12e gastro-intestinale symposium regio zuidoost Brabant ‘Ontwikkelingen bij het colorectaal carcinoom’

Het IKNL organiseert samen met medisch specialisten uit de regio wederom het regionale gastro-intestinale symposium.
Deze avond staat dit maal in het teken van ontwikkelingen in de oncologische zorg rond de behandeling van het colorectaal carcinoom. Een gevarieerd programma: de huidige praktijk in de regio en lopende studies zullen afwisselend aan bod komen.


Voor wie:
Internisten, chirurgen, medisch oncologen, MDL-artsen, nucleair geneeskundigen, pathologen, radiotherapeuten en radiologen.
18.15 –19.00 uur Ontvangst met buffet

19.00 uur Opening en inleiding
Dagvoorzitters: dr. F.J. Vogelaar en dr. J.S. Terhaar sive Droste,

19.10 uur Colorectaal carcinoom in de regio
Dr .F.N. van Erning, onderzoeker IKNL

19.25 uur Behandeling met TaTME
Dr. C. Sietses, chirurg, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

19.45 uur CT-colonografie, rol bij screening en diagnostiek
Dr. P.C.G. Simons, radioloog, VieCuri Medisch Centrum Venlo

20.05 uur PAUZE 

20.25 uur (On)mogelijkheden van optische diagnostiek bij T1 carcinoom en keuze van endoscopische resectie
Dr. J.W.A. Straathof, MDL-arts, Maxima Medisch Centrum Veldhoven

20.45 uur Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC) & recente ontwikkelingen systemische therapie
Prof. dr. M. Koopman, internist-oncoloog, UMC Utrecht

21.15 uur Afsluiting en nabespreking met de mogelijkheid tot een drankje 
 
Deelname is gratis
Aan dit symposium kunnen maximaal 100 deelnemers deelnemen.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor 
– NIV
– NVvH
– NVMDL
– NVNG
– NVvP
– NVRO
– NVvR
 

U kunt zich inschrijven middels het inschrijfformulier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Mw. S. Janssen-van Dijk

s.janssen@iknl.nl

 

tel.  06 13 66 84 20

volg ons: