Samenwerking

Onderzoekers van R & D en andere IKNL-medewerkers werken doorlopend samen met zorgprofessionals in ziekenhuizen en daarbuiten aan het verbeteren van de zorg om de impact van kanker te verminderen. Dit doen we onder andere door nieuwe kennis actief te delen met zorgprofessionals, zodat deze inzichten leiden tot aanpassingen in de medische zorg zelf, maar ook in de organisatie en/of het beleid van die zorg.

Rapportages

Naast wetenschappelijke publicaties in vakbladen en het delen van informatie via digitale hulpmiddelen, brengt IKNL periodiek ook andere rapportages uit:  

  • Thema- en/of tumorspecifieke rapportages, waaronder Kankerzorg in Beeld.
  • Jaarrapportages per kankersoort.
  • Beleidsrapportages over allerlei thema’s, zoals de organisatie van de oncologische zorg, betaalbaarheid van zorg en toekomstscenario’s over de kankerzorg in Nederland.
  • Regiorapportages met real-time toegang voor ziekenhuizen (in toenemende mate geautomatiseerd).

Netwerken & monitoring

IKNL is ook betrokken bij het actief ondersteunen en initiĆ«ren van samenwerkingsverbanden binnen de oncologische zorg in Nederland, bijvoorbeeld: 

  • Actieve ondersteuning van oncologische netwerken / Comprehensive Cancer Networks door uitwisseling van data over (uitkomsten van) behandelingen, inclusief verwijspatronen, monitoring, evaluatie, beleid, samenwerkingsafspraken, etc.
  • Monitoring van bevolkingsonderzoeken in Nederland.
  • Kankersurveillance, waaronder het opsporen van kankerclusters en geografische variatie in de uitkomsten van oncolgische zorg in Nederland.