toekomst van consultdiensten

Tot dusver zijn consultdiensten zelfstandige diensten van meestal universitaire centra aan algemene ziekenhuizen. Deze vorm sluit echter steeds minder aan op de praktijk.

Toenemende vraag tumorspecifieke besprekingen
De toename van de schaalgrootte van algemene ziekenhuizen, de (snelheid van) inhoudelijke ontwikkelingen en de tendens tot differentiatie binnen beroepsgroepen hebben geleid tot meer parate kennis over de oncologie in de algemene ziekenhuizen. Daardoor is er meer behoefte aan tumorspecifieke besprekingen. Het voldoen aan die stijgende vraag is binnen de huidige infrastructuur en financieringsmogelijkheden niet haalbaar.

Ketenbenadering noodzakelijk
Parallel daaraan doen niet alle ziekenhuizen meer alles, waardoor het aantal verwijzingen tussen ziekenhuizen verder toeneemt. Patiënten profiteren daarvan, maar elke verwijzing kent ook risico's: de zwakste schakel bepaalt immers de sterkte van de keten. Om deze risico's zoveel mogelijk te beperken is een ketenbenadering nodig, die u als professional in de regio moet ontwikkelen. De vraagstukken over de consultdiensten zijn een goede kans om op regionaal niveau de discussie te starten.

Stapsgewijze integratie
Stapsgewijs wil IKNL de consultdiensten integreren in geformaliseerde, regionale samenwerkingsverbanden. Ook de rol van IKNL verandert dan. Het regelen van de consultatie zelf en financiering daarvan zal grotendeels verdwijnen. Het belang van infrastructuur, monitoring, voorzien in kwaliteitscriteria en advisering wordt groter.
Het bereiken van de gewenste situatie zal wel enkele jaren vergen. Gedurende die jaren spelen de consultdiensten nog een belangrijke rol om continuïteit te bieden in de kwaliteit van zorg.

Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: