opleidingsoverzicht oncologische zorg

  26-04-2018
  Een must voor iedereen met hart voor palliatieve zorg
  Lees meer
  17-05-2018
  De Radboudumc Health Academy organiseert op 17 mei 2018 voor de tiende maal de scholing PALLIATIEVE ZORG - INTUÏTIE, WIJSHEID OF WETENSCHAP? Hoe sta jij stevig in je schoenen binnen de palliatieve zorg?
  Lees meer
  31-05-2018
  Verstandelijk gehandicapten, verslaving en psychiatrische problematiek in de palliatieve zorg.
  Lees meer
  31-05-2018
  Palliatieve zorg is bij uitstek persoonsgerichte zorg. Het bijdragen aan een optimale kwaliteit van leven voor de patiënt samen met zijn naasten in deze fase vraagt van zorgprofessionals en zorgvrijwilligers dat ze bereid zijn open te kijken naar wat er nodig is en van hen gevraagd wordt. Anders te kijken dan ze soms gewend zijn, anders te doen wanneer de situatie daarom vraagt.
  Lees meer
  12-06-2018
  Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse regionale consulentenscholing palliatieve zorg die IKNL organiseert.
  Lees meer
  11-09-2018
  De driedaagse basistraining is bedoeld voor onder meer artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
  Lees meer
  19-09-2018
  De driedaagse basistraining is bedoeld voor onder meer artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
  Lees meer
  24-09-2018
  De driedaagse basistraining is bedoeld voor onder meer artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
  Lees meer
  11-10-2018
  Graag kondigen wij het tiende nascholingssymposium hematologie aan, namens de werkgroep hematologie-oncologie van IKNL en de afdelingen hematologie van het VUmc en het AMC.
  Lees meer
  30-10-2018
  De driedaagse basistraining is bedoeld voor onder meer artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
  Lees meer

volg ons: