managed clinical networks

Instellingen kunnen ervoor kiezen te participeren in duurzame samenwerkingsverbanden om oncologische zorg aan hun patiënten te kunnen blijven bieden. Zo’n samenwerkingsverband ofwel Managed Clinical Network (MCN) is gebaseerd op bindende afspraken. Wij spreken van een netwerk omdat de hele keten van belang is in de samenwerking en ieders bijdrage daarin relevant is.

Alle schakels even belangrijk
In deze MCN’s werken instellingen en professionals op uniforme wijze, leveren zij de juiste zorg op de juiste plaats en zijn de overgangen tussen de verschillende zorgonderdelen geborgd. Zo is niet alleen de kwaliteit van de meest complexe behandeling gegarandeerd, maar die van het hele traject. Zo’n samenwerkingsverband verbetert zichzelf continu op basis van monitorinformatie en is dynamisch: nieuwe ontwikkelingen worden snel ingevoerd en kunnen leiden tot nieuwe afspraken. In een MCN is elk deelnemend ziekenhuis verantwoordelijk voor een schakel in de zorgketen. Locatiebelangen mogen een gelijkwaardige samenwerking niet in de weg staan.

Hoogvolume- en laagvolume netwerken
MCN’s zijn er in vele varianten, van regionale, tumorspecifieke netwerken waarbij soms 25 ziekenhuizen betrokken zijn, tot overall samenwerkingsverbanden tussen twee of drie ziekenhuizen.
Voor laagvolumetumoren is een gemiddeld werkgebied van anderhalf miljoen patiënten optimaal, blijkt uit ervaringen tot nu toe. Bepalend is uiteindelijk het aantal centra dat nodig is voor het uitvoeren van de meest complexe behandeling. In Nederland zijn – vaak met begeleiding door IKNL - al MCN’s ontstaan voor bijvoorbeeld gynaecologische oncologie, oesophagus- en pancreastumoren, kinderoncologie, hematologie en hoofd-halstumoren.
Voor hoogvolumetumoren (mamma, colorectaal, long, prostaat en huid) zijn samenwerkingsverbanden nodig die gemiddeld een half miljoen inwoners bedienen. In de praktijk ontstaan de netwerken tussen STZ-ziekenhuizen en de omliggende algemene ziekenhuizen.

In de praktijk
Hoe pak je als instelling de vorming daarvan aan? Vanuit de praktijkervaring die IKNL heeft opgedaan bij het opzetten en ondersteunen van de al functionerende MCN’s, kunnen wij een aantal praktische aanbevelingen doen. Consultdiensten spelen in de regionale netwerken een belangrijke rol en videoconferencing in (bijna) alle ziekenhuizen heeft gezamenlijke besluitvorming al mogelijk gemaakt.
Pas als alle deelnemers in het MCN het gevoel hebben dat de onderlinge samenwerking goed loopt en er echt één behandelteam is ontstaan, kunnen bestuurders en professionals de discussie over concentratie en spreiding van de zorg starten.
Alleen een duurzaam en hecht ziekenhuissamenwerkingsverband is in staat om beslissingen over concentratie en spreiding van zorg te nemen en die vervolgens ook te vertalen in operationele maatregelen.

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: