consultdiensten oncologische zorg

Consultdiensten zijn adviesdiensten van (super)specialisten aan algemene ziekenhuizen in de vorm van deelname aan multidisciplinaire besprekingen. IKNL zorgt voor de financiering, beschikbaarheid en logistieke uitvoering van consultdiensten.

Consulenten
Consulenten zijn professionals met specifieke kennis of ervaring op het gebied van de oncologie. Zij adviseren hun collega's in de algemene ziekenhuizen over patiëntgebonden problemen op het gebied van diagnostiek, behandeling en nazorg. Op dit moment zijn er ruim 450 consulenten oncologische zorg actief die jaarlijks meer dan 11.000 besprekingen bijwonen.

Meerwaarde consultdiensten
  • Beter gebruik van richtlijnen voor diagnostiek, behandeling en nazorg;
  • Betere afspraken over regionale taakverdeling;
  • Voor patiënten die in een algemeen ziekenhuis behandeld worden, zijn de lijnen naar universitaire of categorale ziekenhuizen kort;
  • Grotere deelname aan trials.

Voor het bespreken van patiënten in oncologiebesprekingen en mdo’s is een format Patiëntbespreekformulier beschikbaar.


Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: