk inzicht bieden in de stand van zaken van psychosociale, paramedische en medisch specialistische revalidatiezorg bij kanker door registratie van specifieke items in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en het terugkoppelen van deze spiegelinformatie aan zorgprofessionals.
  • het inzetten van landelijke verbetertrajecten, zoals het aanbieden van een e-learningmodule en een masterclass voor het vergroten van de kennis over de gevolgen van kanker op fysiek, psychisch en sociaal vlak en de rol van zorgprofessionals binnen de oncologie en het ontwikkelen van vaardigheden.
Lees meer over het scholingsaanbod en de achtergrond van dit project.

Pre-operatieve geriatrische screening

Het St. Antonius ziekenhuis en andere ziekenhuizen ontwikkelen met IKNL een Anesthesiologische Geriatrische Evaluatie-model (AGA) waarmee medisch specialisten en kwetsbare mensen met darmkanker pre-operatief een zorgvuldige afweging van de risico’s kunnen maken. Zoals verlies van zelfredzaamheid en een vermindering van kwaliteit van leven versus de verwachte winst in overleving. Het project wordt mede gefinancierd door Stichting Vrienden Integrale Oncologische Zorg (VIOZ).

Screening behoefte psychosociale zorg binnen de onco-genetica

De screening behoefte psychosociale zorg binnen de onco-genetica is bedoeld voor mensen die worden doorverwezen voor erfelijkheidsonderzoek en -advies met betrekking tot kanker. Veel van hen ervaren problemen als beslissingen maken rond erfelijkheidsvraagstukken, familie, kinderen, het leven met kanker, praktische zaken en emoties. In een online vragenlijst kunnen mensen hun problemen aangeven. Deze vragenlijst helpt deze mensen en zorgverleners de diverse problemen onder de aandacht te brengen. 

Meer informatie

  • Voor vragen over de Richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg, de Lastmeter, Transparantie psychosociale zorg en gevolgen van kanker en Pre-operatieve geriatrische screening kunt u contact opnemen met Miranda Velthuis, adviseur.
  • Voor vragen over Screening behoefte psychosociale zorg binnen de onco-genetica kunt u contact opnemen met Vanessa Bouwman.
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: