opleidingsoverzicht oncologische zorg

  05-09-2017
  De driedaagse basistraining is bedoeld voor onder meer artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
  Lees meer
  08-09-2017
  In het najaar van 2017 organiseert Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de basiscursus Oncologisch Spectrum.
  Lees meer
  15-09-2017
  In het najaar van 2017 organiseert Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de basiscursus Oncologisch Spectrum.
  Lees meer
  19-09-2017
  Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Het aantal nieuwe patiënten per jaar nam tussen 1989 en 2014 toe van 15.000 naar 53.000, een stijging van 250%.
  Lees meer
  22-09-2017
  In het najaar van 2017 organiseert Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de basiscursus Oncologisch Spectrum.
  Lees meer
  25-09-2017
  Ter verbetering van de palliatieve zorg is de set ‘Signalering in de palliatieve fase’ ontwikkeld, waarmee de rol van zorgverleners in het signaleren en monitoren van klachten en symptomen wordt vergroot.
  Lees meer
  25-09-2017
  Het Zorgpad Stervensfase is een kwaliteitsinstrument dat helpt bij het zorgvuldig afstemmen van de multidisciplinaire zorg op de behoeften van patiënten en hun naasten gedurende de stervensfase. Door gebruik te maken van het zorgpad wordt zorg verleend conform de richtlijn Zorg in de stervensfase (www.pallialine.nl).
  Lees meer
  29-09-2017
  De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) organiseert jaarlijks een wetenschappelijke dag. Het doel van deze dag is het presenteren en uitwisselen van onderzoek en ervaringen binnen alle deelgebieden van de neuro-oncologie. Aan deze wetenschappelijke dag kunnen ongeveer 120 medisch specialisten en andere professionals deelnemen.
  Lees meer
  06-10-2017
  In het najaar van 2017 organiseert Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de basiscursus Oncologisch Spectrum.
  Lees meer
  11-10-2017
  Ter verbetering van de palliatieve zorg is de set ‘Signalering in de palliatieve fase’ ontwikkeld, waarmee de rol van zorgverleners in het signaleren en monitoren van klachten en symptomen wordt vergroot.
  Lees meer

volg ons: