verwijzen

Voor mensen met kanker, naasten en verwijzers is het van groot belang om te weten waar (in de buurt) deskundige en betrouwbare ondersteunende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden te vinden zijn en dat ze naar de juiste zorgverleners verwezen worden.

Verwijsgids Kanker

De Verwijsgids Kanker is ontwikkeld om patiënten en verwijzers overzicht te bieden van aanvullende behandeling en begeleiding, op ieder moment na de diagnose. De gids is ontwikkeld door IKNL in samenwerking met de beroepsorganisaties.

In de Verwijsgids Kanker zijn gegevens opgenomen van: 
• individuele zorgverleners, waaronder psychologen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, huid- en oedeemtherapeuten en borstprotheseleveranciers. Deze gegevens worden geleverd voor de beroepsorganisaties; 
• psycho-oncologische centra, revalidatie-instellingen, re-integratiebureaus, inloophuizen en patiëntenorganisaties; 
• (online) zelfhulpprogramma’s en groepscursussen.  In de Verwijsgids Kanker zijn gegevens opgenomen van:

In de Verwijsgids Kanker kan op verschillende manieren gezocht worden: op onderwerp, type zorg, hulp of op naam van de organisatie of zorgverlener. De Verwijsgids Kanker is onder meer te vinden op  en biedt zo mensen met kanker de mogelijkheid zelf passende zorg te zoeken.

Meer informatie

Voor vragen over de Verwijsgids Kanker kunt u contact opnemen met Trudy Kolman, adviseur.

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met
Trudy Kolman, adviseur
t 088 234 6287

volg ons: