opleidingsoverzicht oncologische zorg

  05-03-2018
  Immunotherapie is een veelbelovende behandeling bij longkanker en de ontwikkelingen hieromtrent gaan snel.
  Lees meer
  14-03-2018
  In het eerste deel van deze bijeenkomst staan we stil bij enkele ontwikkelingen in de oncologische zorg rond de behandeling van GE-tumoren. Het 2e gedeelte van de avond is specifiek toegespitst op pancreastumoren.
  Lees meer
  20-03-2018
  Voor de regio Gelderland organiseert IKNL in samenwerking met Proscoop, Stichting OOGG, Robuust, Klimmendaal, Ziekenhuis Rijnstate, Oncologie Netwerk Apeldoorn en omstreken de Bijeenkomst ‘Samen werken aan aanvullende oncologische zorg op maat’
  Lees meer
  09-04-2018
  Het Zorgpad Stervensfase is een kwaliteitsinstrument dat helpt bij het zorgvuldig afstemmen van de multidisciplinaire zorg op de behoeften van patiënten en hun naasten gedurende de stervensfase.
  Lees meer
  09-04-2018
  Ter verbetering van de palliatieve zorg is de set ‘Signalering in de palliatieve fase’ ontwikkeld, waarmee de rol van zorgverleners in het signaleren en monitoren van klachten en symptomen wordt vergroot.
  Lees meer
  26-04-2018
  Een must voor iedereen met hart voor palliatieve zorg
  Lees meer
  09-05-2018
  Het Zorgpad Stervensfase is een kwaliteitsinstrument dat helpt bij het zorgvuldig afstemmen van de multidisciplinaire zorg op de behoeften van patiënten en hun naasten gedurende de stervensfase.
  Lees meer
  09-05-2018
  Ter verbetering van de palliatieve zorg is de set ‘Signalering in de palliatieve fase’ ontwikkeld, waarmee de rol van zorgverleners in het signaleren en monitoren van klachten en symptomen wordt vergroot.
  Lees meer
  17-05-2018
  De Radboudumc Health Academy organiseert op 17 mei 2018 voor de tiende maal de scholing PALLIATIEVE ZORG - INTUÏTIE, WIJSHEID OF WETENSCHAP? Hoe sta jij stevig in je schoenen binnen de palliatieve zorg?!
  Lees meer
  11-09-2018
  De driedaagse basistraining is bedoeld voor onder meer artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
  Lees meer

volg ons: