Consulentenscholing palliatieve zorg, regio Ligare

IKNL, lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), organiseert 2 keer per jaar consulentenscholingen voor alle consulenten in de palliatieve zorg.

Deze scholing is voor de regio Ligare.

De scholing is gericht op het verdiepen van de kennis en vaardigheden van de consulenten palliatieve zorg.

Naast kennisdeling is kennismaking en regionale samenwerking een belangrijk doel van de scholing. IKNL nodigt u persoonlijk uit om deel te nemen aan deze consulentenscholing.


Voor wie:
De scholing is bedoeld voor consulenten palliatieve zorg uit de regio Ligare (Groningen, Friesland, Drenthe en deel Overijssel) en werkzaam in ziekenhuizen en in de eerste lijn: verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten, apothekers en geestelijk verzorgers.

15.30      Inloop, ontvangst met koffie en thee


16.00      Welkom, Opening
               
H. Kazimier, adviseur palliatieve zorg IKNL


16.10      PZNL Stand van zaken met betrekking tot volgende producten: de landelijke enquête ziekenhuizen, PaTz                     en zelfevaluatie 

                E. Wiegman, bestuurder PZNL

 

16.45      Ten dode opgeschreven: filosofische reflecties op de palliatieve zorg
               
M. Broes, huisarts, kaderarts palliatieve zorg en SCEN arts

 

17.45      Buffet

18.30      Workshop ronde 1
                A. Workshop Invasieve pijnbestrijding
               
E.J.M. Klarenbeek, Anesthesioloog, Consulent palliatieve zorg

 

                B. Workshop Palliatieve zorg voor patiënten met een psychiatrische aandoening     Spreker volgt

 

19.30      Workshop ronde 2

 

20.30      Afsluitende borrel

Datum:
Woensdag 19 juni 2019

Locatie:
Hotel Spier-Dwingeloo

Oude Postweg 8

9417 TG Spier

routebeschrijving

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd bij:
verpleegkundigen (V&VN),
verpleegkundig specialisten (VSR),
huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten (ABAN)
en geestelijk verzorgers (SKVG)

U kunt zich inschrijven middels het inschrijfformulier

Wieneke. Vegter, w.vegter@iknl.nl

Hetty Kazimier, h.kazimier@iknl.nl

volg ons: